Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Spuštění nových funkcionalit ISPOP pro ohlašování v roce 2016

Během odstávky systému ISPOP (24.-25.11.2015) došlo k úspěšnému nasazení několika nových funkcionalit, které přinesou uživatelům systému následující změny:

Stažení hlášení pro vodní bilanci

  • Uživatel, který má ve svém účtu ISPOP evidováno alespoň jedno místo užívání vody (tzv. MUV), má nově možnost hromadného stažení hlášení pro vodní bilanci (zobrazení nové záložky Hromadné stažení formuláře) - tzn. 1 typ hlášení bude možné stáhnout najednou pro všechna místa užívání vody (stejného typu), která má uživatel ve svém účtu evidována.

Agenda IRZ - provozovny
  • Při registraci provozovny IRZ bude muset uživatel, který neprovozuje činnost dle E-PRTR, vybrat alespoň jednu činnost z Činností dle přílohy zákona o IRZ (viz připravovaná novela zákona č. 25/2008 Sb.). Pokud uživatel nemá žádnou z Činností dle přílohy, vybere činnost "10. Vlastní činnost" a činnost upřesní.

  • V záložce Provozovny IRZ -> Správa provozoven se nově v Záznamech zobrazuje sloupec „Adresní místo (RÚIAN)“. Jedná se o číselný údaj, který charakterizuje přesnou adresu, vedenou v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Údaj je možné dohledat zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej.

Agenda ovzduší - provozovny
  • V záložce Provozovny ovzduší -> Správa provozoven se nově v Záznamech zobrazuje sloupec „Adresní místo (RÚIAN)“. Jedná se o číselný údaj, který charakterizuje přesnou adresu, vedenou v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Údaj je možné dohledat zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej.
Webové služby - stažení hlášení
  • Byla změněna webová služba pro Stažení hlášení z ISPOP.

Sloučení vybraných uživatelských účtů
  • Došlo ke sloučení vybraných, tzv. anonymních uživatelských účtů (přihlašovací jméno uživatele tvoří IČO subjektu, případně IČO.číslo). Zachován zůstal pouze účet s kratším (lépe zapamatovatelným) přihlašovacím jménem, který tvoří pouze IČO subjektu. Během odstávky došlo ke sloučení, nikoliv smazání uživatelských účtů - tzn. všechna hlášení, provozovny apod. se sloučily pod jeden uživatelský účet.

UPOZORNĚNÍ! Dotčení uživatelé byli informováni prostřednictvím emailu – slučování se týkalo pouze vybraných uživatelů. Ostatním uživatelům platí stále stejné přístupové údaje i hesla. V případě potřeby se prosím obraťte na písemnou podporu EnviHELP na helpdesk.cenia.cz.

Všechny PDF formuláře k ohlašování za rok 2015 budou dostupné uživatelům po přihlášení do systému od 1. 1. 2016.

Pro zájemce z řad ohlašovatelů je připraven prosincový Seminář ISPOP

-- Přihláška na seminář--

Zaslání dotazu prostřednictvím EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínu

3. - 4. 12. 2015 (15:00 - 06:00)
10. - 11. 12. 2015 (15:00 - 06:00)

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).