Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Oficiální provoz SEPNO od 2. května 2018

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se od 2. 5. 2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

Více informací je dostupných na www.sepno.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonická podpora systému ISPOP

V roce 2018 je uživatelům k dispozici telefonická podpora na čísle 267 125 267, která slouží k řešení uživatelských a technických problémů.

 

Provozní doba telefonické podpory je standardně v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 9:00 do 12:00.

  

Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů telefonické podpory je omezená.

Doporučujeme proto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Písemná podpora systému ISPOP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

21. 06. 2018 (17:00-23:59)
28. 06. 2018 (17:00-23:59)

může proběhnout odstávka ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

Termín spuštění SEPNO

Oficiální provoz bude zahájen dne 2. května 2018. Více informací najdete ve Sdělení odboru odpadů MŽP či na adrese www.sepno.cz. celý text Termín spuštění SEPNO

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).