Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Kontakty

Provozovatel systému ISPOP

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

adresa: Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10

web: www.cenia.cz

fb: www.facebook.com/ENVIDATA/

Datová schránka pro zasílání registrací a hlášení5eav8r4

Pozn.: Soubory typu jpg, doc, xls, zip, rar, přeposlané zprávy (např. zfo) apod. zaslané do datové schránky ISPOP nebudou zpracovány z důvodu nedodržení datového standardu. Do datové schránky je nutné zasílat pouze interaktivní pdf formuláře (nikoliv naskenovaný dokument v pdf) a data s XML strukturou v souboru s příponou *.xml bez průvodních dopisů.

Na adresu CENIA, provozovatele systému ISPOP, se poštou zasílá POUZE:

  • Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP - tzv. autorizační potvrzení registrace
  • Žádosti o přesun provozoven IRZ pod nového provozovatele
NEZASÍLEJTE poštou oskenované/vytištěné registrace, hlášení či plné moci - tyto dokumenty nebudou zpracovány.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická podpora systému ISPOP

CENIA, jako provozovatel systému ISPOP, zajišťuje technickou podporu prostřednictvím:

  • písemné podpory (aplikace EnviHELP)

Pokládat dotazy mohou i neregistrovaní uživatelé. Uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje.

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

  • telefonické podpory

Provozní doba linky 267 125 267 je v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin.

Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů telefonické podpory je omezená!

Doporučujeme proto