Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2014

1. 12. 2014: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2015

Dne 1. 12. 2014 byla po provozní odstávce spuštěna nová verze informačního systému ISPOP.

Během odstávky došlo mimo jiné k úspěšnému nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací.

Pro registrované uživatele budou od 1. 1. 2015 v účtech ISPOP k dispozici nové verze PDF formulářů pro ohlašování v roce 2015. 

Upozornění: Uživatelům, kteří byli do systému zaregistrováni před provozní odstávkou, jejich přístupové údaje zůstávají v platnosti i pro následující ohlašovací období.

26. 11. 2014: Plánovaná provozní odstávka systému ISPOP

Informujeme uživatele ISPOP, že v termínu 26. 11. 2014 (16:00) – 30. 11. 2014 (23:59) nebude systém ISPOP dostupný z důvodu plánované provozní odstávky.

 

Přerušení provozu IS ISPOP je nezbytné z důvodu nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací.

 

Všechny PDF formuláře k ohlašování za rok 2014 budou dostupné uživatelů v účtu ISPOP od 1. 1. 2015.

 

Během odstávky se nebude možné přihlásit do neveřejné části aplikace (nebude k dispozici přihlašovací okno) a současně bude snížena dostupnost písemné podpory systému EnviHELP (http://helpdesk.cenia.cz). Písemná podpora bude plně k dispozici od 1. 12. 2014.

Informace pro uživatele ISPOP platné během provozní odstávky jsou uvedeny v dokumentu „Informace pro uživatele ISPOP platné během provozní odstávky.

Pro zájemce z řad ohlašovatelů je připraven prosincový Seminář ISPOP, zaměřený na seznámení s novým grafickým prostředím - informace a přihlášku naleznete zde.

30. 9. 2014: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2014 určené pro formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům s termínem podání do 31. 3. 2015, lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

30. 9. 2014: Zveřejnění dat ohlášených do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2013

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejnilo k datu 30. 9. 2014 údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2013. Byla tak splněna zákonná povinnost zveřejnění dat vycházející ze zákona č. 25/2008 Sb.

Údaje nahlášené do IRZ za roky 2004 až 2013 jsou k dispozici na http://portal.cenia.cz/irz/.

15. 8. 2014: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2014, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

4. 8. 2014: Nová verze systému ISPOP – stažení PDF formuláře

Dne 1. 8. 2014 byla spuštěna nová verze systému ISPOP. Kromě grafických změn, které vedou k přehlednosti užívání systému, došlo ke změně způsobu stažení PDF formulářů v uživatelských účtech. Cílem je poskytnout uživatelům lepší orientaci, zrychlení a zefektivnění při stažení PDF formulářů.

Úpravy byly provedeny na základě připomínek uživatelů systému, kteří se v minulosti podíleli na hodnocení přívětivosti systému.

Videonávod i obrázkový postup na stažení PDF formulářů v nové verzi je k dispozici v sekci Manuály.

 

31. 7. 2014: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 31. 7. 2014, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

30. 6. 2014: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2014, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

5. 6. 2014: Novela zákona o ochraně ovzduší – termín pro podání Souhrnné provozní evidence za rok 2013 je 30. 6. 2014

1. 6. 2014 vešel v platnost zákon č. 87/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší je provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje povinen ohlásit údaje souhrnné provozní evidence za rok 2013 prostřednictvím ISPOP do 30. června 2014. Termín pro údaje hlášené za rok 2014 (podání hlášení v roce 2015) je k 31. 3. 2015. Přesné znění zákona je dostupné na Portálu veřejné správy.

8. 4. 2014: Shrnutí ohlašovacího období k 31. 3. 2014

pondělí 31. 3. 2014 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2013.

K 31. 3. 2014 je v systému ISPOP zaregistrováno celkem 52 968 subjektů. Tyto subjekty (právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zahraniční a fyzické osoby) zaslaly od začátku roku 131 499 validních hlášení, za více než 125 280 provozoven, míst užívání vody nebo zdrojů znečišťování.

Připravenost provozovatele i zkušenost ohlašovatelů dokazuje i konečné snížení formální chybovosti zasílaných hlášení  - 4,8% (14% v roce 2012, 7% v roce 2013).

Více informací naleznete na hlavní straně webu ISPOP.

26. 3. 2014: Ohlašovací termín 31. 3. 2014 – agenda ovzduší, IRZ a roční zprávy agendy odpadů

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje za agendu ovzduší, IRZ nebo roční zprávy za agendu odpadů, na blížící se zákonný termín 31. 3. 2014.

Hlášení je možné podat pouze v elektronické podobě (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP) – prostřednictvím interaktivních PDF formulářů, které si uživatel po přihlášení do aplikace stáhne ve svém účtu („MŮJ ÚČET“ -> Stažení formuláře), nebo zasláním hlášení, vygenerovaného  komerčním softwarem v podobě XML souboru (podmínkou je dodržení datového standardu platného pro příslušný ohlašovaný rok).

Hlášení je možné zaslat do systému:

 • přes tlačítka v PDF formuláři („Odeslat on-line do ISPOP“, „Odeslat do datové schránky“) nebo
 • jako přílohu datové zprávy z datové schránky ohlašovatele do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4).  

V případě zaslání přes tlačítko „Odeslat on-line do ISPOP“ (bez elektronického podpisu) je nutná listinná autorizace dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která musí proběhnout do 5-ti dnů od odeslání hlášení do systému (5 dnů je nutné dodržet v případě, kdy hlášení bylo zasláno do systému 31. 3. 2014). Autorizace zaslaného hlášení se provádí zasláním autorizačního formuláře „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení, který je zasílán na e-mail uvedený v hlášení.

UPOZORNĚNÍ k poplatkovému přiznání dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 

Poplatkové přiznání za provozovnu, u níž celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 5000 Kč, není možné do ISPOP odeslat, resp. od podání poplatkového přiznání jsou osvobozeny provozovny, u nichž celková výše poplatků nedosahuje 5 000 Kč.

 

17. 3. 2014: Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2013

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v sekci „Dokumenty“ aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2013.

Příručka pro ohlašování představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Obsahuje všechny důležité informace – legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů.

Rozsah ohlašovací povinnosti se oproti roku 2012 nezměnil a legislativní požadavky na ohlašování do IRZ zůstávají totožné.

Výše uvedenou příručku lze v elektronické podobě stáhnout zde.

5. 3. 2014: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech

V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP č. 1_2014 sděluje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.).

Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy).

Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde:  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/PRIKLAD16_recyklace.pdf

6. 2. 2014: Nutnost autorizace zaslaného hlášení do systému

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají ohlašovací povinnosti vyplývající z některých níže uvedených zákonů:

 • č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ,
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
 • č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • č. 477/2001 Sb., o obalech,
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech,

a hlášení již zaslali do systému ISPOP, že dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu je nutnou součástí elektronického podání následná autorizace.

Všem ohlašovatelům doporučujeme zkontrolovat hlášení ve svém účtu ISPOP v záložce Přehled doručených hlášení. Pokud je u hlášení ve sloupci STAV DOKUMENTU uvedeno „Čeká na autorizaci“, doporučujeme provést dodatečnou autorizaci zaslaného hlášení, ke které slouží formulář „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“. Toto potvrzení je automaticky po přijetí hlášení systémem ISPOP odesláno e-mailem zpracovateli hlášení, nebo je možné jej stáhnout ve Vašem elektronickém účtu v ISPOP po přihlášení.

Potvrzení vytiskněte, nechte podepsat osobou s podpisovým právem za organizaci a originál v listinné podobě odešlete nejlépe doporučeně v listinné podobě na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení (CENIA, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10).

Bez autorizace zaslaného hlášení nejsou podmínky podání dodrženy, hlášení není předáno příslušnému úřadu k ověření a není tak splněna zákonná ohlašovací povinnost.

Postup pro stažení listinného potvrzení z účtu ISPOP pro autorizaci hlášení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste hlášení zaslali datovou schránkou nebo jste do hlášení připojili platný kvalifikovaný podpis je hlášení automaticky autorizováno (více o autorizaci - „Stručný návod pro ohlášení“).

28. 1. 2014: Ohlašovací termín 31. 1. 2014 – údaje pro vodní bilanci

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vodní bilanci, na blížící se zákonný termín 31. 1. 2014 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost:

 • Odběr podzemní vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
 • Odběr povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
 • Vypouštěné vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

 Pro podání hlášení je nutná:

 • registrace subjektu provozovatele v systému ISPOP,
 • evidence místa užívání vody na příslušném podniku povodí.

Hlášení je možné podat pouze v elektronické podobě (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP) – prostřednictvím interaktivních PDF formulářů, které si uživatel po přihlášení do aplikace stáhne ve svém účtu („MŮJ ÚČET“ -> Stažení formuláře), nebo zasláním hlášení, vygenerovaného  komerčním softwarem v podobě XML souboru (podmínkou je dodržení datového standardu platného pro příslušný ohlašovaný rok).

Více informací naleznete v Manuálu pro bilanční formuláře.

2. 1. 2014: Ohlašování údajů pro vodní bilanci s termínem 31. 1. 2014

Od roku 2014 dochází ke změně způsobu ohlášení údajů pro vodní bilanci (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhláška č. 431/2001 Sb., přílohy 1 - 4) – údaje za rok 2013 se nově zasílají příslušnému správci povodí pouze elektronicky prostřednictvím ISPOP.


Podmínkou pro podání hlášení do ISPOP je:

 • registrace subjektu, na který se vztahuje ohlašovací povinnost, v systému ISPOP (vyplněný e-mail a telefon uživatele, který hlášení stahuje)
 • evidované místo užívání vody, za které bude hlášení podáno, u příslušného podniku povodí i v systému ISPOP.

Řádný termín pro podání hlášení je 31. 1. 2014.

Uživatelům je k dispozici Manuál k vyplnění formulářů pro ohlašování údajů pro vodní bilanci - volně ke stažení v sekci „CHCI PODAT HLÁŠENÍ“ -> záložka „Manuály ”. Naleznete v něm informace o stažení a vyplnění jednotlivých polí formulářů i odpovědi na často kladené otázky.

Manuál je připraven obrázkovou formou, aby ohlašovatelům nabídl konkrétní postup tak, jak probíhá v aplikaci. Součástí manuálu jsou zvýrazněné poznámky a upozornění, kterým doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost.