Obecné informace k datovým standardům

Datový standard slouží povinným subjektům k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutnost použít formuláře ve Vašich účtech). Pro komplexní definici je nutné použít společné prvky datových standardů a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Dočasně lze všechny datové standardy ve formátu XSD stáhnout zde.

Číselníky

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Číselníky lze stáhnout zde.

Registry zařízení pro kontroly ve formulářích F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_PNEU, F_ODPRZ_BAT:

Registr zařízení, obchodníků a spisů ke dni 31. 12. 2021

Registr skladů u původce ke dni 31. 12. 2021

Společné prvky datových standardů 

Popis společné části datového standardu Datový standard Popis datového standardu Datum vydání/aktualizace
 Průřezové elementy všech ohlašovacích povinností XSD PDF
 Elementy společné pro agendu voda XSD PDF
 Elementy společné pro agendu ovzduší XSD PDF
 Elementy společné pro agendu odpady XSD PDF

Přehled datových standardů pro ohlašování prostřednictvím ISPOP