Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Registrace nového ověřovatele/recenzenta

Zaregistrovat nového uživatele může Správce subjektu přímo ze svého účtu - po přihlášení do ISPOP, sekce MŮJ ÚČET:

  1. Menu
  2. Správa uživatelů
  3. Přidání uživatele

Správce subjektu při vytvoření nového uživatele určí, v jaké roli uživatel za subjekt bude vystupovat:

  • ověřovatel – orgán státní správy, který je odpovědný za provedení kontroly podaného hlášení = ověření;
  • ohlašovatel – osoba, která je oprávněná podávat hlášení za danou organizaci;
  • recenzent – osoba, která disponuje oprávněním nahlížet na zaslaná hlášení.

UPOZORNĚNÍ! Nového uživatele s rolí ověřovatel/recenzent nelze zaregistrovat přes registrační formulář - musí ho zaregistrovat vždy Správce subjektu. V případě problémů s registrací nového zaměstnance Vašeho úřadu zašlete písemný dotaz přes EnviHELP.

 Více naleznete také v Manuálu pro ověřovatele a recenzenty.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě, že chcete zaregistrovat nový subjekt, který není dosud v ISPOP zaregistrován, a který dle zákona je pověřený kontrolou/ověřením hlášení, zašlete písemný dotaz přes EnviHELP.