Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Ohlašovací termín 31. 3. 2018 - agenda ovzduší, IRZ a roční zprávy k odpadům

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje za agendu ovzduší, IRZ a roční zprávy k odpadům na blížící se zákonný termín 31. 3. 2018 (podání až do 3. 4. 2018) pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost:

ovzduší

 • Souhrnná provozní evidence - § 17, odst. 3, písm. c) zákon č. 201/2012 Sb.
 • Podání poplatkového přiznání - § 15, odst. 8 zákon č. 201/2012
 • Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů - § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb.
 • Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) -
  § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. /  příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.

IRZ

 • Hlášení do Integrovaného registru znečišťování - § 3 zákona č. 25/2008 Sb.

odpady - roční zprávy

 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu - § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. (příloha č. 4)
 • Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech - § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. (příloha č. 5)
 • Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů - vyhl. č. 170/2010 Sb. (příloha č. 3)
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik - vyhl. č. 248/2015 Sb. (příloha č. 3)

 Více informací naleznete v záložce Hlášení - Odpady a Obaly, Hlášení - ovzduší a Hlášení - IRZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonická podpora systému ISPOP v ohlašovacím období 2018

Od ledna 2018 je uživatelům k dispozici telefonická podpora na čísle 267 125 267, která slouží k řešení uživatelských a technických problémů.

 

Provozní doba telefonické podpory je v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin.

 

Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů telefonické podpory je omezená.

Doporučujeme proto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Písemná podpora systému ISPOP v ohlašovacím období 2018

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

19. 03. 2018 (18:00-23:59)
26. 03. 2018 (18:00-23:59)
05. 04. 2018 (18:00-23:59)

může proběhnout odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

Termín spuštění SEPNO

Oficiální provoz bude zahájen dne 2. května 2018. Více informací najdete ve Sdělení odboru odpadů MŽP či na adrese www.sepno.cz. celý text Termín spuštění SEPNO

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).