Agenda Obaly

Formuláře:

Označení formuláře  Název  Právní předpis  Ověřovatel  Termín 
F_OBL_RV Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Zákon č. 545/2020 Sb.
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech§ 4 vyhlášky
č. 30/2021 Sb.
MŽP do 15.2.
F_OBL_AOS Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Zákon č. 545/2020 Sb.
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech§ 4 vyhlášky
č. 30/2021 Sb.
MŽP do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku

Legislativa:

  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění vyhlášky č. 400/2017 Sb.

Důležité informace:

Ke stažení:

FAQ:

Související odkazy: