Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Informační portál OZO (IPO)

MŽP dne 10. 9. 2019 spustilo v pilotním režimu informační portál OZO, tzv.  databázi techniků pro kontroly technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem na tuhá paliva. Databáze je aktuálně přístupná na adrese ipo.mzp.cz.

Databáze je určena majitelům spalovacích zdrojů, kteří budou moci právě prostřednictvím IPO kontaktovat příslušné revizní techniky (odborně způsobilé osoby) a zajistit tak kontrolu spalovacího stacionárního zdroje/kotle.

Dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění je povinností provozovatele zdroje provádět pravidelně (nejméně jednou za tři roky) kontrolu technického stavu a provozu zdroje (kotle). Tuto kontrolu musí provádět tzv. odborně způsobilá osoba, která je fyzickou osobou proškolenou výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, od kterého má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje.

Bližší informace k problematice IPO jsou dostupné na webových stránkách MŽP, konkrétně na adrese www.mzp.cz/cz/news_20190910-databaze-servisnich-techniku-revize-kotlu.

Se svými dotazy se prosím obracejte na písemnou podporu EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vazba ISPOP a IPO

Prostřednictvím ISPOP je plněna Databáze odborně způsobilých osob (OZO), prostřednictvím ISPOP probíhá i její správa (uživatelé MŽP, Výrobců spalovacích stacionárních zdrojů a Odborně způsobilých osob). Údaje z Databáze OZO jsou čerpány a zobrazovány prostřednictvím IPO.

Více informací k užívání ISPOP z pohledu Výrobce spalovacího stacionárního zdroje či Odborně způsobilé osoby naleznete v manuálech:

  •  Manuál pro OZO Výrobce
  •  Manuál pro OZO

V záložce Manuály a návody naleznete také veškeré informace k užívání a fungování celého ISPOP.