Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je v souladu s § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNOModul SEPNO umožňuje uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou. K ohlášení přepravy není nutné využívat systémů 3. stran (tzn. komerční software), veškerá funkcionalita pro splnění povinnosti je dostupná v modulu.

Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt registrován v ISPOP, proces registrace najdete zde na portálu ISPOP. Pro přihlášení do SEPNO jsou platné přístupové údaje pro ISPOP.

Pro úpravu systémů 3. stran je vydán datový standard, který popisuje datovou strukturu a obsah výkonu agendy přepravy nebezpečných odpadů.

Bližší informace o elektronické evidenci přepravy nebezpečných odpadů jsou dostupné na portále SEPNO (www.sepno.cz). 

Se svými dotazy se také můžete obracet na písemnou podporu EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 12. 2017: Posun termínu spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

Ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) NEDOJDE 1. ledna 2018. Oficiální provoz bude zahájen dne 2. května 2018. Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice.

Celé sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí zde.

Portál systému SEPNO je dostupný na adrese www.sepno.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 11. 2017: UPOZORNĚNÍ pro žadatele o Testovací WS SEPNO

Upozorňujeme uživatele, že možnost zažádat o přístup k testovací webové službě SEPNO pro napojení systémů 3. stran ("Testovací WS SEPNO" - viz aktualita z 27. 11. 2017) slouží vývojářům a programátorům, kteří připravují k napojení systémy 3. stran. Nejedná se přístup do testovacího prostředí systému SEPNO pro širší veřejnost (ani odbornou).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 10. 2017: Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení k zajištění jednotného výkladu k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO), ke kterému dojde 1. ledna 2018.

Text sdělení je k dispozici na webových stránkách ministerstva nebo ke stažení zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 12. 2016: Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 má dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) probíhat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

K této povinnosti vydalo Ministerstvo životního prostředí Sdělení - jeho obsah naleznete zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------