Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Registrace subjektu

Registrační formulář

Registrační formulář ke stažení (musí být vyplněn ve verzi minimálně Acrobat Reader 10, v nižší verzi nebude registrace zpracována).

UPOZORNĚNÍ: provozovatelem zařízení k nakládání s odpady (kompostárna, sběrna odpadů, …) SMÍ být pouze právnická osoba nebo  fyzická osoba podnikající, tzn. v Registračním formuláři vyberte první možnost: „Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající“ a uveďte IČO provozovatele!

Podrobný návod pro registraci subjektu v systému ISPOP je popsán v návodu Průvodce registrací subjektu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost registrace

Podmínkou pro plnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je dle § 4, odst. (6) novely zákona č. 25/2008 Sb., předchozí registrace v systému. Registraci je možné provést prostřednictvím registračního formuláře, který ohlašovatel vyplní a zašle do systému. Následně po schválení ze strany provozovatele jsou ohlašovateli na e-mail uvedený v registračním formuláři zaslány přístupové údaje, pomocí nichž se přihlásí do uživatelského účtu.

V uživatelském účtu jsou zobrazena všechna podaná hlášení a stav jejich zpracování. Registrační údaje v systému ISPOP slouží pro správné automatické zpracování podaných hlášení a pro předvyplnění popisných údajů o subjektu ohlašovatele v hlášeních v elektronických účtech ISPOP. Součástí ISPOP je registr obsahující informace o účastnících agend, na které se ohlašování prostřednictvím ISPOP vztahuje.

UPOZORNĚNÍ: Registrace subjektu v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu umožňuje ohlašovat všechny agendy, které je subjekt povinný ohlašovat).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chci zaregistrovat nový subjekt - jsem zaměstnanec tohoto subjektu

Vyplňte registrační formulář a zašlete ho elektronicky do ISPOP.

Podrobný návod pro registraci subjektu je popsán v kapitole "4.1 Registrace subjektu" v návodu Průvodce registrací subjektu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chci zaregistrovat nový subjekt - jsem externí poradce s plnou mocí

Zaregistrujte svůj subjekt (tzn. subjekt zmocněnec) do ISPOP přes registrační formulář, následně vložte konvertovanou plnou moc (PM) ve svém účtu a vytvořte tak vazbu zmocnění k novému subjektu.

Podrobný návod pro registraci subjektu externím poradcem je popsán v kapitole "4.2 Registrace subjektu ohlašovatele zmocněncem (externistou) - přidání zmocnění (vytvoření vazby mezi zmocněncem a zmocnitelem)" v návodu Průvodce registrací subjektu.

Náležitosti konvertovaných PM, včetně jejich vzorů, naleznete v návodu Plná moc v ISPOP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chci zaregistrovat nového uživatele - subjekt již v ISPOP existuje

Přidat nového uživatele může uživatel s rolí Správce subjetku (využijte podrobný návod pro registraci nového uživatele již existujícícho subjektu v ISPOP, který je popsán v kapitole "7.8.1 Přidání uživatele" v Manuálu pro ohlašovatele), nebo vyplňte registrační formulář a zašlete ho elektronicky do ISPOP.