Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Informace pro ověřovatele hlášení

V důsledku zákona č. 223/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, došlo k přenesení působnosti ověřovatele hlášení o provozu zařízení k nakládání s odpady a činnosti dopravce odpadů (F_ODP_ZARIZENI a F_ODP_DO) z úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) na příslušný krajský úřad (KÚ).

Hlášení je možné zobrazit a ověřit pomocí softwaru třetích stran nebo přímo v aplikaci ISPOP, a to po přihlášení do účtu daného ověřovatele v ISPOP – v sekci Můj účet – záložka v menu HlášeníOvěření hlášení.  Po rozkliknutí detailu hlášení (ve sloupci Akce) je možné pomocí tlačítka „Originál“ případně „PDF pro tisk“ zobrazit dané hlášení. Ověření pak lze provést opět v Detailu hlášení (v záložce Ověření hlášení) a to pomocí ikon ve sloupci Akce. S hlášením je možné provést následující operace: provést ověření, odložit, vrátit k ověření nebo postoupit pro nepříslušnost.

UPOZORNĚNÍ: Krajský úřad z titulu RECENZENTA má přístup ke všem zaslaným hlášením do systému ISPOP v záložce „Přehled hlášení“. V této záložce je tedy nutné nejprve pomocí filtru a rozšířeného filtru zobrazit pouze hlášení, která přísluší danému krajskému úřadu.

V záložce „Ověření hlášení“ má příslušný ověřovatel k ověření dostupná pouze ta hlášení, která místně přísluší krajskému úřadu, jehož zaměstnancem je aktuálně přihlášený uživatel (ověřovatel).

Postup ověření hlášení naleznete také v kapitole 8.3 Ověření hlášení v Manuálu pro ověřovatele a recenzenty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shrnutí ohlašovacího období 2016

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností  podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) za rok 2015.  Podat hlášení bylo možno již koncem prosince 2015. Uživatelé měli k dispozici několik obrazových manuálů i videoprůvodce.

Těžiště individuální podpory uživatelů ISPOP v roce 2016 spočívalo v písemné podpoře pomocí helpdeskové aplikace EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz). Celkem bylo přes EnviHELP vyřízeno přes 2 800 dotazů. Písemné odpovědi tazatelé získali ve většině případů takřka obratem, ve složitějších případech byli telefonicky kontaktováni.

Po celou dobu ohlašovacího období byla rovněž k dipozici telefonní podpora (v úředních dnech PO+ST, 9-16hod) pro zodpovídání základních dotazů uživatelů k ohlašování. Celkem bylo vyřízeno přes 1 600 hovorů.

Připravenost provozovatele i zkušenost ohlašovatelů dokazuje i konečné snížení formální chybovosti zasílaných hlášení - 3,4 % (3,4% - 2015; 4,8% - 2014).

V ISPOP je k 31. 3. 2016 zaregistrováno celkem 59 918 subjektů. Tyto subjekty (právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zahraniční a fyzické osoby) zaslaly od začátku roku více než 138 000 validních hlášení, za více než 131 000 provozoven, míst užívání vody nebo zdrojů znečišťování.

Ohlašovací období 2016 zahrnovalo tři ohlašovací špičky vymezené zákonnými termíny (31. leden, resp. 1. únor; 15. únor; 31. březen 2016).

Další ohlašovací špička proběhne pro poplatková hlášení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, k 15. 10. 2016.

Tabulka shrnuje počet řádných hlášení u ohlašovacích povinností s nejvyšším počtem hlášení:

Formulář hlášení

Počet řádných hlášení

1. 2. 2016

Počet řádných hlášení

15. 2. 2016

Počet řádných hlášení

31. 3. 2016

F_ODP_PROD2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady 16 517 77 914 82 693
F_OVZ_SPE3 - Ohlášení souhrnné provozní evidence 5 104 5 482 17 403
F_IRZ3 - Hlášení do Integrovaného registru znečišťování 355 882 5 786
F_VOD_VYPOUSTENI- Vypouštěné vody 5 104 5 482 5 670
F_VOD_38_44 - Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu 4 498 5 133 5 615
F_VOD_ODBER_PODZ- Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu 5 076 5 342 5 464
F_VOD_PV2 - Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) 2 820 4 519 4 687

termín pro podání hlášení byl 31. leden, resp. 1. únor 2016.

2 termín pro podání hlášení byl 15. únor 2016.

3 termín pro podání hlášení byl 31. březen 2016.

4 průběžná evidence - termín je definován rozhodnutím vodoprávního úřadu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaslání dotazu prostřednictvím EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

5. 5. 2016 (18:00 - 23:59)
12. 5. 2016 (18:00 - 23:59)
19. 5. 2016 (18:00 - 23:59)
26. 5. 2016 (18:00 - 23:59)

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).