Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2016

Dne 14. 8. 2015 byla zveřejněna třetí sada datových standardů pro ohlašování v roce 2016. Popisy datových standardů a samotné datové standardy naleznete v záložce Datové standardy či na Portálu veřejné správy.

 

Datové standardy vyhlášené k  30. 6. 2015

 F_VOD_38_4         

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

 F_ODP_PCB     

 Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech; § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

Datové standardy vyhlášené k  31. 7. 2015

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

 Datové standardy vyhlášené k  15. 8. 2015

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhláška č. 641/2004 Sb.

F_VOD_PV

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

F_VOD_OV

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

Zaslání dotazu prostřednictvím EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

 

 

Položení písemného dotazu

Pro identifikaci tazatele a následnou možnost odeslání, resp. přijetí odpovědi, mohou dotazy pokládat registrovaní uživatelé (uživatelé registrovaní v systému ISPOP mohou využít k položení dotazu své přístupové údaje).

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že v termínech

3. 9. 2015 (18:00 - 23:59)
17. 9. 2015 (18:00 - 23:59)

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Za způsobené komplikace se omlouváme. celý text Plánovaná odstávka systému ISPOP

EnviHELP

EnviHELP

Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu EnviHELP (Environmentální helpdesk).

Registrace subjektu v ISPOP

Registrační formulář naleznete v sekci "CHCI PODAT HLÁŠENÍ", záložka Registrace v systému ISPOP. celý text Registrace subjektu v ISPOP

Manuály

Manuály pro uživatele ISPOP či pro vyplnění vybraných formulářů naleznete v sekci "CHCI PODAT HLÁŠENÍ", záložka Manuály. celý text Manuály

Řešení technických problémů

Návody na řešení technických problémů jsou dostupné zde: celý text Řešení technických problémů

ISPOP podporuje následující internetové prohlížeče

Internet Eplorer, Google Chrome a Firefox (používejte aktuální verze prohlížečů) celý text ISPOP podporuje následující internetové prohlížeče