Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2017

Obsah

22. 12. 2017 Posun termínu spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) NEDOJDE 1. ledna 2018. Oficiální provoz bude zahájen dne 2. května 2018. Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice.

Celé sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí zde.

Portál systému SEPNO je dostupný na adrese www.sepno.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18. 12. 2017: UPOZORNĚNÍ pro uživatele datových schránek

Upozorňujeme uživatele datových schránek na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu od 29. prosince 2017 do 2. ledna 2018. Více informací naleznete na stránkách Datových schránek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 12. 2017: UPOZORNĚNÍ pro dodavatele SW 3. stran

Upozorňujeme dodavatele SW 3. stran, jejichž systémy jsou napojeny na webové služby ISPOP, že v průběhu prosince 2017 dochází ke změně na HW infrastruktuře systému ISPOP. Změny nebudou mít dopad na funkčnost webových služeb, ale začátkem ledna dojde ke změně IP adres a adres, kde jsou dostupná vývojová a testovací prostředí systému ISPOP, včetně zapojení všech prostředí do SSO.
Konkrétní popis změn a nových IP adres je k vyžádání prostřednictvím systému EnviHELP. Zároveň doporučujeme provést co nejdříve registraci Subjektu a účtu uživatele, které budou využívány pro testování ze systémů 3. stran, a které budou postupně přeneseny na všechna prostředí. V případě dotazů je možné zaslat dotaz prostřednictvím
EnviHELP s předmětem „Změna na infrastruktuře ISPOP – dotaz“.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 11. 2017: UPOZORNĚNÍ pro žadatele o Testovací WS SEPNO

Upozorňujeme uživatele, že možnost zažádat o přístup k testovací webové službě SEPNO pro napojení systémů 3. stran ("Testovací WS SEPNO" - viz aktualita z 27. 11. 2017) slouží vývojářům a programátorům, kteří připravují k napojení systémy 3. stran. Nejedná se přístup do testovacího prostředí systému SEPNO pro širší veřejnost (ani odbornou).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 11. 2017: Aktualizace datového standardu a zveřejnění popisu datového standardu

Informujeme uživatele, že byl zveřejněn aktualizovaný datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů včetně dokumentace WSDL. Zároveň je možné prostřednictvím EnviHELP požádat o přístup k testovací webové službě pro napojení systémů 3. stran - do předmětu, prosím, uveďte „Testovací WS SEPNO“.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 11. 2017: Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení k zajištění jednotného výkladu k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO), ke kterému dojde 1. ledna 2018.

Text sdělení je k dispozici na webových stránkách ministerstva nebo ke stažení zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 11. 2017: Základní informace o systému evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.

Modul SEPNO umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou. K ohlášení přepravy není nutné využívat systémů 3. stran (tzn. komerční software), veškerá funkcionalita pro splnění povinnosti bude dostupná v modulu.

Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt registrován v ISPOP, registraci lze provádět již nyní - proces registrace najdete zde na portálu ISPOP. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO. Pro přihlášení do SEPNO budou platné přístupové údaje pro ISPOP.

Pro úpravu systémů 3. stran byl vydán datový standard, který popisuje datovou strukturu a obsah výkonu agendy přepravy nebezpečných odpadů.

Bližší informace o elektronické evidenci přepravy nebezpečných odpadů budou postupně uveřejňovány zde a na portále SEPNO (předpokládaný termín spuštění portálu je prosinec 2017).

Se svými dotazy se také můžete obracet na písemnou podporu EnviHELP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.11.2017: Nedostupnost hlášení v Přehledu hlášení a v systémech 3. stran

Informujeme uživatele, že v systému ISPOP aktuálně nelze zobrazit hlášení přijatá před 1.1.2017.  Pro zobrazení hlášení zaslaných v tomto roce je nutné vymazat všechny časové filtry (tzn. ohlašovací rok a Datum přijetí (systém) od) a nastavit filtr „Datum přijetí od“ na 1.1.2017. Omlouváme se za způsobené komplikace.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 10. 2017: Úprava datového standardu pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Upozornňujeme uživatele, že byl změněn datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 10. 2017: Datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Informujeme uživatele, že byl vydán datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. V případě změny datového standardu Vás budeme informovat zde na portále ISPOP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 10. 2017: Semináře ISPOP - podzim 2017

Bylo spuštěno přihlašování na podzimní semináře ISPOP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 10. 2017: Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona (použití upravených kalů na zemědělské půdě)

Upozorňujeme provozovatele zařízení na použití upravených kalů, kteří mají povinnost ohlásit provoz zařízení podle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. do 30. 11. 2017 (§ 11 odst. 5 vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě), že došlo k nasazení nové verze formuláře F_ODP_ZARIZENI, který slouží k ohlášení přílohy č. 22, a na kterém je již možné ohlásit provoz zařízení na použití upravených kalů za účelem získání IČZ (identifikačního čísla zařízení) od příslušného krajského úřadu.

PDF formulář naleznete po přihlášení ve svém účtu ISPOP – sekce MŮJ ÚČET – záložka Stažení formuláře.

Na původní verzi formuláře, která byla dostupná ke stažení od ledna do 12. října 2017, již není možné nadále ohlašovat, k ohlášení je nutné stáhnout vždy nový formulář.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP - červená tlačítka "Zaslat dotaz"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 9. 2017: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2018

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 29. 9. 2017, určené pro vybrané formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv odpadů lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 9. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

V úterý 12. 9. 2017 bude z důvodu testování externích modulů systému ISPOP snížena dostupnost systému či může docházet k prodloužení odezvy systému. V některých případech nemusí být funkce systému vůbec dostupné.

Nedostupnost se může dotknout i písemné podpory EnviHELP.

Děkujeme za pochopení.

CENIA, provozovatel systému ISPOP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 9. 2017: Semináře ISPOP - podzim 2017

Informujeme všechny uživatele ISPOP, že termíny seminářů ISPOP budou zveřejněny na konci září.

Informace k jednotlivým seminářům (včetně možnosti přihlášení) naleznete v záložce Semináře ISPOP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 9. 2017: Upozornění pro uživatele softwarů třetích stran

Upozorňujeme uživatele softwarů třetích stran (které využívají přímé napojení na systém ISPOP), že z technických důvodů mohou být nedostupné některé služby, přímo související s ISPOP.

Funkčnost ISPOP není pro přímé uživatele systému ovlivněna (např. hlášení podávat lze).

Za způsobené komplikace se omlouváme.

CENIA, provozovatel systému ISPOP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 8. 2017: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2018

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2017, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 8. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

V pondělí 7. 8. 2017 a úterý 8. 8. 2017 bude z důvodu testování externích modulů systému ISPOP snížena dostupnost systému či může docházet k prodloužení odezvy systému. V některých případech nemusí být funkce systému vůbec dostupné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 7. 2017: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2018

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 28. 7. 2017, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 7. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

Upozorňujeme uživatele ISPOP, že v týdnu od 31. 7. do 4. 8. nebude z technických důvodů v provozu telefonická podpora ISPOP. V případě dotazů prosím využijte písemnou podporu EnviHELP na helpdesk.cenia.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 7. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

V současné chvíli opět není možné využívat telefonickou podporu ISPOP z důvodu technických potíží na linkách Ministerstva životního prostředí.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP - červená tlačítka "Zaslat dotaz".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 6. 2017: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2018

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2017, určené pro vybrané formuláře agend vod, odpadů a obalů, lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

Datový standard pro předávání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpad

Ministerstvo životního prostředí v souladu s § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci, že datový standard pro předávání údajů o evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2017.

Plný provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen od 1. 1. 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 6. 2017: Upozornění pro uživatele ISPOP

V současné chvíli není možné využívat telefonickou podporu ISPOP z důvodu technických potíží na linkách Ministerstva životního prostředí (informace také na webu MŽP)

V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP - červená tlačítka "Zaslat dotaz".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 5. 2017: UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE ISPOP!

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 dojde k plánované odstávce systému ISPOP již od 12:00 a bude trvat až do rána následujícího dne (16. 6. 2017, 6:00).

V době odstávky bude snížena dostupnost systému (případně systém nemusí být dostupný vůbec).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 4. 2017: Modifikace webových služby ISPOP - státní správa

Upozorňujeme provozovatele informačních systémů využívajících webové služby ISPOP, že v polovině června 2017 dojde k modifikaci služeb registru a správy hlášení o možnost přírůstkové synchronizace.

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o modifikaci WS, které využívají subjekty při výkonu státní správy (ověřovatelé a recenzenti)! Ostatní WS např. pro odesílání a validaci hlášení zůstanou nezměněny.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 4. 2017: Ohlašovací termín 31. 3. 2017 - shrnutí

V pátek 31. 3. 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2016.

K 31. 3. 2017 bylo do systému ISPOP zasláno hlášení Souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE) za 17 465 provozoven. Poplatkové přiznání (F_OVZ_POPL) bylo ohlášeno za 347 provozoven. Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů (F_OVZ_PO) bylo podáno za 11 subjektů, Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (F_OVZ_RL) byla odeslána do ISPOP za 68 subjektů.

 

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (F_IRZ) bylo zasláno za 2 781 provozoven.

 

Roční zprávu výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel  (F_ODPRZ_VOZ) zaslalo 23 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL) podalo 56 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT) zaslalo 139 subjektů a Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik ( F_ODPRZ_PNEU) podalo 141 subjektů.

Nejčastější důvody, které vedly k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • odesílání hlášení neoprávněnými uživateli,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 2. 2017: Ohlašovací termín 15. 2. 2017 - shrnutí

Ve středu 15. 2. 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy odpadů, obalů a vod prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2016.

K 15. 2. 2017 bylo do systému ISPOP zasláno celkem 87 017 validních Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD). V zákonem stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 83 375 provozoven, což je zhruba o 5 500 provozoven více než v loňském roce. Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV) bylo zasláno za 501 provozoven, Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL) podalo 142 provozoven.

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (F_VOD_OV) bylo podáno za 1 139 zdrojů znečišťování, hlášení za Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (F_VOD_PV) bylo zasláno za 4 542 zdrojů odběru podzemní vody.

Přes 570 subjektů podalo hlášení za agendu obalů – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV).

 

Nejčastější důvody, které vedly k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • odesílání hlášení neoprávněnými uživateli,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 2. 2017: UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE ISPOP!

Z důvodu blížícího se zákonného termínu 15. 2. 2017 se může doba zpracování zaslaných hlášení do ISPOP prodloužit až na několik desítek minut.

Nezasílejte vytištěná hlášení na adresu CENIA - takto zaslaná hlášení nejsou zpracovatelná systémem ISPOP!

V případě, že máte problém odeslat hlášení (např. obsahuje validační chyby, které nevíte jak opravit), napište dotaz na EnviHELP, problém s vámi vyřešíme a hlášení odešlete úspěšně dle zákona elektronicky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 2. 2017: Sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí - agenda odpadů

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydalo 30.1. 2017 sdělení pro osoby povinné podat do 15. února 2017 pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi (dále jen „hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016“).

-- Sdělení ke stažení --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2. 2017: Ohlašovací termín 31. 1. 2017 - shrnutí

V úterý 31. 1. 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy vod (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2016.

Ke 31. 1. 2017 bylo v systému ISPOP evidováno celkem 12 748 aktivních místu užívání vody. V zákoně stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 514 míst užívání vody, což je přes 90 % očekávaných hlášení vodní bilance.

Nejčastější důvody, které vedli k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • odesílání hlášení neoprávněnými uživateli,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři.

Počet hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (formulář dle § 38, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), které zasílají také provozovatelé (převážně občané) malých domovních čistíren odpadních vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, bylo více než v roce 2016 – nyní celkem 4 759 hlášení, v roce 2016 celkem 4 498 hlášení.

Za měsíc leden bylo vyřízeno celkem 520 hovorů na ohlašovatelské lince 267 125 267 a zodpovězeno 1 038 dotazů prostřednictvím písemné podpory EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 1. 2017: Ohlašovací termín 31. 1. 2017 – údaje pro vodní bilanci

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vodní bilanci, na zákonný termín 31. 1. 2017 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost:

 • Odběr podzemní vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
 • Odběr povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
 • Vypouštěné vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

 Pro podání hlášení je nutná:

 • registrace subjektu provozovatele v systému ISPOP,
 • evidence místa užívání vody na příslušném podniku povodí.

Hlášení je možné podat pouze v elektronické podobě (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP) – prostřednictvím interaktivních PDF formulářů, které si uživatel po přihlášení do aplikace stáhne ve svém účtu („MŮJ ÚČET“ -> Stažení formuláře), nebo zasláním hlášení, vygenerovaného komerčním softwarem v podobě XML souboru (podmínkou je dodržení datového standardu platného pro příslušný ohlašovaný rok).

Více informací naleznete v Manuálu pro bilanční formuláře.