Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Webové služby ISPOP

Webová služba je softwarový systém umožňující komunikaci softwarových aplikací prostřednictvím sítě (Internet). Předpokládá proto příslušnou SW aplikaci na straně toho, kdo chce prostřednictvím webové služby s ISPOP komunikovat. Informační systém ISPOP umožňuje takovou komunikaci pro podání hlášení do ISPOP, podání registrace do ISPOP, poskytuje službu pro informaci o validitě hlášení vzhledem k datovým standardům ISPOP a umožňuje správu hlášení pro ověřovatele (změny stavů, stažení hlášení).

Základní popis webových služeb sloužící pro validaci a podání do ISPOP je ke stažení zde. Kompletní popis webových služeb je k dispozici na vyžádání přes aplikaci EnviHELP - písemnou podporu (https://helpdesk.cenia.cz) u provozovatele systému. Pro přihlášení do EnviHELP využijte své přístupové údaje do ISPOP.

Základní přehled webových služeb

Podání registrace do ISPOP
https://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/document/v20110901/v20110901-documentRegistrationInput.wsdl

XSD registrace 

Podání hlášení do ISPOP  

http://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/wsdl/hlaseniupload/v20130505/hlaseniupload.wsdl

Pozn.: Ke službě je nutné se přihlásit přístupovými údaji.

Validace hlášení

https://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/wsdl/hlasenivalidate/v20130505/hlasenivalidate.wsdl
    

Správa/stažení hlášení z ISPOP 

na vyžádání

Pozn.: Ke službě je nutné se přihlásit přístupovými údaji ověřovatele nebo recenzenta.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UPOZORNĚNÍ pro dodavatele SW 3. stran

Upozorňujeme dodavatele SW 3. stran, jejichž systémy jsou napojeny na webové služby ISPOP, že od 18.1.2018 došlo ke změně IP adres systémů ISPOP a EnviHELP.

Aktuální IP adresy:

90.176.151.56 - www.ispop.cz
90.176.151.57 - helpdesk.cenia.cz

Změny neměly dopad na funkčnost webových služeb.

Změny se týkaly i IP adres testovacích prostředí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modifikace webových služby ISPOP - státní správa

Upozorňujeme provozovatele informačních systémů využívajících webové služby ISPOP, že v červnu 2017 došlo k modifikaci služeb registru a správy hlášení o možnost přírůstkové synchronizace.

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o modifikaci WS, které využívají subjekty při výkonu státní správy (ověřovatelé a recenzenti)! Ostatní WS např. pro odesílání a validaci hlášení zůstanou nezměněny.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro provozovatele informačních systémů využívajících webové služby ISPOP

Během plánované odstávky systému 15. 12. 2016 byla nasazena úprava webových služeb pracujících se strukturovanou adresu RÚIAN. Strukturovaná adresa bude rozšířena o adresní bod. Webové služby jsou definovány v dokumentu „Popis webových služeb“.

Změna se dotkne následujících WS:

  • 7. 2. 1
  • 6. 5. 1. 1
  • 6. 6. 1. 2
  • 6. 6. 2. 2.

O dokument "Popis webových služeb" si můžete zažádat prostřednictvím písemné podpory EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro uživatele webových služeb ISPOP v návaznosti na novelu zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

Od 1. 9. 2016 bude v důsledku novely zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP zrušena autorizace zaslaných hlášení. Validní hlášení bude autorizováno automaticky, bude však probíhat kontrola příslušnosti odesílatele hlášení k danému subjektu ohlašovatele.

Doporučujeme proto pro odesílání hlášení do ISPOP využívat webovou službu http://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/wsdl/hlaseniupload/v20130505/hlaseniupload.wsdl, která umožní kontrolovat příslušnost uživatele k subjektu ohlašovatele již při odesílání hlášení.

Při využívání původní webové služby http://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/documentInput/v20110901/v20110901-documentInputWsdl.wsdl bude kontrola na příslušnost k subjektu probíhat až po přijetí dokumentu systémem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------