Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Semináře ISPOP

Semináře ISPOP jsou určeny všem uživatelům ISPOP, na které se vztahuje ohlašovací povinnost z oblasti životního prostředí (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (kromě § 40); zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech); zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); § 3 zákona č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ) nebo výkon státní správy.

Obsahem seminářů bude základní uživatelská práce s ISPOP - od registrace nového subjektu, přes registraci provozoven, přidání nového uživatele až po stažení PDF formulářů.

Místo: budova Ministerstva životního prostředí (Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10)

Čas: 9:30 - 12:00 (diskuze a konzultace až do 12:30)

 - - Vstup na seminář bude umožněn pouze přihlášeným zájemcům! - -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ!

Tyto semináře nebudou obsahovat informace k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (§ 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) - na seminářích nebudou přítomni specialisté na tuto agendu!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář ISPOP pro ohlašovatele

Seminář bude zaměřen na zopakování práce v ISPOP (registrace subjektu ISPOP, registrace provozovny, přidání nového uživatele, stažení PDF formuláře...).

Přihláška na seminář ISPOP pro ohlašovatele - 14.11.2017 (termín již proběhl)

Přihláška na seminář ISPOP pro ohlašovatele - 21.11.2017 (termín již proběhl)

Přihláška na seminář ISPOP pro ohlašovatele - 28.11.2017

Přihláška na seminář ISPOP pro ohlašovatele - 5.12.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář ISPOP pro ověřovatele a recenzenty (státní správa)

Seminář bude zaměřen na zopakování práce v ISPOP (přidání nového uživatele, změny emailu, ověření hlášení...).

Přihláška na seminář ISPOP pro ověřovatele a recenzenty - 30.11.2017

Přihláška na seminář ISPOP pro ověřovatele a recenzenty - 7.12.2017

Přihláška na seminář ISPOP pro ověřovatele a recenzenty - 14.12.2017