Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Upozornění pro uživatele ISPOP

Zpracování dokumentů z datové schránky:

Upozorňujeme uživatele ISPOP, že ve dnech 17. - 20. 12. 2018 probíhá úprava zpracování dokumentů z datové schránky ISPOP. Po tuto dobu nebudou zprávy zaslané do datové schránky zpracovány systémem ISPOP.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019

Ministerstvo životního prostředí k problematice záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019 sděluje po projednání a v dohodě s Generálním ředitelstvím cel následující:

Povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody s účinností od 1. ledna 2019 ex lege zaniká.

Text sdělení je k dispozici na stránkách ministerstva nebo ke stažení zde.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Písemná podpora systému ISPOP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonická podpora systému ISPOP

V roce 2018 je uživatelům k dispozici telefonická podpora na čísle 267 125 267, která slouží k řešení uživatelských a technických problémů.

 

Provozní doba telefonické podpory je standardně v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 9:00 do 12:00.

  

Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů telefonické podpory je omezená.

Doporučujeme proto

 

Plánované odstávky systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

20. 12. 2018 (17:00 - 23:59)
02. 01. 2019 (9:00 - 23:59)

může proběhnout odstávka ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánované odstávky systému ISPOP

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).

SEPNO

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů se realizuje prostřednictvím modulu SEPNO. celý text SEPNO