Obecné informace k datovým standardům

Datový standard slouží povinným subjektům k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutné použít formuláře v uživatelských účtech). Pro komplexní definici je nutné použít společné prvky datových standardů a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

V případě tvorby vlastní XML věty dle datového standardu je možné pro ověření korektní datové struktury využít testovací prostředí ISPOP, pro přístup kontaktujte provozovatele systému ISPOP.

Číselníky

Číselníky k datovým standardům včetně registrů (zařízení, obchodníků a spisů a skladů u původce) budou k dispozici ke stažení 30.9.2024.

Společné prvky datových standardů 

Popis společné části datového standardu Datový standard Popis datového standardu Datum vydání/aktualizace
 Průřezové elementy všech ohlašovacích povinností XSD PDF 30.6.2024
 Elementy společné pro agendu voda XSD PDF 30.6.2024
 Elementy společné pro agendu ovzduší XSD PDF 30.6.2024
 Elementy společné pro agendu odpady XSD PDF 30.6.2024

Přehled datových standardů pro ohlašování prostřednictvím ISPOP