Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Semináře ISPOP

Semináře ISPOP jsou určeny všem uživatelům ISPOP, na které se vztahuje libovolná ohlašovací povinnost z oblasti životního prostředí nebo výkon státní správy. Obsahem seminářů bude základní uživatelské práce s ISPOP - od registrace nového subjektu, přes registraci provozoven, přidání nového uživatele až po stažení PDF formulářů.

V letošním roce budou semináře zaměřeny také na novinky, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP.

Místo: budova Ministerstva životního prostředí (Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10)

Čas: 9:30 - 12:00 (zájemci mohou konzultovat až do 15hod)

Účast na seminářích není zpoplatněna!

UPOZORNĚNÍ! Vstup na seminář bude umožněn pouze přihlášeným zájemcům.

Seminář ISPOP pro zmocněnce (externí poradce)

Seminář bude zaměřen primárně na práci v ISPOP z pohledu zmocněnce (vkládání plným mocí, zřizování přístupu uživatelům jednotlivých subjektů, které zmocněnci zastupují...) a na novinky, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP.

-- 1.11.2016 - Přihláška na seminář pro zmocněnce (přihlašování bylo ukončeno) --

Seminář ISPOP pro obce

Seminář bude určen primárně obcím, které hlásí odpady (novinky v ohlašování v důsledku novelizace vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a na novinky, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP.

-- 3.11.2016 - Přihláška na seminář pro obce (přihlašování bylo ukončeno) --

Seminář ISPOP pro všechny ohlašovatele

Seminář bude zaměřen na novinky, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, a na zopakování práce v ISPOP (registrace subjektu ISPOP, registrace provozovny, přidání nového uživatele, stažení PDF formuláře...).

-- 29.11.2016 - Přihláška na seminář pro všechny ohlašovatele - KAPACITA NAPLNĚNA --

-- 6.12.2016 - Přihláška na seminář pro všechny ohlašovatele - KAPACITA NAPLNĚNA --

Seminář ISPOP pro ohlašovatele IRZ

Seminář bude zaměřen primárně na ohlašovatele IRZ (registrace IRZ provozovny, změny údajů u registrovaných provozoven IRZ...) a na novinky, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP.

-- 1.12.2016 - Přihláška na seminář pro ohlašovatele IRZ - KAPACITA NAPLNĚNA --

Seminář ISPOP pro ověřovatele a recenzenty (státní správa)

Seminář bude zaměřen na novinky, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, a na zopakování práce v ISPOP (přidání nového uživatele, změny emailu, ověření hlášení...).

-- 13.12.2016 - Přihláška na seminář pro ověřovatele a recenzenty - KAPACITA NAPLNĚNA --

-- 14.12.2016 - Přihláška na seminář pro ověřovatele a recenzenty - KAPACITA NAPLNĚNA --

-- 15.12.2016 - Přihláška na seminář pro ověřovatele a recenzenty - KAPACITA NAPLNĚNA --

-- 5.1.2017 - Přihláška na seminář pro ověřovatele a recenzenty (přihlašování bylo ukončeno) --