Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2015

Obsah

30. 12. 2015: Nové verze PDF formulářů pro ohlašování v roce 2016

Během krátké odstávky 30.12. 2015 došlo k úspěšnému nasazení nové verze PDF formulářů pro ohlašování v roce 2016 - celkem bylo nasazeno 21 formulářů.

Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 12. 2015: Telefonní podpora v ohlašovacím období 2016

Od 4. 1. 2016 bude k dispozici telefonní linka na čísle 267 125 267, která bude sloužit k řešení uživatelských a technických problémů.

 

Provozní doba telefonické podpory bude v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 9:00 do 16:00 hodin.

 

Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů telefonní podpory bude omezená.

Doporučujeme proto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 12. 2015: Další termín Semináře pro uživatele ISPOP – 16. 12. 2015

Kapacita Semináře ISPOP v termínu 14. 12. 2015 je již naplněna.

 

Pro velký zájem jsme připravili další termín - 16. 12. 2015. Opět v Praze a opět od 10:00 v budově Ministerstva životního prostředí.

 

Seminář bude zaměřen na:

 • zopakování práce v aplikaci ISPOP (registrace do systému ISPOP, stažení formuláře, registrace IRZ provozovny...),
 • novinky, které přinese systém ISPOP po schválení novely zákona č. 25/2008 Sb., integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

-- Přihláška a více informací k semináři 16. 12. 2015 --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 11. 2015: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2016

Dne 25. 11. 2015 byla po odstávce spuštěna upravená verze informačního systému ISPOP. Během odstávky došlo k úspěšnému nasazení nových funkcionalit ISPOP pro ohlašování v roce 2016.

Pro registrované uživatele budou od 1. 1. 2016 v účtech ISPOP k dispozici nové verze PDF formulářů pro ohlašování v roce 2016. 

UPOZORNĚNÍ! Uživatelům, kteří byli do systému zaregistrováni před odstávkou, jejich přístupové údaje zůstávají v platnosti i pro následující ohlašovací období.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 11. 2015: Seminář pro uživatele ISPOP

Pro zájemce z řad uživatelů ISPOP je připraven prosincový seminář, který se bude konat 14. 12. 2015 v Praze

 

Seminář bude zaměřen na:

 • zopakování práce v aplikaci ISPOP (registrace do systému ISPOP, stažení formuláře, registrace IRZ provozovny...);
 • novinky, které přinese systém ISPOP po schválení novely zákona č. 25/2008 Sb., integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 

-- Přihláška a více informací k semináři --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 9. 2015: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. a 31. 3. 2016

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2015 určené pro ohlašovací povinnosti v oblasti ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům s termínem podání do 31. 3. 2016, a pro ohlašovací povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady (dle přílohy č. 20, vyhlášky č. 383/2001 Sb.) s termínem podání do 15. 2. 2016 (více viz Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 pro plnění ohlašovací povinnosti Hlášení o produkci a nakládání s odpady, § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20), lze využít k ohlašování v roce 2016 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 9. 2015: Zveřejnění dat ohlášených do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2014

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejnilo k datu 30. 9. 2015 údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2014. Byla tak splněna zákonná povinnost zveřejnění dat vycházející ze zákona č. 25/2008 Sb.

Údaje nahlášené do IRZ za roky 2004 až 2014 jsou k dispozici na http://portal.cenia.cz/irz/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 8. 2015: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2016

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2015, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2016 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 pro plnění některých ohlašovacích povinností v roce 2016 podle zákona o odpadech

MŽP sděluje, že z důvodu běžícího projednávání návrhu vládní novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 409), nebude v letošním roce vyhlášen datový standard podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, k plnění některých ohlašovacích povinností podle § 39 zákona č. 185/200 Sb., o odpadech, v platném znění: F_ODP_PROD (Hlášení o produkci a nakládání s odpady, § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20) v termínu 15. 8. 2015.

Novelizační zákon bude s největší pravděpodobností  účinný v období říjen/listopad 2015. K datu účinnosti tohoto zákona bude nastaven také termín nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Předpokládaný termín zveřejnění datového standardu těchto ohlašovacích povinností je listopad 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. 7. 2015: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2016

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 31. 7. 2015, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2016 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 6. 2015: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2016

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2015, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování v roce 2016 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

 

Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 pro plnění některých ohlašovacích povinností v roce 2016 podle zákona o odpadech

MŽP sděluje, že z důvodu běžícího projednávání návrhu vládní novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 409), nebude v letošním roce vyhlášen datový standard podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, k plnění některých ohlašovacích povinností podle § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění: F_ODP_ZAR (Ohlašování zařízení na využívání a odstraňování odpadů, § 23 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22), F_ODP_SKL (Ohlašování skládek odpadů, § 23 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23) a F_ODP_DO (Ohlašování dopravce odpadů, § 23 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27) v termínu 30. 6. 2015. 

Novelizační zákon bude s největší pravděpodobností  účinný v období říjen/listopad 2015. K datu účinnosti tohoto zákona bude nastaven také termín nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Předpokládaný termín zveřejnění datového standardu těchto ohlašovacích povinností je listopad 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 4. 2015: Zveřejnění Souhrnné zprávy za rok 2013

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na portálu IRZ v sekci „Dokumenty“ Souhrnnou zprávu za rok 2013. Souhrnná zpráva je tradičním dokumentem, který Ministerstvo životního prostředí připravuje a zveřejňuje. Obsahuje přehled o základních aspektech ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2013, je k dispozici pouze v elektronické podobě a lze ji ve formátu PDF stáhnout na www.irz.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 4. 2015: Ohlašovací termín 31. 3. 2015 - shrnutí

V úterý 31. 3. 2015 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2014.

K 31. 3. 2015 bylo do systému ISPOP zasláno hlášení Souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE) za 17 236 provozoven. Poplatkové přiznání (F_OVZ_POPL) bylo ohlášeno za 331 provozoven. Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů (F_OVZ_PO) bylo podáno za 9 subjektů, Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (F_OVZ_RL) byla odeslána do ISPOP za 83 subjektů.

 

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (F_IRZ) bylo zasláno za 5 543 provozoven.

 

Roční zprávu výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel  (F_ODPRZ_VOZ) zaslalo 23 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL) podalo 55 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru (F_ODPRZ_ZPETODB) ohlásilo 65 subjektů, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT) zaslalo 110 subjektů a Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik ( F_ODPRZ_PNEU) podalo 106 subjektů.

Nejčastější důvody, které vedli k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 2. 2015: Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2014

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na portálu IRZ www.irz.cz v sekci „Dokumenty“ aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2014.

Příručka pro ohlašování představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Obsahuje všechny důležité informace – legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů.

Formulář pro ohlašování do IRZ za rok 2014 doznal následujících změn:

 • aktualizován přehled mezinárodních a národních norem;
 • upraven seznam činností E-PRTR v návaznosti na aktuální stav zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • přidáno nepovinné pole pro vložení údaje o množství úniků a/nebo přenosů látky benzo(a)pyren.

Výše uvedenou příručku lze v elektronické podobě stáhnout zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 2. 2015: Ohlašovací termín 15. 2. 2015 - shrnutí

neděli 15. 2., resp.  v pondělí 16. 2. 2015 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy odpadů, obalů a vod prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2014.

K 16. 2. 2015 bylo do systému ISPOP zasláno celkem 79 684 Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD).  V zákoně stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 75 321 provozoven, což je o zhruba 3 000 provozoven více než v loňském roce. Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV) bylo zasláno za více než 490 provozoven, Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL) podalo 90 provozoven.

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (F_VOD_OV) bylo podáno za 1 232 zdrojů znečišťování, hlášení za Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (F_VOD_PV) bylo zasláno za 4 375 zdrojů odběru podzemní vody.

 

Přes 590 subjektů podalo hlášení za agendu obalů – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV).

 

Nejčastější důvody, které vedli k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení,
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři,
 • nedodržení datového standardu v XML souborech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 2. 2015: Ohlašovací termín 31. 1. 2015 - shrnutí

V sobotu 31. 1., resp.  v pondělí 2. 2. 2015 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy vod (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2014.

Ke 2. 2. 2015 bylo v systému ISPOP evidováno celkem 12 332 aktivních místu užívání vody. V zákoně stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 254 míst užívání vody, což je přes 91% očekávaných hlášení vodní bilance.

Nejčastější důvody, které vedli k nezpracovatelnému hlášení:

 • zaslání duplicitního řádného hlášení
 • nevyplnění povinných polí ve formuláři.

Počet hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (formulář dle § 38, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), které zasílají také provozovatelé (převážně občané) malých domovních čistíren odpadních vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, bylo více než v roce 2014 – nyní celkem 4 436 hlášení, v roce 2014 celkem 4 092 hlášení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 1. 2015: Ohlašovací termín 31. 1. 2015 – údaje pro vodní bilanci

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vodní bilanci, na blížící se zákonný termín 31. 1. 2015, resp. 2. 2. 2015 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost:

 • Odběr podzemní vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
 • Odběr povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
 • Vypouštěné vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

 Pro podání hlášení je nutná:

 • registrace subjektu provozovatele v systému ISPOP,
 • evidence místa užívání vody na příslušném podniku povodí.

Hlášení je možné podat pouze v elektronické podobě (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP) – prostřednictvím interaktivních PDF formulářů, které si uživatel po přihlášení do aplikace stáhne ve svém účtu („MŮJ ÚČET“ -> Stažení formuláře), nebo zasláním hlášení, vygenerovaného  komerčním softwarem v podobě XML souboru (podmínkou je dodržení datového standardu platného pro příslušný ohlašovaný rok).

Více informací naleznete v Manuálu pro bilanční formuláře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 1. 2015: Nasazen aktuální číselník RES (Registr ekonomických subjektů)

 

Během plánované odstávky 15. ledna byl nasazen aktuální číselník RES (Registr ekonomických subjektů) platný k 31. 12. 2014. V současné době již probíhá kontrola ve formulářích pro odpadovou agendu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech oproti údajům z výše zmíněného číselníku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 1. 2015: Informace k verzi RES (Registr ekonomických subjektů) při ohlašování agendy odpadů

V současné době probíhá kontrola ve formulářích pro odpadovou agendu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech oproti údajům v číselníku RES (Registr ekonomických subjektů) ve verzi k 30. září 2014.

Číselník RES k datu 31. 12. 2014 (tedy aktuální) uzavře Český statistický úřad a oficiálně předá správci systému ISPOP (Ministerstvo životního prostředí) do poloviny ledna 2015. Následně bude aktuální číselník nasazen v plánované odstávce systému ISPOP.

 

Pokud tedy vyplňujete v odpadovém hlášení údaje o subjektu (původce a/nebo oprávněná osoba – partner), který změnil název a/nebo sídlo v druhé polovině roku 2014, doporučujeme vyčkat s podáním odpadového hlášení do doby, kdy již bude k dispozici aktuální RES platný k 31. 12. 2014. Informace bude zveřejněna v záložce „Aktuality“.