Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Registrace provozovny

UPOZORNĚNÍ! Provozovny odpadů se v ISPOP neregistrují.

Registrace provozoven ovzduší

Registrace provozoven ovzduší se provádí v uživatelském účtu po přihlášení do systému ISPOP a není třeba ji autorizovat. Registrace provozovny ovzduší probíhá automaticky po odeslání žádosti. Po úspěšné registraci provozoven přidělí systém ISPOP daným provozovnám unikátní identifikační číslo provozovny, tzv. IČP. Podrobný proces registrace provoznovny ovzduší je popsán v kapitole 7.4.1 Registrace provozovny v Manuálu pro ohlašovatele.

Podání hlášení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší je možné až po úspěšně provedené registraci provozovny.

Více informací k agedně ovzuší naleznte v příslušné části Hlášení - Ovzduší.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrace provozoven IRZ

Registrace provozoven IRZ se provádí v uživatelském účtu po přihlášení do systému ISPOP a není třeba ji autorizovat. Registrace provozovny IRZ prochází kontrolou provozovatelem ISPOP, jedná se tedy o časově náročnější proces. Po úspěšné registraci provozoven přidělí systém ISPOP daným provozovnám unikátní identifikační číslo provozovny, tzv. IČP. Podrobný proces registrace provoznovny IRZ je popsán v kapitole 7.5.1 Registrace provozovny v Manuálu pro ohlašovatele.

Podání hlášení do IRZ (dle zákona č. 25/2008 Sb.) je možné až po úspěšně provedené registraci provozovny.

UPOZORNĚNÍ: Provozovatelé jsou povinni registrovat IRZ provozovnu pouze v případě, pokud se na ni vztahuje povinnost ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a daná IRZ provozovna ještě nebyla v ISPOP registrována (další podrobnosti naleznete v příslušné části Hlášení - IRZ).