Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2016

Obsah

23. 12. 2016: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2017

Dne 23. 12. 2016 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k úspěšnému nasazení nových funkcionalit ISPOP, včetně nasazení nové verze PDF formulářů pro ohlašování v roce 2017.

UPOZORNĚNÍ!

PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2017, obrázkové manuály a průvodce pro práci v ISPOP naleznete v záložce Manuály a návody.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 12. 2016: Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1. 1. 2017

Od 1.1.2017 má dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) probíhat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

K této povinnosti vydalo Ministerstvo životního prostředí Sdělení - jeho obsah naleznete zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 12. 2016: UPOZORNĚNÍ pro uživatele ISPOP - odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele ISPOP, že od čtvrtka 15.12. (13:00) do pátku 16.12. (10:00) proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP. Během odstávky nebude dostupná sekce MŮJ ÚČET.

Během odstávky bude nasazena také úprava webových služeb pracujících se strukturovanou adresu RÚIAN - více informací k WS naleznete v sekci TECHNICKÉ POŽADAVKY.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 12. 2016: Konec seminářů ISPOP pro ohlašovatele, pokračují semináře pro ověřovatele

V prosinci skončil "seriál" informačních seminářů ISPOP pro ohlašovatele, pořádaných provozovatelem systému ISPOP  - CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

1. 11. se uskutečnil seminář ISPOP zaměřený na zmocněnce a jejich práci v ISPOP (vkládání plným mocí a kontrola podaných hlášení v ISPOP...). Druhý seminář ISPOP 3. 11. byl určen obcím, na které se vztahuje problematika ohlašování agendy odpadů.

Na přelomu listopadu a prosince proběhly ve dnech 29. 11. a 1. 12. semináře pro všechny ohlašovatele a pro ohlašovatele do IRZ.

Seminářem pro všechny ohlašovatele dne 6. 12. se zakončila série informačních seminářů ISPOP.

Následují semináře pro ověřovatele a recenzenty v prosinci a lednu:

 • 13. - 15. 12. a 5. 1.

Děkujeme všem účastníkům seminářů ISPOP pro ohlašovatele za účast. Doufáme, že jsme vám poskytli všechny informace, které jste chtěli znát.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 11. 2016: Upozornění pro provozovatele informačních systémů využívajících webové služby ISPOP

Během plánované odstávky systému 15. 12. 2016 bude nasazena úprava webových služeb pracujících se strukturovanou adresu RÚIAN. Strukturovaná adresa bude rozšířena o adresní bod. Webové služby jsou definovány v dokumentu „Popis webových služeb“.

Změna se dotkne následujících WS:

 • 7. 2. 1
 • 6. 5. 1. 1
 • 6. 6. 1. 2
 • 6. 6. 2. 2.

O dokument "Popis webových služeb" si můžete zažádat prostřednictvím písemné podpory EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 11. 2016: Semináře ISPOP v plném proudu

V listopadu začal "seriál" informačních seminářů ISPOP, pořádaných provozovatelem systému ISPOP  - CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

1.11. se uskutečnil seminář ISPOP zaměřený na zmocněnce a jejich práci v ISPOP (vkládání plným mocí a kontrola podaných hlášení v ISPOP...). Druhý seminář ISPOP  3.11. byl určen obcím, na které se vztahuje problematika ohlašování agendy odpadů.

Další semináře pokračují na přelomu listopadu a prosince:

 • 29. 11. a 6. 12. pro všechny ohlašovatele,
 • 1. 12. pro ohlašovatele do IRZ,
 • 13. - 15. 12. a 5. 1. pro ověřovatele a recenzenty.

Využijte posledních pár míst a přihlašte se bezplatně na seminář pro ohlašovatele do IRZ 1. 12. nebo seminář pro ověřovatele a recenzenty 5. 1. 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 9. 2016: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2017

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2016, určené pro vybrané formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv odpadů lze využít k ohlašování v roce 2017 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 9. 2016: Zveřejnění dat ohlášených do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2015

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejnilo k datu 30. 9. 2016 údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2015. Byla tak splněna zákonná povinnost zveřejnění dat vycházející ze zákona č. 25/2008 Sb.

Údaje nahlášené do IRZ za roky 2004 až 2015 jsou k dispozici na http://portal.cenia.cz/irz/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 9. 2016: Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

Dne 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela přinesla 3 hlavní změny:

 • zrušení autorizace hlášení, zaslaných do ISPOP;
 • změnu v ohlašování agendy IRZ;
 • zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP.

Více informací k jednotlivým změnám naleznete zde.

Se svými dotazy se, prosím, obracejte na písemnou podporu EnviHELP (helpdesk.cenia.cz) nebo na telefonní linku 267 125 267 (PO+ST, 9-12hod) nebo přijďte zdarma na jeden ze Seminářů ISPOP, které pro vás v Praze pořádáme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 8. 2016: Informace pro uživatele webových služeb ISPOP

Od 1. 9. 2016 bude v důsledku novely zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP zrušena autorizace zaslaných hlášení. Validní hlášení bude autorizováno automaticky, bude však probíhat kontrola příslušnosti odesílatele hlášení k danému subjektu ohlašovatele.

Doporučujeme proto pro odesílání hlášení do ISPOP využívat webovou službu http://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/wsdl/hlaseniupload/v20130505/hlaseniupload.wsdl, která umožní kontrolovat příslušnost uživatele k subjektu ohlašovatele již při odesílání hlášení.

Při využívání původní webové služby http://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/documentInput/v20110901/v20110901-documentInputWsdl.wsdl bude kontrola na příslušnost k subjektu probíhat až po přijetí dokumentu systémem.

Všechny dostupné webové služby naleznete v sekci TECHNICKÉ POŽADAVKY, záložka Webové služby ISPOP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 8. 2016: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2017

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2016, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2017 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 8. 2016: Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

Dne 5. 8. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016.

Novela přinesla 3 hlavní změny:

Zrušení autorizace hlášení, zaslaných do ISPOP
 • U všech hlášení zaslaných od 1. 9. 2016 do ISPOP bude probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn.
 • Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení!
 • Více informací k autorizaci naleznete zde.
 • POZOR! Autorizace registračních formulářů zůstává zachována!
 Změna v ohlašování agendy IRZ
 •  Hlášení IRZ bude v roce 2017 podávat pouze ten, kdo:
   - provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006;

   - provozuje „Činnosti podle § 3 odst. 2”, uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností.

 • Více informací k ohlašování IRZ naleznete zde.
Zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP
 • Novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP.
 • Více informací k plným mocem naleznete zde.

Se svými dotazy se, prosím, obracejte na písemnou podporu EnviHELP (helpdesk.cenia.cz) nebo na telefonní linku 267 125 267 (PO+ST, 9-12hod).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 7. 2016: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2017

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 29. 7. 2016, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2017 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 6. 2016: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2017

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2016, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů, lze využít k ohlašování v roce 2017 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 6. 2016: Sdělení a metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K problematice používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, jehož obsah naleznete přímo na stránkách ministerstva v sekci Metodické pokyny. Samotné sdělení je možné stáhnout i zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 6. 2016: Jak získám IČP ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech?

Pokud samostatná provozovna (stacionární provozovna) nemá přiděleno IČP živnostenským úřadem (viz Rejstřík živnostenského podnikání (RŽP)) a nejedná se o hlášení za činnost, uvádí se při vedení průběžné evidence odpadů a při ohlašování odpadů v položce IČP interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám (dle současného vyhlášeného datového standardu je dovoleno použít interní Identifikační číslo provozovny (IČP) s maximálním počtem znaků 12, počítá se včetně mezer).

Více informací naleznete v Často kladených dotazech nebo ve znalostní bázi EnviHELP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 6. 2016: Plánovaná odstávka ISPOP 23. 6. 2016 již od 15hod

Upozorňujeme uživatele ISPOP, že dne 23. 6. 2016 proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP již od 15hod.

Během odstávky nebude dostupná neveřejná část aplikace (sekce "MŮJ ÚČET").

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 6. 2016: Plánovaná změna v uživatelských účtech

návaznosti na další etapu slučování vybraných uživatelských účtů, které bude probíhat od druhé poloviny června 2016, doporučujeme:

 • všem uživatelům provést kontrolu kontaktních údajů – emailu a telefonu (úpravu provedete po přihlášení v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Uživatel -> Správa uživatele -> Detail uživatele -> tlačítko Změnit údaje);
 • Správcům subjektů zkontrolovat aktuálnost všech uživatelů k příslušným subjektům, např. zneplatnit uživatele, kteří pro subjekt již nepracují (kontrolu uživatelů provedete v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Subjekt -> Správa subjektu -> Detail subjektu -> karta Uživatelé).

Pro přesný postup kontroly údajů využijte obrázkový Manuál pro ohlašovatele – kapitola 7.3 Záložka Subjekt nebo 7.8 Záložka Uživatel. Manuál je ke stažení v sekci JAK PODAT HLÁŠENÍ -> záložka Manuály a návody.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na písemnou podporu EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz) nebo nás kontaktujte na telefonické podpoře – linka 267 125 267 v úřední dny PO+ST mezi 9 a 12hod.

UPOZORNĚNÍ: V průběhu změn (slučování) budeme všechny dotčené uživatele telefonicky kontaktovat a konzultovat plánované změny. Doporučujeme tedy provedení zmíněné kontroly a případnou aktualizaci vlastních kontaktních údajů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 5. 2016: Zprovoznění systému

Pro proběhlých úpravách a rozsáhlé kontrole technických parametrů byl systém opět spuště do provozu.

Omlouváme se za předchozí nedostupnost systému.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 5. 2016: !!!NEDOSTUPNOST ISPOP!!!

Vážení uživatelé systému ISPOP. Z důvodu rozsáhlých údržbových prací je systém ISPOP momentálně nedostupný.

Omlouváme se za způsobené komplikace. Systém bude zprovozněn v nejkratším možném termínu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 4. 2016: Upozornění pro uživatele ISPOP – kontrola kontaktních údajů

návaznosti na další etapu slučování vybraných uživatelských účtů, které bude probíhat od června 2016, doporučujeme:

 • všem uživatelům provést kontrolu kontaktních údajů – emailu a telefonu (úpravu provedete po přihlášení v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Uživatel -> Správa uživatele -> Detail uživatele -> tlačítko Změnit údaje);
 • Správcům subjektů zkontrolovat aktuálnost všech uživatelů k příslušným subjektům, např. zneplatnit uživatele, kteří pro subjekt již nepracují (kontrolu uživatelů provedete v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Subjekt -> Správa subjektu -> Detail subjektu -> karta Uživatelé).

Pro přesný postup kontroly údajů využijte obrázkový Manuál pro ohlašovatele – kapitola 7.3 Záložka Subjekt nebo 7.8 Záložka Uživatel. Manuál je ke stažení v sekci JAK PODAT HLÁŠENÍ -> záložka Manuály a návody.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na písemnou podporu EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz) nebo nás kontaktujte na telefonické podpoře – linka 267 125 267 v úřední dny PO+ST mezi 9 a 12hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 4. 2016 Vyhlášení datových standardů pro formuláře F_ODP_ZARIZENI a F_ODP_DO

Dnem 8. 4. 2016 jsou vyhlášeny datové standardy pro splnění ohlašovacích povinností dle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích právních předpisů. Od tohoto dne jsou také v ISPOP všem registrovaným uživatelům s vazbou na subjekt ohlašovatele dostupné formuláře F_ODP_ZARIZENI - Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona (příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a F_ODP_DO - Dopravce odpadů (příloha č. 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 8. 4. 2016 určené pro ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství s termínem podání do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení jsou k dispozici v záložce Technické požadavky -> Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 4. 2016: Ohlašovací termín 31. 3. 2016 - shrnutí

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2015.

K 31. 3. 2016 bylo do systému ISPOP zasláno hlášení Souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE) za 17 403 provozoven. Poplatkové přiznání (F_OVZ_POPL) bylo ohlášeno za 351 provozoven. Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů (F_OVZ_PO) bylo podáno za 10 subjektů, Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (F_OVZ_RL) byla odeslána do ISPOP za  83 subjektů.

 

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (F_IRZ) bylo zasláno za 5 786 provozoven.

 

Roční zprávu výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel  (F_ODPRZ_VOZ) zaslalo 23 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL) podalo 56 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT) zaslalo 89 subjektů a Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik ( F_ODPRZ_PNEU) podalo 127 subjektů.

Nejčastější důvody, které vedli k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 3. 2016: Doplnění údajů u provozovny OVZDUŠÍ

Ve spolupráci s ČHMÚ dokončujeme úpravy adres evidovaných na účtech ISPOP u provozoven ovzduší, za něž jsou podávána hlášení, s cílem doplnit adresy do formátu odpovídajícímu standardu RÚIAN, včetně kódu adresního místa, umožňujícího jednoznačnou identifikaci každé adresy.

Seznam dotčených provozoven naleznete zde

Doplňte prosím u provozoven, za něž jste v roce 2015 popř. 2016 podávali/budete podávat hlášení souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE), kód adresního místa dle postupu zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 2. 2016: Ohlašovací termín 15. 2. 2016 - shrnutí

V pondělí 15. 2. 2016 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy odpadů, obalů a vod prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2015.

K 15. 2. 2016 bylo do systému ISPOP zasláno celkem 82 842 Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD). V zákonem stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 77 846 provozoven, což je zhruba o 2 500 provozoven více než v loňském roce. Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV) bylo zasláno za 490 provozoven, Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL) podalo 112 provozoven.

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (F_VOD_OV) bylo podáno za 1 159 zdrojů znečišťování, hlášení za Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (F_VOD_PV) bylo zasláno za 4 519 zdrojů odběru podzemní vody.

Přes 570 subjektů podalo hlášení za agendu obalů – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV).

 

Nejčastější důvody, které vedly k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 2. 2016: Ohlašovací termín 31. 1. 2016 - shrnutí

V neděli 31. 1., resp.  v pondělí 1. 2. 2016 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy vod (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2015.

Ke 1. 2. 2016 bylo v systému ISPOP evidováno celkem 12 646 aktivních místu užívání vody. V zákoně stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 231 míst užívání vody, což je přes 88 % očekávaných hlášení vodní bilance.

Nejčastější důvody, které vedli k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři.

Počet hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (formulář dle § 38, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), které zasílají také provozovatelé (převážně občané) malých domovních čistíren odpadních vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, bylo více než v roce 2015 – nyní celkem 4 498 hlášení, v roce 2015 celkem 4 268 hlášení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 1. 2016: Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění vybraných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K problematice ohlašování provozu zařízení dle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, jehož obsah naleznete přímo na stránkách ministerstva v sekci Metodické pokyny. Samotné sdělení je možné stáhnout i zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 1. 2016: Ohlašovací termín 31. 1. 2016 – údaje pro vodní bilanci

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vodní bilanci, na blížící se zákonný termín 31. 1. 2016, resp. 1. 2. 2016 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost:

 • Odběr podzemní vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
 • Odběr povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
 • Vypouštěné vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

 Pro podání hlášení je nutná:

 • registrace subjektu provozovatele v systému ISPOP,
 • evidence místa užívání vody na příslušném podniku povodí.

Hlášení je možné podat pouze v elektronické podobě (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP) – prostřednictvím interaktivních PDF formulářů, které si uživatel po přihlášení do aplikace stáhne ve svém účtu („MŮJ ÚČET“ -> Stažení formuláře), nebo zasláním hlášení, vygenerovaného komerčním softwarem v podobě XML souboru (podmínkou je dodržení datového standardu platného pro příslušný ohlašovaný rok).

Více informací naleznete v Manuálu pro bilanční formuláře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 1. 2016: Nasazen aktuální číselník RES (Registr ekonomických subjektů)

Během plánované odstávky 21. ledna byl nasazen aktuální číselník RES (Registr ekonomických subjektů) platný k 31. 12. 2015. V současné době již probíhá kontrola ve formulářích pro odpadovou agendu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech oproti údajům z výše zmíněného číselníku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 1. 2016: Aktualizace Provozního řádu ISPOP

Začátkem roku 2016 byl schválen aktualizovaný Provozní řád ISPOP, který je vydáván jako metodický pokyn Ministerstva životního prostředí a popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou závazné pro využívání informačního systému ISPOP a elektronických služeb, které poskytuje.


Obsahuje např. informace k povinné registraci subjektu do ISPOP nebo k podmínkám úspěšného splnění ohlašovacích povinností. Obsahuje také informace, týkající se změn v ISPOP, které nastanou s připravovanou novelou zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP (předpokládaná účinnost novely je v první polovině roku 2016).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 1. 2016: Ohlašovací období v roce 2016

Již od 30. 12. 2015 jsou k dispozici v uživatelských účtech všechny PDF formuláře k ohlašování v roce 2016. Více informací k ohlašovacím povinnostem naleznete ve složce "Ohlašování v roce 2016".

 Termín ohlašovacích povinností:       31. ledna 2016*

agenda vod
 • F_VOD_ODBER_PODZ
 • F_VOD_ODBER_POVR
 • F_VOD_VYPOUSTENI
 • F_VOD_AKU
*) Pro letošní rok připadá ohlašovací termín na neděli, den podání hlášení se proto posouvá na pondělí 1. února 2016.

Termín ohlašovacích povinností:       15. února 2016

agenda odpadů

 • F_ODP_PROD
 • F_ODP_PROD_AV
 • F_ODP_PROD_EL

agenda vod

 • F_VOD_PV
 • F_VOD_OV
agenda obalů
 • F_OBL_RV

Termín ohlašovacích povinností:       31. března 2016

agenda ovzduší
 • F_OVZ_SPE
 • F_OVZ_POPL
 • F_OVZ_PO
 • F_OVZ_RL
agenda IRZ
 • F_IRZ

agenda odpadů

(roční zprávy)

 • F_ODPRZ_VOZ
 • F_ODPRZ_EL
 • F_ODPRZ_BAT
 • F_ODPRZ_PNEU

 Průběžná evidence

agenda vod
 • F_VOD_38_4
agenda odpadů
 •  F_ODP_PCB