Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Konec seminářů ISPOP pro ohlašovatele, pokračují semináře pro ověřovatele

V prosinci skončil "seriál" informačních seminářů ISPOP pro ohlašovatele, pořádaných provozovatelem systému ISPOP  - CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

1. 11. se uskutečnil seminář ISPOP zaměřený na zmocněnce a jejich práci v ISPOP (vkládání plným mocí a kontrola podaných hlášení v ISPOP...). Druhý seminář ISPOP 3. 11. byl určen obcím, na které se vztahuje problematika ohlašování agendy odpadů.

Na přelomu listopadu a prosince proběhly ve dnech 29. 11. a 1. 12. semináře pro všechny ohlašovatele a pro ohlašovatele do IRZ.

Seminářem pro všechny ohlašovatele dne 6. 12. se zakončila série informačních seminářů ISPOP.

Následují semináře pro ověřovatele a recenzenty v prosinci a lednu:

  • 13. - 15. 12. a 5. 1.

Děkujeme všem účastníkům seminářů ISPOP pro ohlašovatele za účast. Doufáme, že jsme vám poskytli všechny informace, které jste chtěli znát.

Se svými dalšími dotazy se, prosím, obracejte na písemnou podporu EnviHELP (helpdesk.cenia.cz) nebo na telefonní linku 267 125 267 (PO+ST, 9-12hod).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro provozovatele informačních systémů využívajících webové služby ISPOP

Během plánované odstávky systému 15. 12. 2016 bude nasazena úprava webových služeb pracujících se strukturovanou adresu RÚIAN. Strukturovaná adresa bude rozšířena o adresní bod. Webové služby jsou definovány v dokumentu „Popis webových služeb“.

Změna se dotkne následujících WS:

  • 7. 2. 1
  • 6. 5. 1. 1
  • 6. 6. 1. 2
  • 6. 6. 2. 2.

O dokument "Popis webových služeb" si můžete zažádat prostřednictvím písemné podpory EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

Dne 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela přinesla 3 hlavní změny:

  • zrušení autorizace hlášení, zaslaných do ISPOP;
  • změnu v ohlašování agendy IRZ;
  • zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP.

Více informací k jednotlivým změnám naleznete zde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2017

Dne 30. 9. 2016 byla zveřejněna poslední sada datových standardů pro ohlašování v roce 2017. Popisy datových standardů a samotné datové standardy naleznete v záložce Datové standardy či na Portálu veřejné správy.

Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2016

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

F_ODP_DO

Dopravce odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

Datové standardy vyhlášené k 29. 7. 2016

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2016

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

F_VOD_OV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha