Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - Voda

Hlášení pro vodní bilanci – F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU

Podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v systému ISPOP. Zda má ohlašovatel evidované místo užívání vody zjistí po přihlášení do svého účtu -> sekce "MŮJ ÚČET" -> záložka "Místa užívání vody" -> "Přehled míst užívání vody" – tabulka „Záznamy“.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste nenalezli v ISPOP místo užívání vody, za které chcete hlášení stáhnout a/nebo jsou uvedeny u daného místa užívání vod nesprávné údaje, kontaktujte příslušný podnik povodí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení F_VOD_38_4 – Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu

Hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (dle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.) se podávají přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38_4 v termínu uvedeného v rozhodnutí vodoprávního úřadu.

UPOZORNĚNÍ: Součástí podaného hlášení musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha v interaktivním formuláři PDF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení F_VOD_OV, F_VOD_PV – přiznání a zálohy za zdroj znečišťování/odběru

Poplatková hlášení v roce 2018 (přiznání za rok 2017 a zálohy na rok 2019) se podávají stejně jako v roce 2017 přes ISPOP prostřednictvím formulářů F_VOD_OV a F_VOD_PV.

UPOZORNĚNÍ pro odběratele podzemních vod: Po novele zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (zákonem č. 150/2010 Sb.) dle § 88 odst. 5) odběratel není povinen podávat Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení (zálohy) nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled ohlašovacích povinností v agendě vod

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

VODA

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad

VODA

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

31. 1. 2018

správce povodí

VODA

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

31. 1. 2018

správce povodí

VODA

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

31. 1. 2018

správce povodí

VODA

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

31. 1. 2018

správce povodí

VODA

F_VOD_PV

Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

15. 10. 2018/
15. 2. 2018

ČIŽP

VODA

F_VOD_OV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona)

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

15. 10. 2018/
15. 2. 2018

ČIŽP

UPOZORNĚNÍ: Podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci (§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1-4) je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v systému ISPOP. Zda-li ohlašovatel má evidované místo užívání vody, zjistí po přihlášení do svého účtu -> sekce "MŮJ ÚČET" -> záložka "Místa užívání vody" -> "Přehled míst užívání vody" – tabulka „Záznamy“.

Právní předpisy

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu veřejné správy číslo příslušného právního předpisu.