Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - Voda

Hlášení pro vodní bilanci – F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU

Podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v systému ISPOP. Zda má ohlašovatel evidované místo užívání vody zjistí po přihlášení do svého účtu -> sekce "MŮJ ÚČET" -> záložka "Místa užívání vody" -> "Přehled míst užívání vody" – tabulka „Záznamy“.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste nenalezli v ISPOP místo užívání vody, za které chcete hlášení stáhnout a/nebo jsou uvedeny u daného místa užívání vod nesprávné údaje, kontaktujte příslušný podnik povodí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení F_VOD_38 – Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu

Hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (dle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.) se podávají přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38 v termínu uvedeného v rozhodnutí vodoprávního úřadu.

UPOZORNĚNÍ: Součástí podaného hlášení musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha v interaktivním formuláři PDF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových F_VOD_OV, Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vod F_VOD_PV

Poplatková přiznání dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách se od 1.1.2020 podávají prostřednictvím systému ISPOP podle Daňového řádu a ověřovatelem – Správcem daně je Státní fond životního prostředí (SFŽP). Termín pro podání přiznání zůstává stejný, tj. k 15.2. kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Poznámka: Povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody s účinností od 1. ledna 2019 ex lege zanikla. Více ve sdělení MŽP zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled ohlašovacích povinností v agendě vod

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

VODA

F_VOD_38

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 6 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad

VODA

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

31. 1. 2021

správce povodí

VODA

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

31. 1. 2021

správce povodí

VODA

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

31. 1. 2021

správce povodí

VODA

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

31. 1. 2021

správce povodí

VODA

F_VOD_PV

Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)

§ 88j zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

15. 2. 2021

SFŽP

VODA

F_VOD_OV

Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)

§ 89o zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

15. 2. 2021

SFŽP

UPOZORNĚNÍ: Podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci (§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1-4) je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v systému ISPOP. Zda-li ohlašovatel má evidované místo užívání vody, zjistí po přihlášení do svého účtu -> sekce "MŮJ ÚČET" -> záložka "Místa užívání vody" -> "Přehled míst užívání vody" – tabulka „Záznamy“.

Právní předpisy

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu Ministerstva vnitra ČR číslo příslušného právního předpisu.