Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Nastavení PC

Dostupnost webových stránek a aplikace ISPOP

Aplikace ISPOP je dostupná na adrese https://www.ispop.cz/.

Pokud aplikace není přímo dostupná, je nutné pro správné fungování nastavit na firewallu vyjímku pro tuto URL adresu:

 

URL adresa DNS Port IP adresa
https://www.ispop.cz/ www.ispop.cz 443 90.176.151.56

Nastavení firewallu je typicky potřebné v počítačích, které se připojují k internetu nikoliv přímo (např. z domova), ale z intranetových počítačových sítí (větší firmy s vyšším počtem počítačů). Nastavení by měl provádět výhradně správce sítě.

Notifikace ze systému ISPOP jsou zasílány z domény ispop.cz, IP adresa je 90.183.212.155.

Poznámka: Uvedená IP adresa 90.176.151.56 je platná od 18.1.2018 a nahradila starou 90.182.205.52.

----------------------------------------------------------------------------------------

Softwarové a systémové požadavky

Pro přístup k aplikaci ISPOP je nutný webový prohlížeč (zdarma ke stažení) a internetové připojení, a to alespoň na nezbytně nutnou dobu pro stažení/získání přiděleného hlášení.

Podporované webové prohlížeče:

Firefox (https://www.mozilla.org/cs/firefox/new/), 

Chrome (https://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/features.html), 

Safari (https://support.apple.com/downloads/safari), 

Edge (https://www.microsoft.com/cs-cz/edge)

vždy typicky tři nejaktuálnější verze zpětně.

 

Práce s formuláři ISPOP (registrace, hlášení) vyžaduje nainstalovanou aplikaci Adobe Reader DC (zdarma ke stažení). Pro plnou funkčnost formulářů (digitální podpis, validace formulářů, aj.) je nutné mít správně nastaveno aktuální datum Vašeho zařízení a internetové připojení.

 

Pro efektivní využití technického vybavení počítače a zabezpečení programové podpory aplikačních programů je nutný operační systém. Tento základní software osobního počítače slouží jako rozhraní mezi uživatelem a hardwarem a umožňuje uživateli s počítačem komunikovat a ovládat jej.

Operační systém:

Windows 10 (32-bit a 64-bit) verze 1809 nebo pozdější,

Windows 8, 8.1 (32-bit a 64-bit),

Windows 7 SP1 (32-bit a 64-bit),

Windows Server - 2008 R2 (64-bit), 2012 (64-bit), 2012 R2 (64-bit), 2016 (64-bit), nebo 2019 (64-bit)
macOS v10.14, macOS v10.15, nebo macOS v11

Minimální systémové požadavky

Minimální systémové požadavky se odvíjejí od nároků operačního systému:

·  Minimální velikost paměti: 2GB

·  Místo na disku: 380MB

Upozornění: V případě velkého objemu zpracovávaných dat za použití PDF formulářů (nad 50 stran) může docházet ke snížení komfortu při práci s formulářem (v závislosti na technickém vybavení a stavu počítače). V takovém případě doporučujeme použití jiného softwarového nástroje, který bude pro konkrétní ohlašovací povinnost schopen generovat hlášení v datovém standardu, vyhlášeném pro příslušný ohlašovací rok a zveřejněném na webových stránkách www.ispop.cz.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Formulářové řešení Adobe a XML

Základem ISPOP je formulářové řešení založené na technologii Adobe LiveCycle ES.

Elektronické inteligentní formuláře jsou k dispozici ve formátu PDF a jejich součástí je XML vrstva pro strojové zpracování. PDF formuláře umožňují pracovat i s elektronickým podpisem, jehož připojením je možné dokument autorizovat. Vyplnění a prohlížení formulářů je možné prostřednictvím aplikace Adobe Reader, který je dostupný volně ke stažení (https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/).

Přílohy do PDF formulářů lze přikládat buď prostřednictvím k tomu určených polí ve formulářích (doporučený postup) nebo standardní funkcionalitou PDF formulářů. V případě načtení XML do formuláře je nutné přílohy vkládat až do formuláře, při zakódování přílohy do xml nebude tato příloha načtena.

----------------------------------------------------------------------------------------

Elektronický podpis

Aby mohl být elektronický podpis používán a vyhodnocen, je nutné nejdříve na počítači provést instalaci tzv. kořenových certifikátů certifikačních autorit a v Adobe Reader, pokud to program vyžaduje provést, nastavení důvěryhodnosti certifikátů. Pokud se nastavení neprovede, je většinou uživateli sdělena informace, že se elektronický podpis nepodařilo ověřit a je nedůvěryhodný. Veškeré informace poskytne dodavatel elektronického podpisu.

Pro korektní zpracování registrace nebo hlášení v systému ISPOP doporučujeme v Adobe Readeru X (verze 10 a vyšší) zkontrolovat nastavení digitálního podpisu dle náhledu.

Postup nastavení v Adobe Reader: Úpravy -> Předvolby -> Zabezpečení -> Další předvolby -> Vytvoření -> Výchozí nastavení podepisování podpisů - PKCS#7 - Odpojeno.

----------------------------------------------------------------------------------------