Obecné informace k datovým standardům

Datový standard slouží povinným subjektům k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutnost použít formuláře ve Vašich účtech). Pro komplexní definici je nutné použít společné prvky datových standardů a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Aktualizace

 • 31. 7. 2022 - změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common
 • 15. 8. 2022 - změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common a F_ODP_common
 • 31. 8. 2022 - změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common
 • 30. 9. 2022 - změna popisu datového standardu společné části Common, F_OVZ_common a F_ODP_common
 • 25. 10. 2022 - změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common
 • 31. 10. 2022 - aktualizace popisu datového standardu pro formulář F_OBL_AOS
 • 8. 11. 2022 - aktualizace popisu datového standardu pro formulář F_OBL_AOS
 • 10. 11. 2022 - aktualizace číselníků - Cis_Okresu.csv a Cis_ORPaSOP.csv
 • 29. 11. 2022 - aktualizace popisu datového standardu společné části F_ODP_common
 • 2. 1. 2023 - zveřejnění odlitku Registru zařízení a Registru skladů u původce s daty k 31.12.2022
 • 16. 1. 2023 - zveřejnění XSD, číselníků a popisu datového standardu pro formulář F_OVZ_RL
 • 20. 1. 2023 - aktualizace datového standardu a popisu datového standardu u formulářů F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU a datového standardu společné části F_VOD_common
 • 23. 1. 2023 - aktualizace datového standardu a popisu datového standardu pro formulář F_OVZ_SPE
 • 2. 2. 2023 - aktualizace číselníku TB_FC_OVZ_RL_REL_CHL_FLUOR.csv k formuláři F_OVZ_RL
 • 21. 2. 2023 - aktualizace právního předpisu u formuláře F_ODP_PROD_AV
 • 29. 3. 2023 - aktualizace číselníku TB_FC_OVZ_SPE_CIS_P2_1_2.csv k formuláři F_OVZ_SPE
 • 26. 5. 2023 - aktualizace číselníku TB_FC_ODP_KATALOG_ODPADU_FINAL.csv k formulářům agendy ODPADY

Číselníky

Číselníky jsou k dispozici ve formátu *. zip ke stažení zde.

Registr zařízení, obchodníků a spisů k 31. 12. 2022 ve formátu *. zip ke stažení zde.

Registr skladů u původce k 31. 12. 2022 ve formátu *. zip ke stažení zde.

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Společné prvky datových standardů 

Popis společné části datového standardu Datový standard Popis datového standardu Datum vydání/aktualizace
 Průřezové elementy všech ohlašovacích povinností XSD PDF 30.9.2022
 Elementy společné pro agendu voda XSD PDF 15.8.2022
 Elementy společné pro agendu ovzduší XSD PDF 30.9.2022
 Elementy společné pro agendu odpady XSD PDF 29.11.2022

Přehled datových standardů pro ohlašování prostřednictvím ISPOP