Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - Voda

Ohlašovací povinnost F_VOD_38_4

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb., který novelizuje vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je pro malé znečišťovatele (např. obce a majitelé domovních ČOV), kteří mají povoleno vypouštění do 6000 metrů krychlových odpadních vod za kalendářní rok zrušena povinnost ohlašování údajů přes systém ISPOP (§ 126 odst. 6 vodního zákona). Ohlašování přes tento systém je nadále povinné pro zdroje znečištění, které mají povoleno vypouštět více než 6000 metrů krychlových odpadních vod za kalendářní rok.
Pro menší zdroje znečištění zůstává povinnost předávání výsledků měření podle § 38 odst. 6 vodního zákona jiným způsobem. Podrobnosti by měly být stanoveny v povolení vodoprávního úřadu.

dne: 15.4.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019

Ministerstvo životního prostředí k problematice záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019 sděluje po projednání a v dohodě s Generálním ředitelstvím cel následující:

Povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody s účinností od 1. ledna 2019 ex lege zaniká.

Text sdělení je k dispozici na stránkách ministerstva nebo ke stažení zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení pro vodní bilanci – F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU

Podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v systému ISPOP. Zda má ohlašovatel evidované místo užívání vody zjistí po přihlášení do svého účtu -> sekce "MŮJ ÚČET" -> záložka "Místa užívání vody" -> "Přehled míst užívání vody" – tabulka „Záznamy“.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste nenalezli v ISPOP místo užívání vody, za které chcete hlášení stáhnout a/nebo jsou uvedeny u daného místa užívání vod nesprávné údaje, kontaktujte příslušný podnik povodí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení F_VOD_38_4 – Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu

Hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (dle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.) se podávají přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38_4 v termínu uvedeného v rozhodnutí vodoprávního úřadu.

UPOZORNĚNÍ: Součástí podaného hlášení musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha v interaktivním formuláři PDF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení F_VOD_OV, F_VOD_PV – přiznání za zdroj znečišťování/odběru

Poplatková přiznání za rok 2018 se podávají stejně jako za rok 2017 přes ISPOP prostřednictvím formulářů F_VOD_OV a F_VOD_PV.

UPOZORNĚNÍ: Povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody s účinností od 1. ledna 2019 ex lege zaniká (podrobnosti viz Sdělení výše).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled ohlašovacích povinností v agendě vod

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

VODA

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad

VODA

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

31. 1. 2019

správce povodí

VODA

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

31. 1. 2019

správce povodí

VODA

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

31. 1. 2019

správce povodí

VODA

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

31. 1. 2019

správce povodí

VODA

F_VOD_PV

Poplatkové přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

15. 2. 2019

ČIŽP

VODA

F_VOD_OV

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona)

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

15. 2. 2019

ČIŽP

UPOZORNĚNÍ: Podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci (§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1-4) je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v systému ISPOP. Zda-li ohlašovatel má evidované místo užívání vody, zjistí po přihlášení do svého účtu -> sekce "MŮJ ÚČET" -> záložka "Místa užívání vody" -> "Přehled míst užívání vody" – tabulka „Záznamy“.

Právní předpisy

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu veřejné správy číslo příslušného právního předpisu.