Obecné informace k datovým standardům

Datový standard slouží povinným subjektům k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutnost použít formuláře ve Vašich účtech). Pro komplexní definici je nutné použít společné prvky datových standardů a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Aktualizace

  • 31. 7. 2022 - změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common
  • 15. 8. 2022 - změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common a F_ODP_common
  • 31. 8. 2022 - změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common
  • 30. 9. 2022 - změna popisu datového standardu společné části Common, F_OVZ_common a F_ODP_common

Číselníky

Číselníky jsou k dispozici ve formátu *. zip ke stažení zde.

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Registry zařízení pro kontroly ve formulářích F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_PNEU, F_ODPRZ_BAT budou k dispozici ke stažení v lednu 2023 (data se uzavírají k 31. 12. 2022).

Společné prvky datových standardů 

Popis společné části datového standardu Datový standard Popis datového standardu Datum vydání/aktualizace
 Průřezové elementy všech ohlašovacích povinností XSD PDF 30.9.2022
 Elementy společné pro agendu voda XSD PDF 15.8.2022
 Elementy společné pro agendu ovzduší XSD PDF 30.9.2022
 Elementy společné pro agendu odpady XSD PDF 30.9.2022

Přehled datových standardů pro ohlašování prostřednictvím ISPOP