Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Shrnutí ohlašovacího období 2015

úterý 31. 3. 2015 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností  podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) za rok 2014.  Podat hlášení bylo možno již koncem prosince 2014. Uživatelé měli k dispozici několik obrazových manuálů i videoprůvodce.

Těžiště individuální podpory uživatelů ISPOP v roce 2015 spočívalo v písemné podpoře pomocí helpdeskové aplikace EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz). Celkem bylo přes EnviHELP vyřízeno 2 527 dotazů. Písemné odpovědi tazatelé získali ve většině případů takřka obratem, ve složitějších případech byli telefonicky kontaktováni.

Po celou dobu ohlašovacího období byla rovněž k dipozici telefonní podpora (ve všední dny, 9-15hod) pro zodpovídání základních dotazů uživatelů k ohlašování. Celkem bylo vyřízeno přes 2 700 hovorů.

Připravenost provozovatele i zkušenost ohlašovatelů dokazuje i konečné snížení formální chybovosti zasílaných hlášení  - 3,4% (4,8% - 2014; 7,6% - 2013; 14% - 2012). Předpokládané počty přijatých hlášení byly naplněny téměř v 99 %.

V ISPOP je k 31. 3. 2015 zaregistrováno celkem 56 548 subjektů. Tyto subjekty (právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zahraniční a fyzické osoby) zaslaly od začátku roku 133 923 validních hlášení, za více než 128 300 provozoven, míst užívání vody nebo zdrojů znečišťování.

Ohlašovací období 2015 zahrnovalo tři ohlašovací špičky vymezené zákonnými termíny (31. leden, resp. 2. únor; 15. únor, resp. 16. únor a 31. březen 2015).

Další ohlašovací špička proběhne pro poplatková hlášení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, k 15. 10. 2015.

Tabulka shrnuje počet řádných hlášení u ohlašovacích povinností s nejvyšším počtem hlášení: 

Formulář hlášení

Počet řádných hlášení

2. 2. 2015

Počet řádných hlášení

16. 2. 2015

Počet řádných hlášení

31. 3. 2015

F_ODP_PROD 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady

19 598

75 381

79 974

F_OVZ_SPE 3 - Ohlášení souhrnné provozní evidence

1 281

2 541

17 236

F_IRZ 3 - Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

466 1 047

5 543

F_VOD_VYPOUSTENI 1 - Vypouštěné vody 

5 104

5 305

5 470

F_VOD_ODBER_PODZ 1 - Odběr podzemní vody

5 093

5 224

5 334

 F_VOD_38_4 4 - Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu

4 273

4 877

5 198

 F_VOD_PV 2 - Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)

3 227

4 424

4 574

 F_VOD_OV 2 - Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (odpadní vody)

669

1 245

 1 272

1 termín pro podání hlášení byl 31. leden, resp. 2. únor 2015.

2 termín pro podání hlášení byl 15. únor, resp. 16. únor 2015.

3 termín pro podání hlášení byl 31. březen 2015.

4 průběžná evidence – termín je definován dle rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Zaslání dotazu prostřednictvím EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).

Registrace subjektu v ISPOP

Registrační formulář naleznete v sekci "CHCI PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace v systému ISPOP. celý text Registrace subjektu v ISPOP

Manuály

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "CHCI PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály. celý text Manuály

Řešení technických problémů

Návody na řešení technických problémů jsou dostupné zde: celý text Řešení technických problémů

ISPOP podporuje následující internetové prohlížeče

Internet Eplorer, Google Chrome a Firefox (používejte aktuální verze prohlížečů) celý text ISPOP podporuje následující internetové prohlížeče