Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo životního prostředí se jako správce systému „Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností“ zřízeného na základě zákona č.25/2008 Sb. (dále jen „ISPOP“) zavazuje ke zpřístupnění webových stránek, portálu a aplikace ISPOP v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stav souladu

Webové stránky portálu a aplikace ISPOP jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 1. 2022 na základě vlastního posouzení správce ISPOP.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, abychom zlepšovali přístupnost ISPOP všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech s přístupností těchto stránek nebo aplikace ISPOP, prosím využijte helpdeskového systému na adrese https://helpdesk.cenia.cz, případně zašlete email na pristupnost@mzp.cz.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro uplatnění postupů při prosazování práva dle čl. 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 se obraťte přímo na Ministerstvo životního prostředí.

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz