Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Aktuality

  • 07.12.2021

Nedostupnost systému ISPOP v termínu od 15.12.2021 do začátku roku 2022

7. 12. 2021 Nedostupnost systému ISPOP v termínu od 15.12.2021 do začátku roku 2022

 

Vzhledem k plánovanému uvedení do provozu nových systémů ISPOP, CRŽP a EnviIAM pro ohlašování v roce 2022 informujeme uživatele, že v době od 15.12.2021 do začátku roku 2022 (předpoklad 3.1.2022) nebude možné plnit ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP ani prostřednictvím napojených systémů SEPNO, HNVO, ISOH a IPO.

Poslední termín dostupnosti systému ISPOP bude úterý 14.12.2021, od středy 15.12. nebude systém ISPOP dostupný a nebude ani poskytovat služby napojeným systémům tzn. do systémů SEPNO, HNVO, ISOH (Registr zařízení) a IPO se nebude možné přihlásit!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 11. 2021: Ohlašování v roce 2022

 

Informujeme uživatele přistupující do systému ISPOP, že ohlašování v roce 2022 bude realizováno přes nové systémy ISPOP a CRŽP (Centrální registr životního prostředí).

Hlavním cílem nových systémů jsou strukturální změny a technologická obnova ISPOP a zohlednění nových požadavků eGovernmentu, legislativních povinností, GDPR, kyberbezpečnosti atd. Systémy ISPOP a CRŽP jsou projekty Ministerstva životního prostředí ČR a jsou financovány z evropských fondů.  Česká informační agentura životního prostředí bude po předání systémů provozovatelem ISPOP a CRŽP.

Nový systém ISPOP bude nadále dostupný na adrese www.ispop.cz a bude zajišťovat pouze příjem a zpracování hlášení. Pro splnění ohlašovací povinnosti bude poskytovat jako nástroj HTML formuláře, které budou dostupné on-line (nikoliv již PDF formuláře). Do systému budou migrována hlášení za rok 2018 a novější. Starší hlášení již nebudou ohlašovatelům dostupná. Doporučujeme tedy pro případ potřeby jejich stažení.

Nový systém CRŽP bude zajišťovat funkcionalitu registru ISPOP, tzn. registraci a správu subjektu, uživatelů, provozoven IRZ, OVZ a evidenci MUV, včetně Registru OZO. Do systému budou migrována všechna data z registru ISPOP. Doporučujeme provést kontrolu a aktualizaci uživatelských účtů a kontaktních údajů (e-mail, telefon), aby bylo možné nadále uživatelské účty využít.

Vypnutí stávajícího systému ISPOP a zpřístupnění nového systému ISPOP a CRŽP si vyžádá několikadenní odstávku na přelomu roku o jejímž termínu budeme informovat. V rámci odstávky nebudou dostupné systémy SEPNO, HNVO, IPO a ISOH. Doporučujeme uživatelům realizovat všechny úkony v těchto systémech co nejdříve.

Bližší informace budou dále zveřejňovány průběžně na portále ISPOP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 10. 2021: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2022

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky
v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datový standard vyhlášený k 29. 10. 2021, pro ohlašovací povinnost F_OBL_AOS s termínem podání 30. 4. 2022 a za každý kvartál, je k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 10. 2021: Informace pro uživatele s neplatným přihlašovacím heslem

Dne 25. 10. 2021 byla započata emailová kampaň týkající se uživatelů, kteří si od podzimu 2019 nezměnili heslo v ISPOP.

Pokud změna hesla nebude příslušnými uživateli provedena do konce roku 2021, nebudou mít možnost se od roku 2022 do účtu v systémech ISPOP, SEPNO, HNVO, ISOH a některých softwarů 3. stran úspěšně přihlásit.

Kompletní informace zaslané emailem jsou dostupné také ZDE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 10. 2021: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2022

 

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky
v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datový standard vyhlášený k 25. 10. 2021, určený pro ohlašovací povinnost F_ODP_VYUCT
s termínem podání 25. 4. 2022 a za každý kvartál,
je k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. 10. 2021: Informace pro zmocněnce - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Dne 13.10. byla započata emailová kampaň týkající se převážně zmocněnců, již podávají hlášení v agendě odpadů stále na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Kompletní informace zaslané emailem jsou dostupné také ZDE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 9. 2021: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2022

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

 

Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2021, určené pro vybrané formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv odpadů lze využít k ohlašování v roce 2022 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20. 9. 2021 Publikace formulářů F_ODP_OZD a F_ODP_ZARIZENI_541_2020

Dne 17.9.2021  byly publikovány formuláře F_ODP_OZD (Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zprostředkovatele nakládání s odpady, dopravce odpadů a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti) a F_ODP_ZARIZENI_541_2020 (Formulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení), které slouží pro plnění ohlašovacích povinností dle § 95 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb. Formuláře jsou ke stažení v uživatelském účtu ISPOP.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

8. 9. 2021: Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021

 

Upozorňujeme uživatele, že ve středu 22. 9. 2021 v době od 9:00 do 17:00 budou systémy ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP NEDOSTUPNÉ. Důvodem je plánovaná realizace údržby HW.

 

Doporučujeme uživatelům, aby veškeré činnosti spojené s prací v systémech realizovali dostatečně včas před plánovanou odstávkou.

 

 

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Oddělení správy informačních systémů

Česká informační agentura životního prostředí

---------------------------------------------------------------------------------------- 

31. 8. 2021: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v průběhu roku 2021 a v roce 2022

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 31. 8. 2021, určené pro formuláře agend odpadů (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODP_KOMPOST) a agendy obalů (F_OBL_RV), lze využít k ohlašování v roce 2022 a dále datové standardy určené pro formuláře agend odpadů
(F_ODP_ZARIZENI_541_2020,  F_ODP_OZD)  lze využít k ohlašování v roce 2021 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 8. 2021: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2022

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 13. 8. 2021, určené pro vybrané formuláře agend vod (poplatková přiznání), lze využít k ohlašování v roce 2022 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 7. 2021: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2022

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 30. 7. 2021, určené pro vybrané formuláře agend vod (vodní bilance), lze využít k ohlašování v roce 2022 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 6. 2021: Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2022

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. 

Datové standardy vyhlášené k 29. 6. 2021, určené pro vybrané formuláře agend vod, odpadů a ovzduší, lze využít k ohlašování v roce 2022 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 5. 2021 Informace pro vývojáře systémů, které komunikují se systémem ISPOP

Oznámení

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo životního prostředí jako správce informačního systému ISPOP rozhodlo o generační obměně systému ISPOP, bude nutné na tuto skutečnost reagovat i ze strany dodavatelů systémů třetích stran, které se systémem ISPOP komunikují. Pro ohlašování v roce 2022 bude systém ISPOP nahrazen novými systémy ISPOP2, CRŽP a EnviIAM, čímž dochází i ke změně komunikačního rozhraní a autentizace pro plnění ohlašovacích povinností.
•    Systém ISPOP2 bude sloužit pro ohlašování dle složkových zákonů, tzn. plnění ohlašovacích povinností.
•    Systém CRŽP bude zajišťovat správu registračních záznamů, tzn. subjektů, uživatelů, provozoven IRZ a OVZ a dalších nezbytných objektů.
•    Systém EnviIAM bude zajišťovat autentizaci vůči všem napojeným systémům
(tzn. v tuto chvíli ISPOP2, CRŽP, SEPNO).

více...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 3. 2021: Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku (F_ODP_VYUCT)

Dne 26. 3. 2021 došlo k publikaci PDF formuláře F_ODP_VYUCT pro Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)

UPOZORNĚNÍ!

PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

Datový standard pro F_ODP_VYUCT publikovaný 27. 3. 2021 lze využít k ohlašování v roce 2021 a je k dispozici v záložce Datové standardy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 1. 2021: nový zákon o odpadech - nová verze plné moci

Na základě přijetí nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, byl publikován NOVÝ vzor plné moci pro ohlašování prostřednictvím ISPOP, dostupný na webu ISPOP v záložce Manuály a návody - Plná moc.

V této souvislosti budou žádosti o zmocnění pro agendu odpadů s přílohou plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ze strany operátora ISPOP ZAMÍTÁNY.

Zároveň upozorňujeme zmocněnce, kteří vykonávají historicky činnost na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, na nutnost doložení plné moci udělené pro agendu odpadů výhradně dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v průběhu roku 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------

8. 1. 2021: Ohlašování do IRZ

S laskavým souhlasem vydavatele časopisu Odpadové fórum zveřejňujeme článek s názvem "Změny v IRZ - důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost". Článek, který se v kostce zabývá novinkami v ohlašování do IRZ za roky 2020 a 2021, byl publikován v čísle 12/2020 a je dostupný v elektronické podobě zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. 2021: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2021

Dne 3. 1. 2021 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2021.

UPOZORNĚNÍ!

PDF formuláře ke stažení jsou k dispozici pouze zaregistrovaným uživatelům po přihlášení v sekci "MŮJ ÚČET" -> záložka "Stažení formuláře".

Seznam ohlašovacích povinností, včetně podrobných informací k jednotlivým agendám, naleznete v záložce Ohlašování v roce 2021, obrázkové manuály a průvodce pro práci v ISPOP naleznete v záložce Manuály a návody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------