Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Systém Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO)

Systém Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je vytvořen jako nezávislý modul ISPOP, s odkazem na § 76 odst. 2, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Systém HNVO je informační systém, který je určen zejména pro původce odpadů, kteří jeho prostřednictvím podávají žádost o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (vlastník - žadatel), a pro oprávněné osoby (Pověřená osoba), které na základě údajů uvedených v žádosti a dalších provedených šetření, vydávají jeho prostřednictvím Osvědčení nebo Sdělení. 

Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu;

Sdělení – odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností.

 

Systém dále poskytuje registrovaným a přihlášeným uživatelům kompletní informace o rozsahu oprávnění u pověřených osob (které nebezpečné vlastnosti jsou oprávněni hodnotit), včetně kontaktních údajů. Současně je pro pracovníky státní správy umožněn náhled na celý proces hodnocení žádostí a jejich výstupů (osvědčení nebo sdělení).

 

Informační systém HNVO je přístupný na internetové adrese www.hnvo.cz

Se svými dotazy se také můžete obracet na písemnou podporu EnviHELP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------