Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Aktuality

  • 27.09.2018

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2019

27. 9. 2018: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 27. 9. 2018, určené pro vybrané formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv odpadů lze využít k ohlašování v roce 2019 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 8. 2018: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2018, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2019 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 7. 2018: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 30. 7. 2018, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2019 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 7. 2018: Upozornění pro zmocněnce - změna v účtech ISPOP

Upozorňujeme zmocněnce, kteří v ISPOP korektně spravují účty svých zmocnitelů (povinných subjektů), že 12.7.2018 došlo k omezení rozsahu údajů, které lze z pozice zmocněnce v účtu zmocnitele zobrazovat a spravovat. V rámci úpravy systému ISPOP byly provedeny mimo jiné i níže uvedené změny:

  • úprava pohledu zmocněnců do detailu subjektů zmocnitelů v návaznosti na typ zmocnění (v případě zmocnění pouze pro SEPNO nelze provádět správu subjektu zmocnitele v ISPOP),
  • omezení práv zmocněnců v rámci správy a jednotlivých úprav subjektů zmocnitelů (včetně jejich uživatelů)
     

Ke změnám došlo v návaznosti na Nařízení (EU) 2016/679 GDPR, které vešlo v platnost 25. května 2018, a rozšíření typů zmocnění, které lze v ISPOP zadávat.
Se svými dotazy se prosím obracejte na písemnou podporu EnviHELP (helpdesk.cenia.cz) nebo na telefonní linku 267 125 267 (PO+ST, 9-12hod).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 6. 2018: Zrušení telefonické podpory ve dnech 2. 7. a 4. 7. 2018

Informujeme uživatele, že ve dnech 2. 7. a 4. 7. 2018 nebude k dispozici telefonická podpora. V případě dotazů je možné využít písemnou podporu prostřednictvím systému EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 6. 2018: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 26. 6. 2018, určené pro vybrané formuláře agend vod, odpadů a obalů, lze využít k ohlašování v roce 2019 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 6. 2018: Upozornění pro uživatele ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v současné době jsou nedostupné systémy ISPOP a EnviHELP. Systém SEPNO funguje bez komplikací.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

CENIA, provozovatel systémů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 5. 2018: Oficiální provoz SEPNO od 2. května 2018

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se od 2. 5. 2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

Více informací je dostupných na www.sepno.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 4. 2018: Odstávka systému SEPNO 24. - 25. 4. 2018

Upozorňujeme uživatele, že 24. 4. a 25. 4. 2018 dojde k odstávce systému SEPNO, v rámci které budou smazány dosud ohlášené přepravy ve všech stavech včetně konceptů. Nastavení uživatelů, přidělení rolí, vytvořené šablony a seznamy provozoven budou v systému zachovány.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 4. 2018: Ohlašovací termín 31. 3., resp. 3. 4. 2018 - shrnutí

úterý 3. 4. 2018 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2017.

K 3. 4. 2018 bylo do systému ISPOP zasláno hlášení Souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE) za 17 572 provozovenPoplatkové přiznání (F_OVZ_POPL) bylo ohlášeno za 459 provozovenOznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů (F_OVZ_PO) bylo podáno za 10 subjektůZpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (F_OVZ_RL) byla odeslána do ISPOP za 66 subjektů.

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (F_IRZ) bylo zasláno za 2 798 provozoven.

Roční zprávu výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel (F_ODPRZ_VOZ) zaslalo 25 subjektůRoční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL) podalo 54 subjektůRoční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT) zaslalo 181 subjektůRoční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik ( F_ODPRZ_PNEU) podalo 129 subjektů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 2. 2018: Ohlašovací termín 15. 2. 2018 - shrnutí

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy odpadů, obalů a vod prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2017.

K 15. 2. 2018 bylo do systému ISPOP zasláno celkem 87 536 validních Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD). V zákonem stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 84 827 provozoven, což je zhruba o 1 500 provozoven více než v loňském roce. Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV) bylo zasláno za 495 provozoven, Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL) podalo 133 provozoven.

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (F_VOD_OV) bylo podáno za 1 133 zdrojů znečišťování, hlášení za Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (F_VOD_PV) bylo zasláno za 4 577 zdrojů odběru podzemní vody.

Přes 570 subjektů podalo hlášení za agendu obalů – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2. 2018: Ohlašovací termín 31. 1. 2018 - shrnutí

Ve středu 31. 1. 2018 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy vod (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2017.

Ke 31. 1. 2018 bylo v systému ISPOP evidováno celkem 12 925 aktivních místu užívání vody. V zákoně stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 834 míst užívání vody, což je přes 90% očekávaných hlášenívodní bilance.

Počet hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (formulář dle § 38, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), které zasílají také provozovatelé (převážně občané) malých domovních čistíren odpadních vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, bylo více než v roce 2017 – nyní celkem 5 136 hlášení, v roce 2017 celkem 4 759 hlášení.

Za měsíc leden bylo vyřízeno celkem 396 hovorů na ohlašovatelské lince 267 125 267 a zodpovězeno 915 dotazů prostřednictvím písemné podpory EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 1. 2018: Obnovení provozu systémů ISPOP a EnviHELP po odstávce

Informujeme uživatele, že k 19.1.2018 byl obnoven provoz systémů ISPOP a EnviHELP po provozní odstávce. Uživatelů jsou již dostupné funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností i helpdesku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 1. 2018: Nasazení formuláře F_ODP_PROD a dalších formulářů agendy odpadů

Po odstávce 8. 1. 2018 byl nasazen formulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady a další formuláře k ohlašovacím povinnostem, ve kterých probíhá kontrola údajů vůči Registru zařízení (F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_PNEU).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. 2018: Odstávka ISPOP v lednu 2018

Informujeme uživatele, že v termínu od pátku 12. 1. 2018 (8:00) do čtvrtka 18. 1. 2018 nebudou systémy ISPOP a EnviHELP dostupné z důvodu plánované provozní odstávky. Přerušení provozu IS ISPOP je nezbytné z důvodu změny HW infrastruktury.

Během odstávky nebude možné zobrazit webový portál ISPOP (nebude možné se přihlásit do neveřejné části ISPOP, stáhnout PDF formuláře, zaregistrovat nového uživatele či subjekt, podat hlášení…). V provozu nebudou ani webové služby – nebude tedy možné zasílat hlášení ani registrace, stahovat hlášení státní správou...

Odstávka ISPOP se dotkne i navazujících systémů, propojených s ISPOP:
•    nebude možné se přihlásit do HNVO (www.hnvo.cz)
•    nebude dostupný portál EnviHELP (helpdesk.cenia.cz)
•    nebude dostupná neveřejná část Registru zařízení

Omlouváme se za způsobené komplikace.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. 2018: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2018

Dne 2. 1. 2018 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2018 (agenda vod, ovzduší, IRZ, obalů a část agendy odpadů). Formuláře k ohlašovacím povinnostem, ve kterých probíhá kontrola údajů vůči Registru zařízení (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_PNEU) budou nasazeny pravděpodobně počátkem příštího týdne. V této souvislosti upozorňujeme uživatele, že pro zaslání hlášení za vyjmenované agendy není možné využívat ani příslušné webové služby.

UPOZORNĚNÍ!

PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2018, obrázkové manuály a průvodce pro práci v ISPOP naleznete v záložce Manuály a návody.