Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - Odpady a Obaly

Sdělení a metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K problematice používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, jehož obsah naleznete přímo na stránkách ministerstva v sekci Metodické pokyny. Samotné sdělení je možné stáhnout i zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatné přílohy vybraných ročních zpráv

Příloha roční zprávy - baterie a akumulátory (F_ODPRZ_BAT)

Tato samostatná příloha musí být součástí roční zprávy provozovatelů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru baterií a akumulátorů. Vzor je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech.

Příloha - baterie a akumulátory - ke stažení

 

Příloha roční zprávy - pneumatiky (F_ODPRZ_PNEU)

Tato samostatná příloha musí být součástí roční zprávy provozovatelů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik. Vzor je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik.

Příloha - pneumatiky - ke stažení

Přehled ohlašovacích povinností v agendě odpadů

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

ODPADY

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15. 2. 2020

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15. 2. 2020

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

15. 2. 2020

ORP

ODPADY

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

31. 3. 2020

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

31. 3. 2020

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru  a odděleného sběru bateriií a akumulátorů
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

31. 3. 2020

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3

31. 3. 2020

MŽP

ODPADY

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb.

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

od 1. 1. 2020

(ihned po změně)

MŽP

ODPADY

F_ODP_DO

Údaje o dopravci odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

do 15 dnů od změny provozu

ODPADY

F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

do 15 dnů od změny provozu

ODPADY

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

ohlašování přes portál www.sepno.cz

§ 25 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 26

průběžně 

Přehled ohlašovacích povinností v agendě obalů

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

OBALY

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2020

MŽP

OBALY

F_OBL_AOS

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku

MŽP

Právní předpisy

ODPADY

OBALY

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu veřejné správy číslo příslušného právního předpisu.