Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2013

Obsah

9. 12. 2013: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2014

Dne 9. 12. 2013 byla po provozní odstávce spuštěna nová verze informačního systému ISPOP.

Během odstávky došlo mimo jiné k úspěšnému importu míst užívání vody všech povodí (pro ohlášení údajů pro vodní bilanci).

Pro registrované uživatele jsou v jejich účtech k dispozici nové verze formulářů pro ohlašování v roce 2014, včetně nových PDF formulářů pro vybrané agendy ovzduší, vod a odpadů. Více informací naleznete přímo na hlavní straně webu ISPOP či v sekci „CHCI PODAT HLÁŠENÍ“ u příslušných agendových záložek uvedených vlevo v menu.“

Upozornění: Uživatelům, kteří byli do systému zaregistrováni před provozní odstávkou, jejich přístupové údaje zůstávají v platnosti i pro následující ohlašovací období.

 

13. 11. 2013: Plánovaná provozní odstávka systému ISPOP

Ve dnech 29. 11. 2013 (18:00) do 8. 12. 2013 (23:59) nebude systém ISPOP dostupný v důsledku provozní odstávky. Během odstávky dojde k nasazení nové verze aplikace a k importu zdrojů z databází podniků povodí pro ohlašování údajů pro vodní bilanci. Informace pro uživatele ISPOP platné během provozní odstávky jsou uvedeny v příloze.

8. 11. 2013: Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v roce 2014

Informujeme uživatele o změnách pro ohlašovací období v roce 2014 u vybraných agend - odpady, ovzduší a vody. Podrobné informace naleznete v sekci „CHCI PODAT HLÁŠENÍ“ u příslušných agendových záložek uvedených vlevo v menu.

Datové standardy pro veškeré ohlašovací povinnosti jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

 

30. 9. 2013: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2014

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2013 určené pro formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům s termínem podání do 31. 3. 2014, lze využít k ohlašování v roce 2014 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

30. 9. 2013: Zveřejnění dat ohlášených do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2012

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejnilo k datu 30. 9. 2013 údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2012. Byla tak splněna zákonná povinnost zveřejnění dat vycházející ze zákona č. 25/2008 Sb.

Údaje nahlášené do IRZ za roky 2004 až 2012 jsou k dispozici na http://portal.cenia.cz/irz/. 

15. 8. 2013: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2014

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2013, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2014 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

31. 7. 2013: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2014

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 31. 7. 2013, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2014 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

15. 7. 2013: Informace k webovým službám ISPOP

Informujeme uživatele, kteří využívají ve svých nástrojích pro správu hlášení odkazy na staré verze (v20100920; v20110210 a v20110411) webových služeb, že jejich platnost bude k 30. 9. 2013 ukončena. Aktuální verze webových služeb v20120411 a v20130221 naleznete v záložce Webové služby ISPOP.

28. 6. 2013: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2014

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2013, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování v roce 2014 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

17. 5. 2013: Nová verze Provozního řádu ISPOP

V platnost vešla druhá verze Provozního řádu ISPOP. Provozní řád byl aktualizován s ohledem na napojení systému ISPOP na Informační systém základních registrů (ISZR). Aktuální znění lze nalézt v dubnovém čísle Věstníku MŽP.

 

Provozní řád je určen pro všechny uživatele systému ISPOP. Popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou při práci s informačním systémem závazné. Např. stanovuje velikost zaslaného hlášení s přílohami na 10MB, definuje odpovědnost ohlašovatele ujistit se, že jeho hlášení bylo úspěšně podáno, popisuje souvislost stavu dokumentů a podání hlášení dle správního řádu č. 500/2004 Sb. ad.)

Součástí je také popis elektronických služeb, které ISPOP poskytuje.

16. 4. 2013: Hlášení F_OVZ_SPOJ - informační e-mail „ISPOP - hlášení postoupeno pro nepříslušnost“

Pokud je ohlašovatel informován e-mailem zaslaným automaticky systémem ISPOP o „Postoupení hlášení pro nepříslušnost“, nejedná se o chybné podání hlášení, ale o nezbytný administrativní úkon při podání poplatkového přiznání za rok 2012 navazující na změnu kompetencí při správě poplatku podle § 15, odst. (8) nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Krajský úřad, jemuž je hlášení postoupeno z úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), provede jeho zpracování standardním způsobem (vydá platební výměr nebo stanovisko).

5. 4. 2013: Shrnutí ohlašovacího období k 2. 4. 2013

V úterý 2. 4. 2013 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2012.  Podat hlášení bylo možno již začátkem prosince 2012. Uživatelé měli k dispozici kromě obrazových manuálů i videoprůvodce k vyplnění formuláře. Těžiště individuální podpory uživatelů ISPOP v roce 2013 spočívalo na heldpesku EnviHELP, který vyřídil celkem 4308 dotazů. Písemné odpovědi tazatelé získali ve většině případů takřka obratem, ve složitějších případech byli telefonicky kontaktováni. Připravenost provozovatele i zkušenost ohlašovatelů dokazuje i konečné snížení formální chybovosti zasílaných hlášení (14% v roce 2012, 7% v roce 2013). Předpokládané počty přijatých hlášení byly naplněny téměř v 99 %.

V Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je k 2. 4. 2013 zaregistrováno celkem 48 733 subjektů. Tyto subjekty (právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zahraniční a fyzické osoby) zaslaly od začátku roku 113 963 validních hlášení, za více než 109 250 provozoven nebo zdrojů znečišťování.  

Ohlašovací období zahrnovalo dvě ohlašovací špičky vymezené zákonnými termíny (15. únor a 31. březen, resp. 2. duben 2013). Další ohlašovací špička proběhne pro poplatková hlášení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, k 15. 10. 2013.

Tabulka shrnuje počet řádných hlášení u ohlašovacích povinností v nejvyšším počtem hlášení: 

Formulář hlášení Počet řádných hlášení k 15. 2. 2013 Počet řádných hlášení k 2. 4. 2013
F_ODP_PROD - Hlášení o produkci a nakládání s odpady  67 875  73 621
F_OVZ_SPOJ - Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence (společný formulář)*  2 285  19 132
 F_IRZ - hlášení do Integrovaného registru znečišťování*  1 011  4 981
 F_VOD_38_4 - Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu**  3 722  4 224
 F_VOD_PV – Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)  3 995  4 187
 F_VOD_OV – Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (odpadní vody)  1 189  1 231
F_OBL_RV – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence  574  626

* Zákonný termín pro podání hlášení je 31. březen, resp. 2.4.2013.

  **Průběžná evidence – termín je definován dle rozhodnutí vodoprávního úřadu.

 

29. 3. 2013: Průběžný stav počtu hlášení k 28. 3. 2013

Zákonem stanovený termín podání hlášení pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy ovzduší (F_OVZ_SPOJ, F_OVZ_PO, F_OVZ_RL), IRZ (F_IRZ) a odpadů (F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB), je 31. 3. za předchozí ohlašovací rok. Vzhledem ke skutečnosti, že pro letošní rok připadá ohlašovací termín na neděli, po které následuje Pondělí velikonoční (státní svátek), posouvá se den podání hlášení na úterý 2. 4. 2013.

Následující tabulka shrnuje počty subjektů (provozoven) k jednotlivým ohlašovacím povinnostem, za které bylo ohlášeno v druhé etapě ohlašovacího období:

Formulář hlášení

Počet přijatých hlášení (ohlašovací jednotky)

k 28. 3. 2013

Předpokládaný počet hlášení podaných do zákonného termínu*

F_IRZ 4 464 5 000
F_OVZ_SPOJ 17 156 18 000
F_OVZ_PO 10 11
F_OVZ_RL 70 95
Roční zprávy (F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB) 147 200

*ISPOP přijímá hlášení průběžně po celý kalendářní rok.

Na základě výše uvedené tabulky lze konstatovat, že prostřednictvím ISPOP ohlásilo k 28. 3. 2013 téměř 94% povinných subjektů.

V rámci technické podpory bylo vyřízeno 4 249 písemných dotazů.

 

25. 3. 2013: Informace k termínu podání hlášení 31. 3. (resp. 2. 4. 2013)

Zákonem stanovený termín podání hlášení do 2. 4. 2013 se vztahuje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy ovzduší (F_OVZ_SPOJ, F_OVZ_PO, F_OVZ_RL), IRZ (F_IRZ) a odpadů (F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB).

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke skutečnosti, že pro letošní rok připadá ohlašovací termín na neděli, po které následuje Pondělí velikonoční (státní svátek), posouvá se den podání hlášení na úterý 2. 4. 2013.

 Hlášení je možné zaslat do systému přes tlačítka („Odeslat on-line do ISPOP“, „Odeslat do datové schránky“) v PDF formuláři nebo jako přílohu datové zprávy z datové schránky ohlašovatele do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4).  

V případě zaslání přes tlačítko „Odeslat on-line do ISPOP“ (bez elektronického podpisu) je nutná listinná autorizace dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která musí proběhnout do 5-ti dnů od odeslání hlášení do systému (5 dnů je nutné dodržet v případě, kdy je nutné stihnout termín – viz příklad). Autorizace zaslaného hlášení se provádí zasláním autorizačního formuláře „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení, který je zasílán na e-mail uvedený v hlášení.

íklad: 2. 4. 2013 ohlašovatel odešle elektronicky (tlačítkem „Odeslat on-line do ISPOP“ ve formuláři) „Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence“ do systému ISPOP.
Nejzazší termín 5-ti denní lhůty pro zaslání listinného potvrzení je 8. 4. 2013 (poslední den 5-ti denní lhůty připadá na neděli). Po doručení „Potvrzení“ na adresu CENIA, operátor ISPOP autorizuje hlášení s datem na obálce => ohlašovatel dodržel 5-ti denní lhůtu. Datum podání se rovná datu přijetí hlášení do systému, tj. 2. 4. 2013 a ohlašovatel podal hlášení v zákonném termínu.

Bude-li „Potvrzení“ zasláno např. 9. 4. 2013, 5-ti denní lhůta nebude dodržena (rozhodující je razítko na obálce, nikoliv vhození dopisu do schránky). Hlášení bude autorizováno s datem na obálce 9. 4. 2013 a termín podání nebude z důvodu pozdní autorizace dodržen.

Autorizační potvrzení doporučujeme zasílat doporučeně.

  Pozn.: Podané hlášení => hlášení přijaté systémem ISPOP, které bylo autorizováno.

Jestliže je hlášení do systému ISPOP zasláno s přiloženým kvalifikovaným elektronickým certifikátem či prostřednictvím služeb datových schránek je autorizováno automaticky. Listinné potvrzení již není nutné zasílat. V tomto případě platí, že datum přijetí dokumentu systémem ISPOP = datum autorizace = datum podání.

8. 3. 2013: Podání doplněného hlášení

V případě, že Vám ověřovatel podané hlášení vrátí k opravě – k doplnění (stav hlášení "Vráceno k doplnění/doplněno") nebo Vy sami chcete podat opravné hlášení, podejte celé hlášení se správnými údaji (opravené) jako hlášení "Doplněné" s uvedením Evidenčního čísla prvního "Řádného" hlášení za totožný předmět hlášení. (POZOR! - výjimkou je oprava údajů identifikující ohlašovací jednotku tzv."Předmět hlášení" u F_ODP_PROD - viz "Upozornění" níže). Po výběru „Doplněné hlášení“ v úvodu formuláře se objeví povinné pole pro zadání Evidenčního čísla řádného (prvního) hlášení, ke kterému se doplněné (opravné) hlášení vztahuje. Vyplnění správného Evidenčního čísla hlášení (ve tvaru XXXXXX) v doplněném hlášení věnujte zvýšenou pozornost, v případě uvedení chybného evidenčního čísla nedojde ke spárování s řádným hlášením a nebude tak systémem zpracováno. 

Upozornění: K rozlišení, zda se jedná o hlášení za různé provozovny jednoho subjektu slouží tzv. "Předmět hlášení", který je složen v případě F_ODP_PROD z následujících údajů: ohlašovaný rok / / IČZÚJ v místě provozovny - tedy vzniku odpadu / číslo provozovny. Na základě těchto údajů automatická kontrola (validace) vyhodnotí, zda se jedná o Řádné (první) nebo Doplněné (druhé a další) hlášení za danou provozovnu.

V případě, že chcete podat opravné hlášení, ve kterém jste provedli změnu v údajích o provozovně - jiné IČZÚJ (příp. také jiný kód ORP), než bylo uvedeno v Řádném (prvním) hlášení, není „Předmět hlášení“ totožný s prvním hlášením a druhé (opravné) hlášení musíte podat jako Řádné, nikoli jako Doplněné (viz příloha).


Doporučujeme tuto skutečnost stručně uvést v poli „Poznámky“ na prvním listě hlášení.

18. 2. 2013: ISPOP po prvním ohlašovacím termínu 15.2.2013

V Integrovaném systému ohlašovacích povinností (ISPOP) bylo k 15.2.2013 zaregistrováno celkem 47 829 subjektů s ohlašovací povinností. Od začátku spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování za rok 2012 (2.12.2012)  do uplynutí prvního řádného ohlašovacího termínu  (15.2.2013) tyto subjekty (právnické osoby, OSVČ, zahraniční osoby a fyzické osoby) ohlásily přibližně za 82 000 provozoven nebo zdrojů znečišťování (ohlašovacích jednotek).  

Aktuálně nejsledovanější ohlašovací povinnost Hlášení o produkci a nakládání s odpady v zákonném termínu k 15.2.2013 splnilo  67 915 ohlašovacích jednotek, což odpovídá 98 %  předpokládaných odhadů. I na základě tohoto množství je zřejmé, že změna nástroje pro podání hlášení (PDF formuláře) zaslaných prostřednictvím ISPOP orgánům státní správy neznamenala pro převážnou většinu ohlašovatelů žádný problém.  Proto je na místě ocenit úsilí a zodpovědnost povinných subjektů při plnění svých ohlašovacích povinností.

CENIA ve spolupráci s experty MŽP a ČHMÚ zajišťovala průběžně podporu ohlašovatelů v technických i věcných záležitostech a prostřednictvím  písemného helpdesku EnviHELP vyřídila 2 829 požadavků za strany uživatelů ISPOP.

Další ohlašovací špička je očekávána na konci března (zejména hlášení za agendu ovzduší, IRZ a roční zprávy k odpadům).

8. 2. 2013: Informace k termínu podání hlášení 15. 2. 2013

Termín podání hlášení do 15. 2. 2013 se vztahuje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL), obalů F_OBL_RV a vod (F_VOD_PV, F_VOD_OV).

Hlášení je možné zaslat do systému tlačítky („Odeslat on-line do ISPOP“, „Odeslat do datové schránky“) nebo jako přílohu datové zprávy z datové schránky ohlašovatele do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4).

V případě zaslání přes tlačítko „Odeslat on-line do ISPOP“ (bez elektronického podpisu) je nutná listinná autorizace dle  § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, která musí proběhnout do 5-ti dnů od odeslání hlášení do systému (5 dnů je nutné dodržet v případě, kdy je nutné stihnout termín – viz příklad). Autorizace zaslaného hlášení se provádí zasláním autorizačního formuláře „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení, který je zasílán na e-mail uvedený v hlášení.

Příklad: 15. 2. 2013 ohlašovatel odešle elektronicky (tlačítkem „Odeslat on-line do ISPOP“ ve formuláři) „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ do systému ISPOP. Listinné potvrzení odešle prostřednictvím služeb České pošty s datem razítka na obálce 20. 2. 2013 (nejzazší termín). Po doručení „Potvrzení“ na adresu CENIA, operátor ISPOP autorizuje hlášení s datem na obálce => ohlašovatel dodržel 5-ti denní lhůtu. Datum podání se rovná datu přijetí hlášení do systému, tj. 15. 2. 2013 a ohlašovatel podal hlášení v zákonném termínu.

Bude-li „Potvrzení zasláno" např. 22. 2. 2013, 5-ti denní lhůta nebude dodržena (rozhodující je razítko na obálce, nikoliv vhození dopisu do schránky). Hlášení bude autorizováno s datem na obálce 22.2.2013 a termín podání nebude z důvodu pozdní autorizace dodržen.

 Pozn.: Podané hlášení => hlášení přijaté systémem ISPOP, které bylo autorizováno.

Jestliže je hlášení do systému ISPOP zasláno s přiloženým kvalifikovaným elektronickým certifikátem či prostřednictvím služeb datových schránek je autorizováno automaticky. Listinné potvrzení již není nutné zasílat. V tomto případě platí, že datum přijetí dokumentu systémem ISPOP = datum autorizace = datum podání.

28. 1. 2013: Nejčastěji kladené dotazy k formuláři F_ODP_PROD

1. Ve formuláři nefunguje vyhledávání partnera podle IČO - údaje se nedoplní automaticky?

Při prvním zadávání partnera je nutné údaje o partnerovi (partnerech) zadat manuálně. Případně je možné údaje jednotlivě zkopírovat (použitím kláves „Ctrl“ + „C“) po vyhledání partnera v číselníku RES (List č. 1) a následně vložit (klávesy „Ctrl“ + „V“).    

2. Pole Místo (při zadávání partnera) je povinné, ale nelze ho vyplnit. 

Toto pole se vyplní automaticky po vybrání příslušného IČZÚJ (pomocí tlačítko „Vybrat ZÚJ“).

3. Jak si stáhnu PDF formulář?

Po přihlášení na www.ispop.cz -> sekce „MŮJ ÚČET“ -> v Menu záložka „Stažení formuláře“. Vyberte subjekt, za který chcete stáhnout hlášení – tlačítko „Vybrat“ . Vyberte typ hlášení – tlačítko „Vybrat“ , poté se zobrazí nabídka formulářů. Označte myší vybraný formulář a potvrďte tlačítkem „Vybrat“ . Tlačítkem „Stáhnout formulář“ se Vám formulář zobrazí. Formulář doporučujeme ihned uložit do Vašeho počítače a poté je možné jej vyplňovat. 

4. Neznám číslo provozovny partnera (v případě „Provoz není v sídle“).

V případě, že neznáte číslo provozovny partnera, uveďte libovolné číslo kromě „0“ (např. 1).

5. Jak přidám více partnerů k jednomu katalogovému číslu odpadů?

V případě, že chcete přidat dalšího partnera v rámci jednoho pořadového čísla (k jednomu katalogovému číslu), stiskněte u příslušného pořadového čísla tlačítko „+“.


Více informací naleznete v
Manuálu pro ohlašovatele či v Manuálu k vyplnění formuláře F_ODP_PROD a dále ve videoprůvodcích pro formulář F_ODP_PROD.

14. 1. 2013: Doplnění názvu zdrojů pro F_OVZ_SPOJ

V záložce Datové standardy na webových stránkách ISPOP byl zveřejněn aktualizováný číselník pro vyplnění položky Název zdroje na listu 3 formuláře F_OVZ_SPOJ, ve kterém bylo doplněno deset nových názvů zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu 201/2012 Sb. a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Jedná se o názvy ostatních zdrojů, které nebyly doposud uvedeny v číselníku pro rok 2011 ani v novelizovaném seznamu zdrojů uvedeném v nařízení vlády č. 294/2011 Sb. Aktuální číselník byl implementován do PDF formuláře, který je k dispozici registrovaným uživatelům v jejich účtech.

10. 1. 2013: Postup při ztrátě/zapomenutí přístupových údajů

Při ztrátě nebo zapomenutí přístupových údajů do ISPOP má již registrovaný uživatel možnost postupovat následovně:

  1. Vygeneruje si sám nové přístupové údaje (heslo) pomocí odkazu „Zapomněli jste své heslo?“ nad přihlašovacím oknem v pravém horním rohu na www.ispop.cz. Zadané Jméno, příjmení a e-mail musí přesně odpovídat údajům zaregistrovaným v systému (údaje, které byly dříve uvedeny v registračním formuláři).
  2. Správce subjektu (např. kolega) mu nové přístupové údaje vygeneruje ze svého účtu v sekci „MŮJ ÚČET“ -> v záložce „Správa uživatelů“ -> „Změna uživatele“ -> „Vygenerovat nové heslo“ (podrobný návod je k dispozici v manuálu pro ohlašovatele – kapitola „Změna hesla“).
  3. V případě, kdy je u příslušného subjektu registrován pouze jeden uživatel (Správce subjektu), zašle vyplněný nový registrační formulář.

Vyplněný registrační formulář odešlete do systému ISPOP a autorizujte (zasláním datovou schránku, připojením uznávaného elektronického podpisu nebo listinným potvrzením). Bez přístupových údajů není možné hlášení podat. Registrační údaje v systému ISPOP slouží pro správné automatické zpracování podaných hlášení a pro předvyplnění popisných údajů o subjektu ohlašovatele v hlášeních v elektronických účtech ISPOP.