Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Ohlašovací termín 15. 2. 2016 - agenda odpadů, obalů a vod

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje za vybrané agendy odpadů, obalů a vod, na blížící se zákonný termín 15. 2. 2016, pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost:

agenda odpadů: F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL (více ve složce Hlášení - Odpady a Obaly)

agenda obalů: F_OBL_RV (více ve složce Hlášení - Odpady a Obaly)

agenda vod: F_VOD_PV, F_VOD_OV (více ve složce Hlášení - Vody)

Hlášení je možné podat pouze v elektronické podobě (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP) – prostřednictvím interaktivních PDF formulářů, které si uživatel po přihlášení do aplikace stáhne ve svém účtu („MŮJ ÚČET“ -> Stažení formuláře), nebo zasláním hlášení, vygenerovaného komerčním softwarem v podobě XML souboru (podmínkou je dodržení datového standardu platného pro příslušný ohlašovaný rok).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění vybraných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K problematice ohlašování provozu zařízení dle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, jehož obsah naleznete přímo na stránkách ministerstva v sekci Metodické pokyny. Samotné sdělení je možné stáhnout i zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Významné změny týkající se ohlašovacího období 2016

Registrace nové provozovny IRZ

Od listopadu roku 2015 při registraci provozovny IRZ musí uživatel, který neprovozuje činnost E-PRTR, vybrat alespoň jednu činnost z Činností dle přílohy zákona o IRZ (viz připravovaná novela zákona č. 25/2008 Sb.).

Pokud uživatel nemá žádnou z Činností dle přílohy, vybere činnost "10 Vlastní činnost" a činnost upřesní. Více v kapitole 7.5.1 Registrace provozovny v Manuálu pro ohlašovatele.

Stažení formuláře IRZ

V hlášení IRZ za rok 2015 musí být v ISPOP u provozovny IRZ uvedena buď E-PRTR činnost nebo Činnost dle přílohy zákona o IRZ pokud ne, nebude možné stáhnout PDF hlášení, případně skončí hlášení jako nezpracovatelné.

Úpravu činností E-PRTR či Činností dle zákona u již registrovaných provozoven jsou popsané v kapitole 7.5.3.2 Změna údajů provozovny IRZ v Manuálu pro ohlašovatele.

Sloučení uživatelských účtů

Koncem listopadu 2015 došlo ke sloučení vybraných, tzv. anonymních uživatelských účtů (přihlašovací jméno uživatele tvoří IČO subjektu, případně IČO.číslo). Zachován zůstal pouze účet s kratším (lépe zapamatovatelným) přihlašovacím jménem (loginem), který tvoří pouze IČO subjektu. Během odstávky došlo ke sloučení, nikoliv smazání uživatelských účtů - tzn. všechna hlášení, provozovny apod. se sloučily pod jeden uživatelský účet.


Přehled IČO, u kterých došlo ke sloučení anonymních uživatelských účtů.


Dotčení uživatelé byli informováni prostřednictvím emailu – slučování se týkalo pouze vybraných uživatelů. V emailu bylo možné nalézt přesné informace, jak si nechat vygenerovat nové heslo pro kratší login.


V případě, že se Vám nedaří vygenerovat nové heslo, je nutné se zaregistrovat přes registrační formulář.

Změna adresních údajů u vybraných provozoven ovzduší

Začátkem prosince 2015 došlo  ke změně adresních údajů u vybraných provozoven ovzduší, které jsou registrovány v ISPOP. Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s  CENIA, českou informační agenturou životního prostředí jako provozovatelem systému ISPOP společně připravili specifikaci adresních údajů provozoven až na úroveň tzv. kódu adresního místa (jednoznačný identifikátor adresy, více viz http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej).

 

UPOZORNĚNÍ: Doplnění kódů se týká pouze vybraných provozoven ovzduší, u nichž nebyly doposud kódy adresního místa uvedeny a přitom adresa uvedená v registraci umožnila jejich dohledání.

 

Zobrazení adresního místa v mapě lze provést prostřednictvím VPD ČUZK kliknutím na Kód adresního místa uvedený v systému ISPOP, po přihlášení na www.ispop.cz, sekce „MŮJ ÚČET“ -> v záložce Provozovny ovzduší -> Správa provozoven a klikem na „Detail“ ve sloupci AKCE.

 

Seznam provozoven, u nichž byla provedena zmíněná úprava.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaslání dotazu prostřednictvím EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

11. 2. 2016 (18:00 - 23:59)
18. 2. 2016 (18:00 - 23:59)
25. 2. 2016 (18:00 - 23:59)

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).