Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2018

Obsah

28. 12. 2018: Upozornění pro uživatele ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že dne 31. 12. 2018 nebude k dispozici telefonická podpora ISPOP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 12. 2018: Aktualizace provozního řádu ISPOP

Od 1. 1. 2019 nabývá platnosti aktualizovaný provozní řád ISPOP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 12. 2018: Upozornění pro uživatele ISPOP

Zpracování dokumentů z datové schránky:

Upozorňujeme uživatele ISPOP, že ve dnech 17. 12. - 20. 12. 2018 probíhá úprava zpracování dokumentů z datové schránky ISPOP. Po tuto dobu nebudou zprávy zaslané do datové schránky zpracovány systémem ISPOP.

Omezení provozu call centra:

V pondělí 17. 12. 2018 nebude dostupná služba call centra.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 11. 2018: Odstávka ISPOP a omezení funkčnosti navazujících systémů

Informujeme uživatele, že v termínu od středy 5. 12. 2018 do neděle 9. 12. 2018 dojde k omezení přístupu a funkčnosti systémů ISPOP, SEPNO, HNVO, Registr zařízení a EnviHELP z důvodu nezbytné technické úpravy systému ISPOP. K omezení provozu systémů dojde v následujícím rozsahu:

ISPOP

Ve dnech 5. – 9. 12. nebude možné přistupovat do neveřejné části ISPOP (tzn. nebude možné stáhnout PDF formuláře, zaregistrovat nové subjekty či uživatele, podat hlášení, a to ani v rámci webových služeb atd.).

SEPNO

Ve středu 5. 12. bude omezená možnost přihlásit se do systému. Po zbytek odstávky nebude možné registrovat nové subjekty a uživatele v systému ISPOP, ohlášení a potvrzení přepravy bude možné.

HNVO

Ve dnech 5. – 9. 12. nebude možné přistupovat do neveřejné části systému (tzn. nebude možné zadat žádost o hodnocení ani vystavit osvědčení/sdělení).

Registr zařízení

Ve dnech 5. – 9. 12. bude omezená možnost přihlásit se do neveřejné části systému.

EnviHELP

Ve středu 5. 12. bude omezená možnost přihlásit se do systému, dotazy bude možné pokládat pouze jako anonymní uživatel (bez registrace).

Prosíme uživatele, aby veškeré činnosti spojené s prací v systémech realizovali před začátkem odstávky.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Oddělení ISPOP a IRZ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 11. 2018: Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019

Ministerstvo životního prostředí k problematice záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019 sděluje po projednání a v dohodě s Generálním ředitelstvím cel následující:

Povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody s účinností od 1. ledna 2019 ex lege zaniká.

Text sdělení je k dispozici na stránkách ministerstva nebo ke stažení zde.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 9. 2018: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 27. 9. 2018, určené pro vybrané formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv odpadů lze využít k ohlašování v roce 2019 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 8. 2018: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2018, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2019 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 7. 2018: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 30. 7. 2018, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2019 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 7. 2018: Upozornění pro zmocněnce - změna v účtech ISPOP

Upozorňujeme zmocněnce, kteří v ISPOP korektně spravují účty svých zmocnitelů (povinných subjektů), že 12.7.2018 došlo k omezení rozsahu údajů, které lze z pozice zmocněnce v účtu zmocnitele zobrazovat a spravovat. V rámci úpravy systému ISPOP byly provedeny mimo jiné i níže uvedené změny:

  • úprava pohledu zmocněnců do detailu subjektů zmocnitelů v návaznosti na typ zmocnění (v případě zmocnění pouze pro SEPNO nelze provádět správu subjektu zmocnitele v ISPOP),
  • omezení práv zmocněnců v rámci správy a jednotlivých úprav subjektů zmocnitelů (včetně jejich uživatelů)
     

Ke změnám došlo v návaznosti na Nařízení (EU) 2016/679 GDPR, které vešlo v platnost 25. května 2018, a rozšíření typů zmocnění, které lze v ISPOP zadávat.
Se svými dotazy se prosím obracejte na písemnou podporu EnviHELP (helpdesk.cenia.cz) nebo na telefonní linku 267 125 267 (PO+ST, 9-12hod).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 6. 2018: Zrušení telefonické podpory ve dnech 2. 7. a 4. 7. 2018

Informujeme uživatele, že ve dnech 2. 7. a 4. 7. 2018 nebude k dispozici telefonická podpora. V případě dotazů je možné využít písemnou podporu prostřednictvím systému EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 6. 2018: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 26. 6. 2018, určené pro vybrané formuláře agend vod, odpadů a obalů, lze využít k ohlašování v roce 2019 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 6. 2018: Upozornění pro uživatele ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v současné době jsou nedostupné systémy ISPOP a EnviHELP. Systém SEPNO funguje bez komplikací.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

CENIA, provozovatel systémů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 5. 2018: Oficiální provoz SEPNO od 2. května 2018

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se od 2. 5. 2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

Více informací je dostupných na www.sepno.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 4. 2018: Odstávka systému SEPNO 24. - 25. 4. 2018

Upozorňujeme uživatele, že 24. 4. a 25. 4. 2018 dojde k odstávce systému SEPNO, v rámci které budou smazány dosud ohlášené přepravy ve všech stavech včetně konceptů. Nastavení uživatelů, přidělení rolí, vytvořené šablony a seznamy provozoven budou v systému zachovány.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 4. 2018: Ohlašovací termín 31. 3., resp. 3. 4. 2018 - shrnutí

úterý 3. 4. 2018 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2017.

K 3. 4. 2018 bylo do systému ISPOP zasláno hlášení Souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE) za 17 572 provozovenPoplatkové přiznání (F_OVZ_POPL) bylo ohlášeno za 459 provozovenOznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů (F_OVZ_PO) bylo podáno za 10 subjektůZpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (F_OVZ_RL) byla odeslána do ISPOP za 66 subjektů.

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (F_IRZ) bylo zasláno za 2 798 provozoven.

Roční zprávu výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel (F_ODPRZ_VOZ) zaslalo 25 subjektůRoční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL) podalo 54 subjektůRoční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT) zaslalo 181 subjektůRoční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik ( F_ODPRZ_PNEU) podalo 129 subjektů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 2. 2018: Ohlašovací termín 15. 2. 2018 - shrnutí

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy odpadů, obalů a vod prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2017.

K 15. 2. 2018 bylo do systému ISPOP zasláno celkem 87 536 validních Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD). V zákonem stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 84 827 provozoven, což je zhruba o 1 500 provozoven více než v loňském roce. Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV) bylo zasláno za 495 provozoven, Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL) podalo 133 provozoven.

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (F_VOD_OV) bylo podáno za 1 133 zdrojů znečišťování, hlášení za Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (F_VOD_PV) bylo zasláno za 4 577 zdrojů odběru podzemní vody.

Přes 570 subjektů podalo hlášení za agendu obalů – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2. 2018: Ohlašovací termín 31. 1. 2018 - shrnutí

Ve středu 31. 1. 2018 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy vod (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2017.

Ke 31. 1. 2018 bylo v systému ISPOP evidováno celkem 12 925 aktivních místu užívání vody. V zákoně stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 834 míst užívání vody, což je přes 90% očekávaných hlášenívodní bilance.

Počet hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (formulář dle § 38, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), které zasílají také provozovatelé (převážně občané) malých domovních čistíren odpadních vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, bylo více než v roce 2017 – nyní celkem 5 136 hlášení, v roce 2017 celkem 4 759 hlášení.

Za měsíc leden bylo vyřízeno celkem 396 hovorů na ohlašovatelské lince 267 125 267 a zodpovězeno 915 dotazů prostřednictvím písemné podpory EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 1. 2018: Obnovení provozu systémů ISPOP a EnviHELP po odstávce

Informujeme uživatele, že k 19.1.2018 byl obnoven provoz systémů ISPOP a EnviHELP po provozní odstávce. Uživatelů jsou již dostupné funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností i helpdesku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 1. 2018: Nasazení formuláře F_ODP_PROD a dalších formulářů agendy odpadů

Po odstávce 8. 1. 2018 byl nasazen formulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady a další formuláře k ohlašovacím povinnostem, ve kterých probíhá kontrola údajů vůči Registru zařízení (F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_PNEU).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. 2018: Odstávka ISPOP v lednu 2018

Informujeme uživatele, že v termínu od pátku 12. 1. 2018 (8:00) do čtvrtka 18. 1. 2018 nebudou systémy ISPOP a EnviHELP dostupné z důvodu plánované provozní odstávky. Přerušení provozu IS ISPOP je nezbytné z důvodu změny HW infrastruktury.

Během odstávky nebude možné zobrazit webový portál ISPOP (nebude možné se přihlásit do neveřejné části ISPOP, stáhnout PDF formuláře, zaregistrovat nového uživatele či subjekt, podat hlášení…). V provozu nebudou ani webové služby – nebude tedy možné zasílat hlášení ani registrace, stahovat hlášení státní správou...

Odstávka ISPOP se dotkne i navazujících systémů, propojených s ISPOP:
•    nebude možné se přihlásit do HNVO (www.hnvo.cz)
•    nebude dostupný portál EnviHELP (helpdesk.cenia.cz)
•    nebude dostupná neveřejná část Registru zařízení

Omlouváme se za způsobené komplikace.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. 2018: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2018

Dne 2. 1. 2018 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2018 (agenda vod, ovzduší, IRZ, obalů a část agendy odpadů). Formuláře k ohlašovacím povinnostem, ve kterých probíhá kontrola údajů vůči Registru zařízení (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_PNEU) budou nasazeny pravděpodobně počátkem příštího týdne. V této souvislosti upozorňujeme uživatele, že pro zaslání hlášení za vyjmenované agendy není možné využívat ani příslušné webové služby.

UPOZORNĚNÍ!

PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2018, obrázkové manuály a průvodce pro práci v ISPOP naleznete v záložce Manuály a návody.