Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2019

  • 02.12.2019

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 5. 12. 2019

2. 12. 2019: Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 5. 12. 2019

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 5. 12. 2019

 

Upozorňujeme uživatele, že ve čtvrtek 5. 12. 2019 v době od 14:00 do 23:59 budou systémy ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP NEDOSTUPNÉ. Důvodem je technologický upgrade síťové infrastruktury.

 

Doporučujeme uživatelům, aby veškeré činnosti spojené s prací v systémech realizovali před začátkem odstávky.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Oddělení správy informačních systémů

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

---------------------------------------------------------------------------------- 

22. 10. 2019: Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů

Upozorňujeme uživatele, že v termínu od pátku 25. 10. 2019 (16:00) do neděle 27. 10. 2019 (23:59) budou systémy ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP NEDOSTUPNÉ z důvodu nezbytné aktualizace technické infrastruktury systému ISPOP.

 

Doporučujeme uživatelům, aby veškeré činnosti spojené s prací v systémech realizovali před začátkem odstávky.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Oddělení správy informačních systémů

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

----------------------------------------------------------------------------------

30. 9. 2019: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2020

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2019, určené pro vybrané formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv odpadů lze využít k ohlašování v roce 2020 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

----------------------------------------------------------------------------------------

25. 9. 2019: Přihlášení do systému ISPOP

V souvislosti s nařízením o kybernetické bezpečnosti dochází v systému ISPOP k postupným změnám týkajících se přihlašovacích údajů.

První se týká platnosti automaticky zasílaných hesel, druhá se týká validity hesel již existujících uživatelů.

1. Platnost zasílaných hesel

Přihlašovací údaje získané na základě:

  • nové registrace subjektu,
  • přidání nového uživatele,
  • vygenerování nového hesla

jsou tvořeny přihlašovacím jménem (loginem) a jednorázovým, časově omezeným heslem. Po prvním přihlášení do sekce MŮJ ÚČET bude uživatel automaticky vyzván ke změně hesla.

2. Validita hesel již existujících uživatelů

Všem existujícím uživatelům, kteří mají aktuálně nevyhovující heslo, se při přihlášení do MŮJ ÚČET zobrazí informace o platnosti stávajícího hesla (7 dní) – do té doby má uživatel možnost si toto heslo změnit.

 

Nové heslo musí obsahovat min. 12 znaků - písmena, číslice a alespoň jedno velké písmeno.

 

Přihlašovací údaje se změněným (vlastním) heslem jsou samozřejmě platné i do navazujících systémů - EnviHELP, HNVO a SEPNO.

----------------------------------------------------------------------------------------

20. 9. 2019: Snížená dostupnost systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že dne 24. 9. 2019 a dále ve dnech 28. a 29. 9. 2019 (po celý víkend) dojde k plánované odstávce IT infrastruktury MŽP. Tato situace může způsobit omezenou dostupnost systému ISPOP a navazujících systémů SEPNO, HNVO a EnviHELP.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Oddělení správy informačních systémů

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

15. 8. 2019: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2020

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2019, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2020 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

31. 7. 2019: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2020

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 31. 7. 2019, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2020 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 6. 2019: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2020

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 28. 6. 2019, určené pro vybrané formuláře agend vod, odpadů, obalů a ovzduší, lze využít k ohlašování v roce 2020 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 6. 2019: Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů 13. - 16. 6. 2019

Upozorňujeme uživatele, že v termínu od čtvrtka 13. 6. 2019 (08:00) do neděle 16. 6. 2019 (23:59) budou systémy ISPOP, SEPNO, HNVO, Registr zařízení a EnviHELP NEDOSTUPNÉ z důvodu technické úpravy systému ISPOP.

K omezení provozu systémů dojde v následujícím rozsahu:

ISPOP

Ve dnech 13. – 16. 6. nebude možné přistupovat do neveřejné části ISPOP (tzn. nebude možné stáhnout PDF formuláře, zaregistrovat nové subjekty či uživatele, podat hlášení, a to ani v rámci webových služeb atd.).

SEPNO

Ve čtvrtek 13. 6. do 14:00 a v pátek 14. 6. mezi 6:00 a 14:00 bude možné přihlášení do systému. V jiném čase odstávky bude systém nedostupný. Registrace, přidání uživatelů apod. nebude možné po celou dobu odstávky.

HNVO

Ve dnech 13. – 16. 6. nebude možné přistupovat do neveřejné části systému (tzn. nebude možné zadat žádost o hodnocení ani vystavit osvědčení/sdělení).

Registr zařízení

Ve dnech 13. – 16. 6. bude omezená možnost přihlásit se do neveřejné části systému.

EnviHELP

Ve dnech 13. – 16. 6. bude omezená možnost přihlásit se do systému, dotazy bude možné pokládat pouze jako anonymní uživatel (bez registrace).

Omlouváme se za způsobené komplikace.


Oddělení správy informačních systémů
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 4. 2019: Ohlašovací povinnost F_VOD_38_4

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb., který novelizuje vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je pro malé znečišťovatele (např. obce a majitelé domovních ČOV), kteří mají povoleno vypouštění do 6000 metrů krychlových odpadních vod za kalendářní rok zrušena povinnost ohlašování údajů přes systém ISPOP (§ 126 odst. 6 vodního zákona). Ohlašování přes tento systém je nadále povinné pro zdroje znečištění, které mají povoleno vypouštět více než 6000 metrů krychlových odpadních vod za kalendářní rok.
Pro menší zdroje znečištění zůstává povinnost předávání výsledků měření podle § 38 odst. 6 vodního zákona jiným způsobem. Podrobnosti by měly být stanoveny v povolení vodoprávního úřadu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 2. 2019: Problémy s dostupností systémů ISPOP a EnviHELP 15. - 16. 2. 2019

Vážení uživatelé,

systémy ISPOP a EnviHELP byly od 15.2.2019 od odpoledních hodin do 16.2.2019 z důvodů neočekávaných technických problémů dostupné pouze omezeně se zvýšeným úsilím, stejně tak odesílání hlášení. Technické problémy se podařilo odstranit, v průběhu nedělě 17.2.2019 bude docházet ke zpracování dokumentů zaslaných do systému. O následujícím vývoji budeme informovat.

Nedostupnost ISPOP.pdf - ke stažení

Omlouváme se za způsobené komplikace

Oddělení správy informačních systémů
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 2. 2019: Provoz telefonické podpory v týdnu od 11. do 15. 2. 2019

Upozorňujeme uživatele, že v týdnu od 11. do 15. 2. dojde k rozšíření provozu telefonické podpory ISPOP (po celou dobu je k dispozici samozřejmě písemná podpora EnviHELP):

  • 11. 2. pondělí: 9-12hod
  • 12. 2. úterý: 9-12hod
  • 13. 2. středa: 9-12hod
  • 14. 2. čtvrtek: mimo provoz
  • 15. 2. pátek: 9-12hod

Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů je omezená!

Pro pokládání Vašich dotazů využijte prosím písemnou podporu EnviHELP - červená tlačítka "Zaslat dotaz".

Děkujeme za pochopení.

CENIA (provozovatel systému ISPOP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2. 2019: Ohlašovací termín 31. 1. 2019 - shrnutí

Zákonný termín pro splnění vybraných ohlašovacích povinností dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2018 byl 31. 1. 2019. K tomuto datu  bylo v systému ISPOP evidováno celkem 13 115 aktivních místu užívání vody. V zákoně stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 911 míst užívání vody.

Počet hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (formulář dle § 38, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), které zasílají subjekty dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, bylo k uvedenému termínu 5225.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 1. 2019: Snížená dostupnost systému ISPOP ve dnech 11. 1. 2019 (18:00) - 13. 1. 2019 (23:59)

Upozorňujeme uživatele, že ve dnech 11. 1. 2019 (18:00) - 13. 1. 2019 (23:59) může být snížena dostupnost systému ISPOP a systémů SEPNO, HNVO a EnviHELP z důvodu servisní odstávky IT infrastruktury Ministerstva životního prostředí.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Oddělení správy informačních systémů
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. 2019: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2019

Dne 2. 1. 2019 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2019.

UPOZORNĚNÍ!

PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2019, obrázkové manuály a průvodce pro práci v ISPOP naleznete v záložce Manuály a návody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------