Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - Odpady a Obaly

Ohlašování v roce 2021

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020 se v roce 2021 podává v celém rozsahu podle dosavadní právní úpravy (vyhláška č. 383/2001 Sb.).
Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel za rok 2020 se v roce 2021 již nepodává.
Ohlašování zařízení pro nakládání s odpady, obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady viz metodický pokyn MŽP (https://www.mzp.cz/cz/zakon_odpady_metodicky_pokyn).
U dosavadních zařízení (povolená zařízení do 31. 12. 2020) lze použít dosavadní formulář F_ODP_ZARIZENI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář pro Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku

Dne 26. 3. 2021 došlo k publikaci PDF formuláře F_ODP_VYUCT:

  • Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)

PDF formulář je dostupný v uživatelském účtu ISPOP (záložka "Stažení formuláře"). Formulář se týká jen provozovatelů skládek!

Datový standard pro F_ODP_VYUCT publikovaný 26. 3. 2021 lze využít k ohlašování v roce 2021 a je k dispozici v záložce Datové standardy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení a metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K problematice používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, jehož obsah naleznete přímo na stránkách ministerstva v sekci Metodické pokyny. Samotné sdělení je možné stáhnout i zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatné přílohy vybraných ročních zpráv

Příloha roční zprávy - baterie a akumulátory (F_ODPRZ_BAT)

Tato samostatná příloha musí být součástí roční zprávy provozovatelů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru baterií a akumulátorů. Vzor je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech.

Příloha - baterie a akumulátory - ke stažení

 

Příloha roční zprávy - pneumatiky (F_ODPRZ_PNEU)

Tato samostatná příloha musí být součástí roční zprávy provozovatelů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik. Vzor je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik.

Příloha - pneumatiky - ke stažení

Přehled ohlašovacích povinností v agendě odpadů

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

ODPADY

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15. 2. 2021

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15. 2. 2021

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

15. 2. 2021

ORP

ODPADY

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

31. 3. 2021

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

31. 3. 2021

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3

31. 3. 2021

MŽP

ODPADY

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

od 1. 1. 2021

(ihned po změně)

MŽP

ODPADY

F_ODP_OZD

Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zprostředkovatele nakládání s odpady, dopravce odpadů a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti
vyhl. č. 273/2021 Sb. - příloha č. 16

zahájení/obnovení - před
přerušení/ukončení provozu – do 15 dnů 

ODPADY

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 - pro zařízení podle zákona č. 541/2020 Sb.

Formulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení

vyhl. č. 273/2021 Sb. - příloha č. 15

zahájení/obnovení - před
přerušení/ukončení provozu – do 15 dnů 

ODPADY

F_ODP_ZARIZENI - pro zařízení do 31. 12. 2020
§ 95 odst. 1 zákon o odpadech

Nová zařízení (od 1. 1. 2021) - formulář F_ODP_ZARIZENI_541_2020

zahájení/obnovení - před
přerušení/ukončení provozu – do 15 dnů 

ODPADY

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

ohlašování přes portál www.sepno.cz

§ 25 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 26

průběžně

ODPADY

F_ODP_VYUCT

Vyúčtování poplatku za ukládání odpadu na skládku (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)

§ 113 zákona č. 541/2020 Sb.

do 25 dnů od ukončeného čtvrtletí

SFŽP

 

Přehled ohlašovacích povinností v agendě obalů

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

OBALY

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2021

MŽP

OBALY

F_OBL_AOS

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku

MŽP

Právní předpisy

ODPADY

OBALY

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu Ministerstva vnitra ČR číslo příslušného právního předpisu.