Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - IRZ


Další informace a podrobnosti naleznete na webových stránkách IRZ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novela nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Novela nařízení č. 145/2008 Sb. (nařízením č. 326/2020 Sb. ze dne 13. července 2020), platná od 1.8.2020 ruší v Příloze č. 2 látky č. 19 - chrom a sloučeniny (jako Cr), č. 22 - nikl a sloučeniny (jako Ni), č. 92 – styren a č. 93 – formaldehyd pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování. Tyto látky tedy již nebudou ve formuláři F_IRZ v části „Přenosy znečišťujících látek v odpadech“ v seznamu pro výběr látek.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud ohlašovatel využije při stažení formuláře F_IRZ za rok 2020 na kartě „3: Další volby“ druhou možnost „Předvyplnit daty z předchozího autorizovaného hlášení“, tzn. z hlášení za rok 2019, ve kterém ohlásil některou z výše uvedených látek v části „Přenosy znečišťujících látek v odpadech“, objeví se v poli pro „NÁZEV LÁTKY“ pouze ČÍSLO zrušené látky. Celý TENTO ŘÁDEK JE NUTNÉ ZRUŠIT tlačítkem s křížkem na konci řádku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled ohlašovacích povinností v agendě IRZ

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

IRZ

F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.)

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

31. 3. 2021

MŽP

Právní předpisy

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu Ministerstva vnitra ČR číslo příslušného právního předpisu.