Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - IRZ


Další informace a podrobnosti naleznete na webových stránkách IRZ.

Přehled ohlašovacích povinností v agendě IRZ

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

IRZ

F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.)

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

31. 3. 2020

MŽP

Právní předpisy

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu veřejné správy číslo příslušného právního předpisu.