Obecné informace k datovým standardům

Datový standard slouží povinným subjektům k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutné použít formuláře v uživatelských účtech). Pro komplexní definici je nutné použít společné prvky datových standardů a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

V případě tvorby vlastní XML věty dle datového standardu je možné pro ověření korektní datové struktury využít testovací prostředí ISPOP, pro přístup kontaktujte provozovatele systému ISPOP.

Aktualizace

 • 31. 7. 2023 - změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common
 • 15. 8. 2023 - změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common a F_ODP_common
 • 31. 8. 2023 - změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common
 • 30. 9. 2023 - změna popisu datového standardu společné části F_OVZ_common a F_ODP_common
 • 10. 10. 2023 - aktualizace datového standardu a popisu k formuláři F_ODP_VYUCT pro rok 2022 (možnost vložení Přílohy – tabulka obcí uplatňujících výjimku za ukládání KO)
 • 26. 10. 2023 - změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common
 • 23. 11. 2023 - aktualizace číselníků TB_FC_OVZ_SPE_VYROBKY.csv; TB_FC_OVZ_SPE_PAL.csv a TB_FC_OVZ_SPE_TOPENISTE.csv k formuláři F_OVZ_SPE
 • 2. 1. 2024 - zveřejnění Registru zařízení, obchodníků a spisů a Registr skladů u původce používané pro validace
 • 2. 2. 2024 - zveřejnění XSD a popisu datového standardu pro formulář F_ODPRZ_SUP a aktualizace popisu datového standardu společné části F_ODP_common
 • 5. 2. 2024 - aktualizace obecného číselníku Cis_Zemi_2023.csv
 • 8. 2. 2024 - aktualizace popisu datového standardu pro formulář F_ODP_PROD
 • 6. 3. 2024 - aktualizace datového standardu a popisu datového standardu common.xsd (průřezové elementy všech ohlašovacích povinností)
 • 15. 3. 2024 - aktualizace popisu datového standardu pro formulář F_OVZ_KTSP
 • 10. 4. 2024 - aktualizace popisu datového standardu pro formulář F_OVZ_KTSP

 

Číselníky

Číselníky jsou k dispozici ve formátu *. zip ke stažení zde.

Registr zařízení, obchodníků a spisů k 31. 12. 2023 ve formátu *. zip ke stažení zde.

Registr skladů u původce k 31. 12. 2023 ve formátu *. zip ke stažení zde.

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Společné prvky datových standardů 

Popis společné části datového standardu Datový standard Popis datového standardu Datum vydání/aktualizace
 Průřezové elementy všech ohlašovacích povinností XSD PDF 6.3.2024
 Elementy společné pro agendu voda XSD PDF 15.8.2023
 Elementy společné pro agendu ovzduší XSD PDF 30.9.2023
 Elementy společné pro agendu odpady XSD PDF 2.2.2024

Přehled datových standardů pro ohlašování prostřednictvím ISPOP