Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Autorizace dokumentů

Změna způsobu autorizace zaslaných hlášení do ISPOP po 1. 9. 2016

Dne 1. 9. 2016 došlo v důsledku novely zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP ke změně způsobu autorizace zaslaných hlášení.

U všech hlášení zaslaných od 1. 9. 2016 do ISPOP probíhá autorizace automaticky. Nezasílají se tedy již listinná Potvrzení ani není nutné připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Proces odeslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn.

Z důvodu automatické autorizace hlášení probíhá kontrola na příslušnost odesílatele hlášení! Více informací k autorizaci naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ! Autorizace registračních formulářů zůstává zachována!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizace dokumentů

Dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu je nutné autorizovat elektronicky zaslaný dokument - doložit autorství vyplněného formuláře. Způsoby autorizace jsou popsány v odstavci níže.

UPOZORNĚNÍ! Autorizace hlášení dle uvedeného se týká pouze těch hlášení, která byla do ISPOP odeslána před 1. 9. 2016. Autorizace registračních formulářů zůstává zachována!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak mám autorizovat registraci?

1. Mám datovou schránku.

Registraci odešlete přes tlačítko "Odeslat do datové schránky" v PDF formuláři nebo přiložte registraci (v interaktivním formuláři PDF nebo XML soubor) přímo do datové zprávy.

 

Datovou zprávu odešlete do datové schránky s názvem "ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)", ID: 5eav8r4.

2. Mám kvalifikovaný elektronický podpis.
Přiložte kvalifikovaný elektronický podpis do registrace a odešlete přes tlačítko "Odeslat on-line do ISPOP" v PDF formuláři.

 

Více informací o elektronickém podpisu naleznete v návodu Elektronický podpis v ISPOP.

3. Nemám datovou schránku ani kvalifikovaný elektronický podpis (listinná autorizace).

Registraci odešlete přes tlačítko "Odeslat on-line do ISPOP" v PDF formuláři. Následně Vám bude na email uvedený ve formuláři zaslán dokument "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP".

Toto Potvrzení je nutné vytisknout, nechat podepsat statutárním záslupcem a zaslat v obálce na adresu CENIA.

Autorizace prostřednictvím listinného Potvrzení musí být učiněna podle § 37 odstavce (4) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu do 5 dní od podání elektronického dokumentu, jinak se datum podání dokumentu posouvá na datum podání Potvrzení na poštu.