Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Ohlašovací termín 31. 3. 2019 - agenda ovzduší, IRZ a roční zprávy k odpadům

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje za agendu ovzduší, IRZ a roční zprávy k odpadům na blížící se zákonný termín 31. 3. 2019 (podání až do 1. 4. 2019) pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost:

ovzduší

 • Souhrnná provozní evidence
 • Podání poplatkového přiznání
 • Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů
 • Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

IRZ

 • Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

odpady - roční zprávy

 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
 • Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
 • Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

Více informací naleznete v záložce Hlášení - Odpady a ObalyHlášení - ovzduší a Hlášení - IRZ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaslání hlášení a registrace datovou schránkou

Prosíme uživatele, kteří zasílají hlášení a registrační formuláře do datové schránky ISPOP, aby nepřikládali průvodní dopisy či jiné přílohy (přílohy hlášení musí být přiloženy přímo v hlášení!) k zasílaným dokumentům.

Urychlíte tak zpracování svých hlášení i registrací.

Děkujeme za pochopení.

CENIA (provozovatel systému ISPOP) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problémy s dostupností systémů ISPOP a EnviHELP 15.-16.2.2019

Vážení uživatelé,

systémy ISPOP a EnviHELP byly od 15.2.2019 od odpoledních hodin do 16.2.2019 z důvodů neočekávaných technických problémů dostupné pouze omezeně se zvýšeným úsilím, stejně tak odesílání hlášení.

Nedostupnost ISPOP.pdf - ke stažení

Omlouváme se za způsobené komplikace

Oddělení správy informačních systémů
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická podpora sytému ISPOP

CENIA, jako provozovatel systému ISPOP, zajišťuje technickou podporu prostřednictvím:

 • písemné podpory (aplikace EnviHELP)

Pokládat dotazy mohou i neregistrovaní uživatelé. Uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje.

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 • telefonické podpory

Provozní doba linky 267 125 267 je v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin.

Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů telefonické podpory je omezená!

Doporučujeme proto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánované odstávky systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

28. 03. 2019 (18:00 - 23:59)
04. 04. 2019 (18:00 - 23:59)
11. 04. 2019 (18:00 - 23:59)
18. 04. 2019 (18:00 - 23:59)
25. 04. 2019 (18:00 - 23:59)

může proběhnout odstávka ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánované odstávky systému ISPOP

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).

SEPNO

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů se realizuje prostřednictvím modulu SEPNO. celý text SEPNO