Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2020

 • 17.12.2020

Odstávka systému ISPOP; Publikace formulářů pro ohlašování v roce 2021

17. 12. 2020: Odstávka systému ISPOP ve dnech 3. - 4. 1. 2021

Upozorňujeme uživatele, že ve dnech 3. – 4. 1. 2021 (8:00 – 23:59) dojde k plánované odstávce systému ISPOP, během které dojde k nasazení nových formulářů pro ohlašování pro rok 2021.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

17. 12. 2020: Publikace formulářů pro ohlašování v roce 2021

 

Dne 5. 1. 2021 budou po plánované odstávce publikovány nové verze PDF formulářů pro ohlašování v roce 2021.

UPOZORNĚNÍ!

PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2021, obrázkové manuály a průvodce pro práci v ISPOP naleznete v záložce Manuály a návody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30. 9. 2020: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2021

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2020, určené pro vybrané formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv odpadů lze využít k ohlašování v roce 2021 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 9. 2020: Zveřejnění dat ohlášených do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2019

Dne 30. 9. 2020 došlo ke zveřejnění údajů ohlášených do Integrovaného registru znečišťování za rok 2019 (§ 7 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP).

Publikované údaje jsou dostupné na https://portal.cenia.cz/irz/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 8. 2020: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2021

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 14. 8. 2020, určené pro vybrané formuláře agend odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2021 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 7. 2020: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2021

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 30. 7. 2020, určené pro vybrané formuláře agend vod (vodní bilance), lze využít k ohlašování v roce 2021 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 6. 2020: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2021

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2020, určené pro vybrané formuláře agend vod, odpadů, obalů a ovzduší, lze využít k ohlašování v roce 2021 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 3. 2020: TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP - ohlašovací povinnosti ISPOP

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 19. 3. 2020 k ohlašovacím povinnostem ISPOP tiskovou zprávu:

"Ohlašovací povinnosti se pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o 3 měsíce, MŽP s ohledem na nouzový stav žádá o pardon instituce, které ze zákona vymáhají sankce."

Více informací naleznete na webu MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_200319-ohlasovaci-povinnosti-se-odkladaji-o-tri-mesice-MZP-s-ohledem-na-nouzovy-stav-zada-pardon

----------------------------------------------------------------------------------------

16. 3. 2020: Zrušení call centra (16. a 18. 3. 2020)

Vzhledem k aktuálnímu vývoji a souvisejícím opatřením ohledně koronaviru je pro tento týden tj. pondělí 16. a středa 18. 3. zrušeno call centrum. V případě dotazů využijte, prosím, písemný helpdesk s uvedením telefonního kontaktu, aby bylo možné v případě nutnosti řešit věc telefonicky.

Oddělení správy informačních systémů, CENIA

----------------------------------------------------------------------------------------

12. 2. 2020: Ohlašovací termín 15., resp. 17. 2. 2020

Upozorňujeme uživatele ISPOP na blížící se ohlašovací termín 15., resp. 17. 2. 2020, který se týká části agendy odpadů, obalů a vod:

 • F_ODP_PROD - Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_AV - Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_EL - Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_OBL_RV - Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • F_VOD_PV - Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody
 • F_VOD_OV - Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

 ----------------------------------------------------------------------------------------

10. 2. 2020: Rozšířená pracovní doba telefonické podpory

Z důvodu blížícího se ohlašovacího termínu 15., resp. 17. 2. 2020 je rozšířena pracovní doba telefonické podpory na lince 267 125 267:

 • každý pracovní den od 10. do 14. 2. 2020 (9 - 12hod)

----------------------------------------------------------------------------------------

29. 1. 2020: Ohlašovací termín 31. 1. 2020

Upozorňujeme uživatele ISPOP na blížící se ohlašovací termín 31. 1. 2020, který se týká části agendy vod - ohlášení vodní bilance:

 • F_VOD_ODBER_PODZ - Odběr podzemní vody
 • F_VOD_ODBER_POVR - Odběr povrchové vody
 • F_VOD_VYPOUSTENI - Vypouštěné vody
 • F_VOD_AKU - Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

 ----------------------------------------------------------------------------------------

10. 1. 2020: Předvyplnění formuláře F_VOD_38

Během plánované odstávky systému ISPOP (9. 1. 2020) došlo k nasazení možnosti nechat si předvyplnit letošní formulář F_VOD_38:

 1. posledním autorizovaným hlášením (tedy formulářem F_VOD_38_4 z loňského roku);
 2. XML souborem (i XML souborem z loňského roku).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. 1. 2020: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2020

Dne 2. 1. 2020 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2020.

UPOZORNĚNÍ!

PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2020, obrázkové manuály a průvodce pro práci v ISPOP naleznete v záložce Manuály a návody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------