Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Aktuality

 • 15.08.2017

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2018

15. 8. 2017: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2018

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2017, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 8. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

V pondělí 7. 8. 2017 a úterý 8. 8. 2017 bude z důvodu testování externích modulů systému ISPOP snížena dostupnost systému či může docházet k prodloužení odezvy systému. V některých případech nemusí být funkce systému vůbec dostupné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 7. 2017: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2018

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 28. 7. 2017, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 7. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

Upozorňujeme uživatele ISPOP, že v týdnu od 31. 7. do 4. 8. nebude z technických důvodů v provozu telefonická podpora ISPOP. V případě dotazů prosím využijte písemnou podporu EnviHELP na helpdesk.cenia.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 7. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

V současné chvíli opět není možné využívat telefonickou podporu ISPOP z důvodu technických potíží na linkách Ministerstva životního prostředí.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP - červená tlačítka "Zaslat dotaz".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 6. 2017: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2018

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2017, určené pro vybrané formuláře agend vod, odpadů a obalů, lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

Datový standard pro předávání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpad

Ministerstvo životního prostředí v souladu s § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci, že datový standard pro předávání údajů o evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2017.

Plný provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen od 1. 1. 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 6. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

V současné chvíli není možné využívat telefonickou podporu ISPOP z důvodu technických potíží na linkách Ministerstva životního prostředí (informace také na webu MŽP)

V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP - červená tlačítka "Zaslat dotaz".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 5. 2017: UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE ISPOP!

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 dojde k plánované odstávce systému ISPOP již od 12:00 a bude trvat až do rána následujícího dne (16. 6. 2017, 6:00).

V době odstávky bude snížena dostupnost systému (případně systém nemusí být dostupný vůbec).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 4. 2017: Modifikace webových služby ISPOP - státní správa

Upozorňujeme provozovatele informačních systémů využívajících webové služby ISPOP, že v polovině června 2017 dojde k modifikaci služeb registru a správy hlášení o možnost přírůstkové synchronizace.

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o modifikaci WS, které využívají subjekty při výkonu státní správy (ověřovatelé a recenzenti)! Ostatní WS např. pro odesílání a validaci hlášení zůstanou nezměněny.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 4. 2017: Ohlašovací termín 31. 3. 2017 - shrnutí

V pátek 31. 3. 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2016.

K 31. 3. 2017 bylo do systému ISPOP zasláno hlášení Souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE) za 17 465 provozoven. Poplatkové přiznání (F_OVZ_POPL) bylo ohlášeno za 347 provozoven. Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů (F_OVZ_PO) bylo podáno za 11 subjektů, Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (F_OVZ_RL) byla odeslána do ISPOP za 68 subjektů.

 

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (F_IRZ) bylo zasláno za 2 781 provozoven.

 

Roční zprávu výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel  (F_ODPRZ_VOZ) zaslalo 23 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL) podalo 56 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT) zaslalo 139 subjektů a Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik ( F_ODPRZ_PNEU) podalo 141 subjektů.

Nejčastější důvody, které vedly k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • odesílání hlášení neoprávněnými uživateli,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 2. 2017: Ohlašovací termín 15. 2. 2017 - shrnutí

Ve středu 15. 2. 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy odpadů, obalů a vod prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2016.

K 15. 2. 2017 bylo do systému ISPOP zasláno celkem 87 017 validních Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD). V zákonem stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 83 375 provozoven, což je zhruba o 5 500 provozoven více než v loňském roce. Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV) bylo zasláno za 501 provozoven, Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL) podalo 142 provozoven.

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (F_VOD_OV) bylo podáno za 1 139 zdrojů znečišťování, hlášení za Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (F_VOD_PV) bylo zasláno za 4 542 zdrojů odběru podzemní vody.

Přes 570 subjektů podalo hlášení za agendu obalů – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV).

 

Nejčastější důvody, které vedly k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • odesílání hlášení neoprávněnými uživateli,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 2. 2017: UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE ISPOP!

Z důvodu blížícího se zákonného termínu 15. 2. 2017 se může doba zpracování zaslaných hlášení do ISPOP prodloužit až na několik desítek minut.

Nezasílejte vytištěná hlášení na adresu CENIA - takto zaslaná hlášení nejsou zpracovatelná systémem ISPOP!

V případě, že máte problém odeslat hlášení (např. obsahuje validační chyby, které nevíte jak opravit), napište dotaz na EnviHELP, problém s vámi vyřešíme a hlášení odešlete úspěšně dle zákona elektronicky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 2. 2017: Sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí - agenda odpadů

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydalo 30.1. 2017 sdělení pro osoby povinné podat do 15. února 2017 pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi (dále jen „hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016“).

-- Sdělení ke stažení --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2. 2017: Ohlašovací termín 31. 1. 2017 - shrnutí

V úterý 31. 1. 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy vod (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2016.

Ke 31. 1. 2017 bylo v systému ISPOP evidováno celkem 12 748 aktivních místu užívání vody. V zákoně stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 514 míst užívání vody, což je přes 90 % očekávaných hlášení vodní bilance.

Nejčastější důvody, které vedli k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • odesílání hlášení neoprávněnými uživateli,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři.

Počet hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (formulář dle § 38, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), které zasílají také provozovatelé (převážně občané) malých domovních čistíren odpadních vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, bylo více než v roce 2016 – nyní celkem 4 759 hlášení, v roce 2016 celkem 4 498 hlášení.

Za měsíc leden bylo vyřízeno celkem 520 hovorů na ohlašovatelské lince 267 125 267 a zodpovězeno 1 038 dotazů prostřednictvím písemné podpory EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 1. 2017: Ohlašovací termín 31. 1. 2017 – údaje pro vodní bilanci

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vodní bilanci, na zákonný termín 31. 1. 2017 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost:

 • Odběr podzemní vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
 • Odběr povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
 • Vypouštěné vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

 Pro podání hlášení je nutná:

 • registrace subjektu provozovatele v systému ISPOP,
 • evidence místa užívání vody na příslušném podniku povodí.

Hlášení je možné podat pouze v elektronické podobě (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP) – prostřednictvím interaktivních PDF formulářů, které si uživatel po přihlášení do aplikace stáhne ve svém účtu („MŮJ ÚČET“ -> Stažení formuláře), nebo zasláním hlášení, vygenerovaného komerčním softwarem v podobě XML souboru (podmínkou je dodržení datového standardu platného pro příslušný ohlašovaný rok).

Více informací naleznete v Manuálu pro bilanční formuláře.