Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 pro plnění některých ohlašovacích povinností v roce 2016 podle zákona o odpadech

MŽP sděluje, že z důvodu běžícího projednávání návrhu vládní novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 409), nebude v letošním roce vyhlášen datový standard podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, k plnění některých ohlašovacích povinností podle § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění: F_ODP_ZAR (Ohlašování zařízení na využívání a odstraňování odpadů, § 23 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22), F_ODP_SKL (Ohlašování skládek odpadů, § 23 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23) a F_ODP_DO (Ohlašování dopravce odpadů, § 23 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27) v termínu 30. 6. 2015. 

Novelizační zákon bude s největší pravděpodobností  účinný v období říjen/listopad 2015. K datu účinnosti tohoto zákona bude nastaven také termín nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Předpokládaný termín zveřejnění datového standardu těchto ohlašovacích povinností je listopad 2015.

Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2016

Dne 30. 6 2015 byla zveřejněna první sada datových standardů pro ohlašování v roce 2016. Popisy datových standardů a samotné datové standardy naleznete v záložce Datové standardy či na Portálu veřejné správy.

 

Datové standardy vyhlášené k  30. 6. 2015

 F_VOD_38_4         

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

 F_ODP_PCB     

 Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech; § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

Zaslání dotazu prostřednictvím EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínu

6. 8. 2015 (16:00) – 7. 8. 2015 (06:00)


proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).

Registrace subjektu v ISPOP

Registrační formulář naleznete v sekci "CHCI PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace v systému ISPOP. celý text Registrace subjektu v ISPOP

Manuály

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "CHCI PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály. celý text Manuály

Řešení technických problémů

Návody na řešení technických problémů jsou dostupné zde: celý text Řešení technických problémů

ISPOP podporuje následující internetové prohlížeče

Internet Eplorer, Google Chrome a Firefox (používejte aktuální verze prohlížečů) celý text ISPOP podporuje následující internetové prohlížeče