Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Nastavení PC

Dostupnost webových stránek a aplikace ISPOP

Aplikace ISPOP je dostupná na adrese https://www.ispop.cz/.

Pokud aplikace není přímo dostupná, je nutné pro správné fungování nastavit na firewallu vyjímku pro tuto URL adresu:

 

URL adresa DNS Port IP adresa
https://www.ispop.cz/ www.ispop.cz 443 90.176.151.56

Nastavení firewallu je typicky potřebné v počítačích, které se připojují k internetu nikoliv přímo (např. z domova), ale z intranetových počítačových sítí (větší firmy s vyšším počtem počítačů). Nastavení by měl provádět výhradně správce sítě.

Notifikace ze systému ISPOP jsou zasílány z domény ispop.cz, IP adresa je 90.183.212.155.

Poznámka: Uvedená IP adresa 90.176.151.56 je platná od 18.1.2018 a nahradila starou 90.182.205.52.

Softwarové a systémové požadavky

Operační systém

Microsoft Windows 7 nebo vyšší

 

 Internetový prohlížeč

Firefox 52 nebo vyšší

https://www.mozilla.org/cs/firefox/new/

 

Chrome 61 nebo vyšší

https://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/features.html

Adobe Reader

Adobe Reader 10 nebo vyšší

https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

Pro přístup k aplikaci ISPOP je nutný internetový prohlížeč (zdarma ke stažení) a internetové připojení a to alespoň na nezbytně nutnou dobu pro stažení/získání přiděleného hlášení.

Pro práci s formuláři ISPOP (registrace, hlášení) je nutný Adobe Reader (zdarma ke stažení). Pro plnou funkčnost formulářů (digitální podpis, validace formulářů, aj.) je nutné mít správně nastaveno aktuální datum Vašeho zařízení a internetové připojení.

Minimální systémové požadavky

Minimální systémové požadavky se odvíjejí od nároků operačního systému:

  • moderní procesor (32-bit/64-bit) taktován na 1 GHz nebo rychlejší
  • 1 GB RAM (32-bit) nebo 2 GB RAM (64-bit) nebo více
  • volné místo na disku pro potřebu ukládání formulářů

Upozornění: V případě velkého objemu zpracovávaných dat za použití PDF formulářů (nad 50 stran) může docházet ke snížení komfortu při práci s formulářem (v závislosti na technickém vybavení a stavu počítače). V takovém případě doporučujeme použití jiného softwarového nástroje, který bude pro konkrétní ohlašovací povinnost schopen generovat hlášení v datovém standardu, vyhlášeném pro příslušný ohlašovací rok a zveřejněném na webových stránkách www.ispop.cz.

 

Formulářové řešení Adobe a XML

Základem ISPOP je formulářové řešení založené na technologii Adobe LiveCycle ES.

Elektronické inteligentní formuláře jsou k dispozici ve formátu PDF a jejich součástí je XML vrstva pro strojové zpracování. PDF formuláře umožňují pracovat i s elektronickým podpisem, jehož připojením je možné dokument autorizovat. Vyplnění a prohlížení formulářů je možné prostřednictvím aplikace Adobe Reader, který je dostupný volně ke stažení (https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/).

Přílohy do PDF formulářů lze přikládat buď prostřednictvím k tomu určených polí ve formulářích (doporučený postup) nebo standardní funkcionalitou PDF formulářů. V případě načtení XML do formuláře je nutné přílohy vkládat až do formuláře, při zakódování přílohy do xml nebude tato příloha načtena.

Elektronický podpis

Aby mohl být elektronický podpis používán a vyhodnocen, je nutné nejdříve na počítači provést instalaci tzv. kořenových certifikátů certifikačních autorit a v Adobe Reader, pokud to program vyžaduje provést, nastavení důvěryhodnosti certifikátů. Pokud se nastavení neprovede, je většinou uživateli sdělena informace, že se elektronický podpis nepodařilo ověřit a je nedůvěryhodný. Veškeré informace poskytne dodavatel elektronického podpisu.

Pro korektní zpracování registrace nebo hlášení v systému ISPOP doporučujeme v Adobe Readeru X (verze 10 a vyšší) zkontrolovat nastavení digitálního podpisu dle náhledu.

Postup nastavení v Adobe Reader: Úpravy -> Předvolby -> Zabezpečení -> Další předvolby -> Vytvoření -> Výchozí nastavení podepisování podpisů - PKCS#7 - Odpojeno.