Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Doplnění kódu adresního místa

U vybraných provozoven ovzduší, jejichž adresní údaje se shodovaly s údaji RÚIAN, byly dne 25.5. 2016 doplněny příslušné kódy adresních míst. Tím došlo k úpravě adresních údajů provozoven ovzduší na účtech ohlašovatelů.

Doporučujeme provedení  kontroly umístění adresy provozovny rozkliknutím kódu adresního místa a následně i mapového náhledu. Součástí kontroly adresního místa by měla být také kontrola shody územně technické jednotky (ÚTJ).

Pokud bude ze strany provozovatele zjištěna nějaká nesrovnalost, lze provést výběr správného adresního místa a ÚTJ v záložce: Můj účet- Provozovny ovzduší – Správa provozoven – sloupec AKCE - Detail provozovny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neustále se zobrazuje informace o odstávce systému

V případě, že se vám po přihlášení do ISPOP a kliknutí na tlačítko "Můj účet" zborazuje hláška o probíhající odstávce nebo technických potížích a neprobíhá plánovaná odstávka (viz kalendář plánovaných odstávek na hlavní straně webu), pravděpodobně máte stránku tzv. nakešovanou.

Keš (anglicky cache) je program nalézající se mezi vaším počítačem a serverem, kterému váš webový prohlížeč zasílá požadavky na jednotlivé stránky. Jakmile pak jde stránka přes keš zpátky do vašeho prohlížeče, keš si ji uloží a při dalším stejném požadavku ji nabídne, místo aby byl obtěžován původní server. Všechny moderní prohlížeče už dnes mají vlastní keš, kešování podporují také nejrůznější routery, brány a proxy servery.

Webovou stránku www.ispop.cz je nutné aktualizovat, např. pomocí klávesy „F5“ (horní řada na klávesnici k počítači).

(Případně můžete použít jiný prohlížeč).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro uživatele ISPOP – kontrola kontaktních údajů

návaznosti na další etapu slučování vybraných uživatelských účtů, které bude probíhat od června 2016, doporučujeme:

  • všem uživatelům provést kontrolu kontaktních údajů – emailu a telefonu (úpravu provedete po přihlášení v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Uživatel -> Správa uživatele -> Detail uživatele -> tlačítko Změnit údaje);
  • Správcům subjektů zkontrolovat aktuálnost všech uživatelů k příslušným subjektům, např. zneplatnit uživatele, kteří pro subjekt již nepracují (kontrolu uživatelů provedete v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Subjekt -> Správa subjektu -> Detail subjektu -> karta Uživatelé).

Pro přesný postup kontroly údajů využijte obrázkový Manuál pro ohlašovatele – kapitola 7.3 Záložka Subjekt nebo 7.8 Záložka Uživatel. Manuál je ke stažení v sekci JAK PODAT HLÁŠENÍ -> záložka Manuály a návody.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na písemnou podporu EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz) nebo nás kontaktujte na telefonické podpoře – linka 267 125 267 v úřední dny PO+ST mezi 9 a 12hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro ověřovatele hlášení

V důsledku zákona č. 223/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, došlo k přenesení působnosti ověřovatele hlášení o provozu zařízení k nakládání s odpady a činnosti dopravce odpadů (F_ODP_ZARIZENI a F_ODP_DO) z úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) na příslušný krajský úřad (KÚ).

Hlášení je možné zobrazit a ověřit pomocí softwaru třetích stran nebo přímo v aplikaci ISPOP, a to po přihlášení do účtu daného ověřovatele v ISPOP – v sekci Můj účet – záložka v menu HlášeníOvěření hlášení.  Po rozkliknutí detailu hlášení (ve sloupci Akce) je možné pomocí tlačítka „Originál“ případně „PDF pro tisk“ zobrazit dané hlášení. Ověření pak lze provést opět v Detailu hlášení (v záložce Ověření hlášení) a to pomocí ikon ve sloupci Akce. S hlášením je možné provést následující operace: provést ověření, odložit, vrátit k ověření nebo postoupit pro nepříslušnost.

UPOZORNĚNÍ: Krajský úřad z titulu RECENZENTA má přístup ke všem zaslaným hlášením do systému ISPOP v záložce „Přehled hlášení“. V této záložce je tedy nutné nejprve pomocí filtru a rozšířeného filtru zobrazit pouze hlášení, která přísluší danému krajskému úřadu.

V záložce „Ověření hlášení“ má příslušný ověřovatel k ověření dostupná pouze ta hlášení, která místně přísluší krajskému úřadu, jehož zaměstnancem je aktuálně přihlášený uživatel (ověřovatel).

Postup ověření hlášení naleznete také v kapitole 8.3 Ověření hlášení v Manuálu pro ověřovatele a recenzenty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaslání dotazu prostřednictvím EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

02. 6. 2016 (18:00 - 23:59)
09. 6. 2016 (18:00 - 23:59)
16. 6. 2016 (18:00 - 23:59)

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).