Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Jak získám IČP ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech?

Pokud samostatná provozovna (stacionární provozovna) nemá přiděleno IČP živnostenským úřadem (viz Rejstřík živnostenského podnikání (RŽP)) a nejedná se o hlášení za činnost, uvádí se při vedení průběžné evidence odpadů a při ohlašování odpadů v položce IČP interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám (dle současného vyhlášeného datového standardu je dovoleno použít interní Identifikační číslo provozovny (IČP) s maximálním počtem znaků 12, počítá se včetně mezer).

Více informací naleznete v Často kladených dotazech nebo ve znalostní bázi EnviHELP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánovaná změna v uživatelských účtech

návaznosti na další etapu slučování vybraných uživatelských účtů, které bude probíhat od druhé poloviny června 2016, doporučujeme:

  • všem uživatelům provést kontrolu kontaktních údajů – emailu a telefonu (úpravu provedete po přihlášení v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Uživatel -> Správa uživatele -> Detail uživatele -> tlačítko Změnit údaje);
  • Správcům subjektů zkontrolovat aktuálnost všech uživatelů k příslušným subjektům, např. zneplatnit uživatele, kteří pro subjekt již nepracují (kontrolu uživatelů provedete v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Subjekt -> Správa subjektu -> Detail subjektu -> karta Uživatelé).

Pro přesný postup kontroly údajů využijte obrázkový Manuál pro ohlašovatele – kapitola 7.3 Záložka Subjekt nebo 7.8 Záložka Uživatel. Manuál je ke stažení v sekci JAK PODAT HLÁŠENÍ -> záložka Manuály a návody.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na písemnou podporu EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz) nebo nás kontaktujte na telefonické podpoře – linka 267 125 267 v úřední dny PO+ST mezi 9 a 12hod.

UPOZORNĚNÍ: V průběhu změn (slučování) budeme všechny dotčené uživatele telefonicky kontaktovat a konzultovat plánované změny. Doporučujeme tedy provedení zmíněné kontroly a případnou aktualizaci vlastních kontaktních údajů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění kódu adresního místa

U vybraných provozoven ovzduší, jejichž adresní údaje se shodovaly s údaji RÚIAN, byly dne 25.5. 2016 doplněny příslušné kódy adresních míst. Tím došlo k úpravě adresních údajů provozoven ovzduší na účtech ohlašovatelů.

Doporučujeme provedení  kontroly umístění adresy provozovny rozkliknutím kódu adresního místa a následně i mapového náhledu. Součástí kontroly adresního místa by měla být také kontrola shody územně technické jednotky (ÚTJ).

Pokud bude ze strany provozovatele zjištěna nějaká nesrovnalost, lze provést výběr správného adresního místa a ÚTJ v záložce: Můj účet- Provozovny ovzduší – Správa provozoven – sloupec AKCE - Detail provozovny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaslání dotazu prostřednictvím EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

30. 6. 2016 (18:00 - 23:59)
07. 7. 2016 (18:00 - 23:59)
14. 7. 2016 (18:00 - 23:59)
21. 7. 2016 (18:00 - 23:59)

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

Registrace subjektu

Registrační formulář naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace subjektu. celý text Registrace subjektu

Manuály a návody

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "JAK PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály a návody. celý text Manuály a návody

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).