Státní správa

STÁTNÍ SPRÁVA

Příslušné úřady státní správy provádí kontrolu a vyhodnocení ohlášených údajů v rozsahu daných jednotlivými složkovými předpisy, v systému ISPOP zaznamenávají výsledek této kontroly. Jsou to např. krajské úřady, úřady obce s rozšířenou působností, podniky povodí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a případně další pověřené organizace. Těmto subjektům je přidělena v ISPOP role „Ověřovatel“. Ověřovatel může mít v ISPOP zároveň i roli Recenzenta a Ohlašovatele.

Na základě pověření MŽP mohou mít přístup do systému ISPOP další orgány státní správy nebo odborné subjekty (ČIŽP, ČHMÚ atd.), které z titulu svého odborného zaměření a legislativního postavení mohou nahlížet do všech nebo vybraných skupin hlášení, za účelem sběru a hodnocení ohlášených dat. Těmto subjektům je přidělena role „Recenzent“.

Níže jsou vysvětleny situace, které souvisí s výkonem agendy ověřovatelů a recenzentů hlášení.

Jak zobrazím / ověřím Hlášení

Přímo v aplikaci ISPOP - po přihlášení do účtu daného ověřovatele v ISPOP záložka v menu Ověření hlášení.  Po rozkliknutí Detailu hlášení (ve sloupci Akce) je možné pomocí tlačítka „Tiskopis“ zobrazit dané hlášení. Ověření pak lze provést opět v Detailu hlášení (v záložce Ověření) a to pomocí ikon ve sloupci Akce. V záložce „Ověření hlášení“ má příslušný ověřovatel k ověření dostupná pouze ta hlášení, která mu místně přísluší.

S hlášením je možné provést následující operace:

 • v případě, že se jedná o hlášení dle Správního řádu lze provést:
  • Ověření,
  • Odložení,
  • Vrácení k doplnění,
  • Postoupení pro nepříslušnost.
 • V případě, že se jedná o hlášení dle Daňového řádu lze provést tyto akce:
  • Zahájit daňové řízení,
  • Zastavit daňově řízení,
  • Identifikovat vady podání dle §74 daňového řádu,
  • Rozhodnutí o stanovení daně,
  • Postup při správě daní,
  • Nahrazení dodatečným/opravným přiznáním,
  • Předat přiznání.

Uživatelé subjektů s rolí Recenzent mají přístup ke všem zaslaným hlášením do systému ISPOP, ke kterým jsou příslušní, v záložce „Přehled hlášení“.

Postup ověření hlášení naleznete také v kapitole Ověření hlášení v Manuálu pro ověřovatele a recenzenty.

Vrácení hlášení k ověření

V případě, že ověřovatel požaduje změnu stavu hlášení z konečného stavu u:

 • poplatkového hlášení - Vady podání §74, Rozhodnutí o stanovení daně §147, Daňové řízení zastaveno, Vyřízeno;
 • nepoplatkového hlášení - Ověřeno, Odloženo, K doplnění/Doplněno, Vyřízeno;

má možnost požádat o vrácení hlášení k ověření prostřednictvím aplikace EnviHELP  přes tlačítko „Zaslat dotaz“.

Do písemné žádosti o vrácení hlášení k ověření uvádějte následující identifikační údaje:

 • číslo hlášení/číslo dokumentu;
 • IČO subjektu, kterému hlášení patří;
 • popis akce, kterou chcete provést (tj. vrácení hlášení do stavu "Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)");
 • své jméno, příjmení a příslušný orgán státní správy.

Technická podpora

Telefonická podpora je k dispozici na čísle 490 522 536 každý pracovní den od 9:00 do 15:00.

Telefonická podpora je určená pouze k řešení technických problémů souvisejících s prací v systému, nikoliv k zodpovídání odborných dotazů ohledně ohlašování!

Písemná podpora je dostupná nepřetržitě prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

Plánované odstávky

od začátku roku 2022:

každý den

17:00 - 23:59

Nedostupnost cca 10-20 minut v uvedeném rozmezí.

 

Poslední aktualita

Ohlašování v roce 2022

3. 1. 2022 došlo ke spuštění nového systému ISPOP, který uživatelům umožňuje ohlašování v roce 2022 prostřednictvím HTML formulářů dostupných v účtu ISPOP. Výjimkou jsou vybrané formuláře pro roční hlášení v agendě odpady (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV a F_ODP_PROD_EL) a roční zprávy (F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT,…

Přečíst celé...